Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Boeken en spellen

Spelen, lachen en leren

Het Grote Ontwikkelingsvaardighedenspel

Op universiteiten, in scholen en in werkplaatsen: overal in ons land broeden bevlogen en betrokken leerkrachten en specialisten op methoden en materialen waarmee hoogbegaafde kinderen beter kunnen worden bediend. Wat hebben ze bedacht? Wat kun je ermee als leerkracht of begeleider? En vooral: wat levert het op? In d...

Portretten

‘Soms noemen ze me “Juffie”’

Annelien van Dam 

10 jaar, nu groep 7, volgend jaar brugklas

 

Kun je wat over jezelf vertellen?

‘Ik dans en heb pianoles, ik houd van bergbeklimmen, computeren en voor dieren zorgen. Ik knutsel graag bewegende dingen met tandwielen zoals een vliegende draak of een bloem die kan openbloeien. Op school maak ik he...

Interviews

Buitenschoolse plusklas, luxe of noodzaak?

Met het extra geld dat voormalig minister Wiersma structureel beschikbaar stelde voor onderwijs en ondersteuning aan hoogbegaafde kinderen, valt deze vorm van onderwijs binnen het basisaanbod. ‘Scholen bepalen zelf welke speciale programma’s zij aanbieden, zoals de plusklas of extra lesstof’, staat op de website van...

Columns

James ontsnapt

Hoewel het klinkt als de titel van een kinderboek is James een gefingeerde naam voor een aantal plusklassers samen. Ooit hadden we een getraumatiseerd ventje dat steeds wilde weglopen, we hielden twee jaar lang de deur in de gaten. Maar verder dachten wij van de Plusklas Houten echt dat zoiets bij ons niet voor zou ...

Kijk nou eens

Kijk nou eens

Congres motivatieproblemen bij adolescenten

Donderdag 20 juni 2024 organiseert het Euregionaal Congresburo in Utrecht een praktijkgericht congres gericht op motivatieproblemen bij adolescenten. Het congres is interessant voor professionals die zich meer willen verdiepen in de wereld van de puberteit en motivatie, l...

Interviews

‘We hebben de ouders een worst voorgehouden’

Documentaire Utopie van Sofie laat kijker in verwarring achter

Het pad van koplopers, initiatiefnemers en baanbrekers gaat lang niet altijd over rozen. Ook niet in de wereld van het hoogbegaafdenonderwijs. De weg naar succes ligt bezaaid met voetangels en klemmen, een verkeerde afslag is gauw genomen. Sofie van de Waart weet er alles van, maar ze laat zich niet kisten.

 

Columns

Sprankelend leren

Na een aantal fijne gesprekken over en met jonge kinderen is het me weer duidelijk: sparren met collega’s over wat nodig is om de ‘sprankeling’ bij kinderen zichtbaar te houden, daar groei je van. Ieder (nieuw) inzicht geeft weer meer kleur aan die sprankel. Eén moment zie ik weer voor me: een kleuter die vanaf dag ...

Boeken en spellen

Acceptatie

Ik en hoogbegaafdheid

Ik en hoogbegaafdheid biedt op een creatieve manier meer inzicht in wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. De drie auteurs, Nathalie van Kordelaar, Esther de Boer en Mariken Althuizen, gaven het boek een kleurige cover en vulden het met testjes, schrijf- en tekenopdrachten en grappige tekeni...

Tips

Hoog, hoger, hoogst

Heb je weleens geprobeerd een bal superhoog te laten stuiteren? Ben je hierbij op de tafel geklommen om de hoogte te veranderen? In deze les ervaar je hoe je een bal gemakkelijk hoog kunt laten stuiteren. Je experimenteert met bewegingsenergie en ontdekt hoe energie wordt doorgegeven en verandert als voorwerpen bewe...

Artikelen

Wat zegt de wetenschap over...

creativiteit

Net als bij het begrip hoogbegaafdheid zijn er verschillende visies over wat creativiteit nu precies is. [1-3] Dat komt mogelijk doordat creativiteit iets is dat binnen verschillende domeinen nodig is, bijvoorbeeld kunst, onderwijs en techniek. Experts met verschillende achtergronden kijken dan ook door andere brill...

Good Practice

Het belang van dwalen en dralen

Doorlopen van een creatief proces

Veel hoogbegaafde kinderen hebben het moeilijk in het huidige onderwijssysteem. Ze ervaren spanning doordat het onderwijs om uiteenlopende redenen niet altijd passend is. Vaker een creatief proces mogen doorlopen, kan voor hoogbegaafde kinderen zeer helpend zijn. Hierdoor komen ze in aanraking met een andere kijk op...

Interviews

Creativiteit, ontspanning, zelfvertrouwen

De (on)zichtbare schoonheid van dans

Toen Sanne in groep 4 zat, leek haar te verwachten uitstroomniveau niet hoog. Aangezien bij haar broer een IQ van boven de 145 was geconstateerd, was dit toch vreemd. Naarmate Sanne meer ging dansen, verbeterden haar schoolprestaties. Ook al zijn (effecten van) de kunsten moeilijk in een wetenschappelijk kader te va...

(Boeken)tips

Het Dossier (Boeken)tips

De DENKfabriek

In de DENKfabriek van Kopa Pionier lossen kinderen in groepjes problemen op met behulp van Design Thinking. Binnen deze lessen werken de kinderen met korte opdrachten waarmee zij creatieve problemen oplossen. Design Thinking is een manier van out of the box denken, waarbij je je moet verplaatsen in d...

Praktijkonderzoek

Professionalisering: positief voor leerling, leraar en school

Stappen naar een schoolbreed gedragen beleid

Opleidingen rond de doelgroep leerlingen met kenmerken van begaafdheid richten zich vaak op (zorg)leraren. Een leraar maakt echter deel uit van een school, waar het beleid wordt gemaakt door directieleden. Zij zijn een essentiële factor in het ontwikkelen van een duurzaam, gedragen en kwalitatief beleid, ook als het...

Achtergrond

Meer vliegen in één klap

Onderwijs op maat bereidt leerlingen voor op de wetenschap

De wetenschap is van belang voor de samenleving en heeft steeds nieuwe innovators nodig. Kinderen met kenmerken van begaafdheid kunnen bepaalde eigenschappen hebben die hen zeer geschikt maken hiervoor. Hoe kunnen we de interesse van kinderen met kenmerken van begaafdheid opwekken voor een carrière in de wetenschap?...

Artikelen

KarakterKracht: tool voor zelfbeeldontwikkeling

Op universiteiten, in scholen en in werkplaatsen: overal in ons land broeden bevlogen en betrokken leerkrachten en specialisten op methoden en materialen waarmee hoogbegaafde kinderen beter kunnen worden bediend. Wat hebben ze bedacht? Wat kun je ermee als leerkracht of begeleider? En vooral: wat levert het op? In d...

Interviews

‘Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben grote problemen’

Kun je eens wat over jezelf vertellen? 

‘Ik vind mijn leven leuk! Ik ga vrolijk naar school, vrolijk naar de plusklas en vrolijk naar voetbal en breakdance. Daarom vind ik het fijn om in Talent te staan, om te laten zien dat niet alle hoogbegaafde kinderen grote problemen hebben.’ 

 

Dat klinkt positief! Hoe gaat...

Interviews

Leonardopioniers aan het woord

Terugblik op de basisschooltijd

Jan Hendrickx zette in 2007 onder de naam Leonardo in Blerick, bij Venlo, de eerste voltijds hoogbegaafdheidsklassen op. Drie jaar later waren er al veertig, verspreid over basisscholen in heel Nederland. Bijvoorbeeld de twee klassen – Leonardo I voor groep 3/4/5 en Leonardo II voor groep 6/7/8 – van basisschool Oud...

Redactioneel

De gids 2.0: stevige onderbouwing

Stevig onderbouwde verhalen over hoogbegaafdheid, geschreven door experts vanuit verschillende invalshoeken. Dat was het idee van dr. Eleonoor van Gerven toen ze in 2016 De Gids publiceerde. Onlangs verscheen deel twee: De Gids 2.0. Over begaafdheid in het po en vo.

Columns

Even aan mijn moeder vragen

Kinderen stellen vaak honderden vragen en ik blijf dat fascinerend vinden. Op heel jonge leeftijd neemt een kind vaak genoegen met het antwoord van de volwassene. Naarmate het kind ouder wordt, worden de vragen complexer en neemt het minder snel genoegen met het antwoord. Een prachtig proces. Met twee kinderen in hu...

Praktijkonderzoek

Kijk nou eens

Congres Talent in de klas

Op 11 april 2024 wordt in Amersfoort het congres Talent in de klas georganiseerd. Hiervoor krijg je een dag vol inspiratie. Zo geeft Els Pronk een lezing over het thema ‘Talentgedreven Onderwijs’ en geeft Joep Dohmen een lezing over Bildung als nieuwe cultuur voor jongeren. Er zijn drie pa...

Praktijkonderzoek

Leven in twee werelden

Hoogbegaafd en een migratieachtergrond

In het kader van de opleiding tot RITHA Specialist deed Fatima El Hasnaoui-Aitouny literatuuronderzoek naar hoogbegaafden met een migratieachtergrond. Ze vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek. Ze schrok van de invloed van cultuurverschillen: ‘De bescheidenheid creëert onzichtbaarheid. Hoogbegaafde kinderen m...

Columns

Een ander perspectief

Tussen twee buien door fietste ik naar de brievenbus. Om plassen te vermijden nam ik een andere weg dan anders. Ik zag bomen die ik nog nooit had gezien: de huizen daar kijken uit op een groot grasveld in plaats van op de straat. Als je daar woont, heb je een heel ander dagelijks perspectief. Terwijl het bij mij om ...

Theorie en praktijk

Een, twee, drie, vier, brug van papier

In deze les leer je over verschillende constructies en ontwerpprincipes van bruggen. Je denkt na over wat bruggen stevig maakt, leert over vormverbindingen en bouwt een eigen brug.

Theorie en praktijk

Motiveren met een lange adem

Motivatie begaafde vo-leerlingen bevorderen

De vraag hoe motivatie bij leerlingen kan worden verbeterd levert docenten op met name vwo-scholen en gymnasia al vele jaren aardig wat hoofdbrekens op. Toen Sabine Sypré, al jaren bekend met de problematiek die kan spelen rondom hoogbegaafde kinderen en jongeren, op de universiteit van Gent en Leuven met deze vraag...

Praktijkonderzoek

(Vroeg)signalering

Wat zegt de wetenschap erover

Aandacht voor hoogbegaafdheid gaat terug tot aan de oudheid. [1] Aanvankelijk werden gaven en talenten gezien als mysterieus of zelfs goddelijk. Inmiddels zijn er veel verschillende theorieën, modellen en visies die uit proberen te leggen waar gaven en talenten vandaan komen en hoe ze wel of niet tot uiting kunnen k...

Artikelen

Snelle fietsers en onderhandelaars

Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen signaleren

In 2016 ontmoetten Annemieke en Lilian elkaar op een congres en ontdekten ze dat ze dezelfde droom hadden: jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig herkennen en zorgen dat deze kinderen een goede start kunnen maken in het onderwijs. Die droom vond een vervolg toen zij in 2020 samen onderzoek deden naar ...

Interviews

Rijke leeromgeving en uitdagende hoeken

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en begeleiden

Frouke Blom-Bergwerf is kleuterleerkracht, intern begeleider van de kleuters en peuters, hoogbegaafdheidsspecialist en ze begeleidt een plusklas voor de kleuters en groep 3 op basisschool SOL De Bron in Hendrik-Ido-Ambacht. Linda van der Meulen is eveneens kleuterleerkracht en werkt in Berkel en Rodenrijs op de Pool...

Boeken en spellen

Het Dossier: (Boeken)tips

 

Literatuur en achtergrondkennis

 

Drie stappen bij hoogbegaafdheid

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong geeft het signaleringsinstrument Drie stappen bij hoogbegaafdheid uit. Het instrument bestaat uit een handleiding, veertien handzame losse kaarten en een kleine klapper waarin alle kaarten zitten.

 

Er z...

Kikkers en vogels - Een nieuw perspectief

Leerdoel:

Vaardigheden:

Creatief denken: een andere kijk door een ander perspectief.

Ruimtelijk denken: spelen met het standpunt om een optische illusie te maken.

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60 minuten

 

Dit heb je nodig:

  • camera

In deze les experimenteer je met het maken ...

Maatwerk is zo moeilijk niet

Praat met de hoogbegaafde leerling

In het primair onderwijs komt langzamerhand meer kennis over hoogbegaafdheid. Kinderen met kenmerken van begaafdheid krijgen daar steeds vaker onderwijsaanpassingen op maat. Hoe zit dat op het voortgezet onderwijs, waar de contacten tussen docenten en leerlingen veel gefragmenteerder zijn? Krijgen hoogbegaafde leerl...

‘Volop interactie tussen hoogbegaafden en andere leerlingen’

Dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs in een behoefte voorziet, wordt amper nog bestreden. Toch is zo’n separate groep niet ideaal. Soms vormt de hoogbegaafdengroep namelijk een enclave binnen de school. Maar niet op basisschool Het Talent in Lent.

 

Recensies

Het ‘oerwoud’ van het onderwijssysteem ontrafeld

Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf is een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Auteur Fleur Terpstra, zelf hoogbegaafd en met een juridische achtergrond, moedigt professionals aan kennis te nemen van alle wetgeving rondom het onderwijssysteem. ‘Op die manier kun je ervoor zorgen dat alle kinder...

Praktijkonderzoek

Verborgen talenten

Inzicht in de dubbele bijzonderheid van hoogbegaafdheid en dyspraxie

Stel dat te midden van een klas vol enthousiaste leerlingen een groep kinderen verborgen bleef, omdat hun potentieel niet herkend en overschaduwd wordt. Dubbel bijzondere leerlingen bezitten zowel een hoog cognitief vermogen of talent op specifieke gebieden als een leer-, emotionele, fysieke, zintuiglijke of ontwikk...

Nieuws

Nieuws

Motivatie bij begaafde leerlingen

Recent hebben Hornstra en haar collega’s onderzoek gedaan naar de motivatie van intellectueel begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Hiervoor volgden ze leerlingen van groep 3 tot en met groep 5. Motivatie is onlosmakelijk verbonden met hoe betrokken leerlingen zijn bij het leerpr...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

KarakterKracht

KarakterKracht is een nieuwe toolkit van onderzoekswerkplaats POINT040 om begaafde leerlingen en hun klasgenoten beter inzicht in henzelf te geven en begaafden zich beter begrepen te laten voelen, met als doel hun zelfbeeldontwikkeling te ondersteunen.

KarakterKracht heeft als theoretische basis de ...