Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Artikelen in de categorie: Nieuws ×
Nieuws

Nieuws

Motivatie bij begaafde leerlingen

Recent hebben Hornstra en haar collega’s onderzoek gedaan naar de motivatie van intellectueel begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Hiervoor volgden ze leerlingen van groep 3 tot en met groep 5. Motivatie is onlosmakelijk verbonden met hoe betrokken leerlingen zijn bij het leerpr...

Nieuws

Nieuws

Brochure over peergroup-onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) brochures over thema’s rond (hoog)begaafdheid. In de publicatie over peergroup-onderwijs wordt zowel het wetenschappelijk perspectief als het perspect...

Nieuws

Nieuws

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid

Voor de periode 2019 tot 2023 heeft het ministerie van OCW subsidie beschikbaar gesteld voor het inrichten van een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Jaarlijks wordt aan samenwerkingsverbanden een ...

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief minister Wiersma

Op 23 december heeft minister Wiersma van OCW in een kamerbrief zijn visie op het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid en een bijbehorend plan van aanpak uiteengezet. Hierbij heeft hij zich onder andere gebaseerd op onderzoek onder betrokken partijen...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Bij onderzoekswerkplaats POINT zijn de effecten van de coronalockdown in 2020 op het gebied van welbevinden, motivatie en de psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie bij basisschoolleerlingen in kaart gebracht. De onderzoekers hebben daarbij ook gekeken naar mogelijke verschi...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Leden van expertise­centrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATIO) hebben onlangs een arti­kel gepubliceerd over de ervaringen van (hoog)begaafde leerlingen in de plusklas en de thuisklas op het gebied van motivatie en de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en relatie. De leerlingen uit h...

Nieuws

Nieuws

Boek: hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong-)volwassenen

Dit boek van Mia Frumau heeft als ondertitel ‘Toolbox voor de praktijk’ en is geschreven voor professionals in de jeugd-GGZ. Het biedt nieuwe inzichten en praktische tools voor het omgaan met hoogbegaafde cliënten. Uitgangspunt is een...

Nieuws

Kennisevent hoogbegaafdheid

Op maandag 20 juni 2022 organiseert de Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! in samenwerking met Fontys Hogescholen het evenement Hoogbegaafdheid, waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten. Van 16:00 tot 18:00 uur gaan experts en ervaringsdeskundige jongeren met elkaar in gesprek over de kennis en expertise o...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek Explora Breda
Explora Breda, een voorziening voor parttime hoogbegaafdenonderwijs, is een programma gestart waarbij talentvolle leerlingen uit twee economisch en maatschappelijk verschillende wijken samen hoogbegaafdenonderwijs volgen. Via wetenschappelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Scaliq, wordt...

Nieuws

Nieuws

BOEK: Differentiëren in 5, 4, 3…
Alle leerlingen in een klas zijn anders. Ze hebben niet dezelfde voorkennis, leerprestaties en interesses. Dat stelt de docent voor een moeilijke taak: differentiëren. Hoe je dat doet? Daar geven de auteurs van Differentiëren in 5, 4, 3… antwoord op. In het boek wordt onderscheid gem...

Nieuws

Nieuws

Tijl Koenderink in Potentieel Goud
Podcastmaker Albert Goldsteen interviewde ondernemer en specialist hoogbegaafdheid Tijl Koenderink voor zijn podcast Potentieel Goud. Albert en Tijl spreken over het onderwijs als lerend ecosysteem, persoonlijk leiderschap bij verandering en de oprichting van de School of Understan...

Nieuws

Nieuws

Rectificatie: Tilburg Top Track

In de tweede editie van Talent schreven we over het Tilburgse Top Track: een bovenschoolse voorziening waar leerlingen van het voortgezet onderwijs een paar dagen per week terecht kunnen, naast het onderwijs op hun eigen school. We schreven ook dat het nog niet duidelijk was of de pi...

Nieuws

Winterschool 2022

De aanmeldingen voor Winterschool 2022 zijn geopend

Waarom linken mensen letters aan kleuren? Hoe werkt onze geur en kunnen we onze neus een handje helpen als die niet goed werkt? En, hoe onderzoek je verschillen binnen een religie? Dit zijn vragen die centraal staan in de Winterschool 2022. 

Nieuws

Gaaf!

Dino Dana 

Nora van 5 stuurde me een filmpje: ‘Dino’s zijn mijn lievelingsdieren. Zie je mijn pterosaurus-pak met vleugels? Ik vind Dino Dana echt supersuper leuk! Ze is net als ik, ze onderzoekt alles over dino’s. Bijvoorbeeld hoe een mama dino haar eieren kan verdedigen tegen roofdino’s. De allerleukste afleverin...

Nieuws

Nieuws

Manifest hoogbegaafdenonderwijs 

 

De Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd heeft een manifest opgesteld over hoogbegaafdenonderwijs. Begin maart was het manifest al bijna duizend keer ondertekend en zijn op de website tientallen verhalen toegevoegd van kinderen en volwassenen die hiermee te maken hebben. ...

Nieuws

Nieuws

 

Rechtszaak: discriminatie van hoogbegaafden

Terpstra Legal heeft bekendgemaakt naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen, vanwege de discriminatie van hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen ervaren problemen in het Nederlandse onderwijssysteem, omdat er onvoldoende aanpassingen worden gedaan aan ...

Nieuws

Nieuws

De kleine hoogbegaafdheid voor dummies

In juli is een nieuw boek over hoogbegaafdheid uitgekomen: De kleine hoogbegaafdheid voor dummies. In de kenmerkende dummies-stijl word je door de meest recente wetenschappelijke kennis over de levensloop van hoogbegaafden gegidst. Het boek behandelt onder andere wat hoogbegaa...