Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie

Doet-ie het? Of doet-ie het niet?

Leerdoel:

Vaardigheden:

  • Hypothesen opstellen en onderbouwen
  • Eenvoudige proefjes uitvoeren, observeren en evalueren
  • Discussiëren over mogelijke oorzaken voor de uitkomst van de onderzoekjes
  • Hypothesen eventueel aanpassen

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60-75 minuten

 

In deze l...

‘Er zakken leerlingen die geknipt zijn voor de universiteit’

Het Zuider Gymnasium: meer differentiatie in onderwijs aan hoogbegaafden

Wat bedoeld was als een reportage over het Zuider Gymnasium ontpopte zich tot een pleidooi voor goed onderwijs aan hoogbegaafden in het algemeen. Diep in zijn hart is conrector Chris van den Berg geen liefhebber van speciale arrangementen zoals verdieping en kleinere klassen. ‘Hoogbegaafden moeten leren zich te verh...

Redactioneel

In het ergste geval…

‘Laat ze zich niet bemoeien met wat ze niet willen zien groeien.’

 

Deze korte spreuk las ik in een dichtbundel van Jesse Laport op het Poetry International Festival in Rotterdam. Die dag kreeg ik een heel andere kijk op poëzie, omdat er een speciaal programma met voordrachten voor doven en slechthorenden was inge...

Recensies

Rust brengen in de woelige rivier

Marieke van der Zee, psycholoog en ouderbegeleider bij Bureau Mare, trekt de lezer vanaf de inhoudsopgave naar binnen in Het geheim van de rivier. Hoe je tolk wordt van je begaafde kind. Door middel van een sprookje maakt Van der Zee duidelijk dat je aandacht als ouder eerst naar jezelf mag gaan voor je die vervolge...

Artikelen

Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt

Hoogbegaafdheid vroegtijdig herkennen met goed signaleringsbeleid

Wordt het makkelijker om leerlingen met kenmerken van begaafdheid passend onderwijs te bieden als hun behoeften beter worden gesignaleerd? Wie zijn die leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Hoe vinden we deze leerlingen en worden ze überhaupt wel (op tijd) ontdekt? Met dit artikel hopen we leerkrachten te inspir...

Artikelen

Hoogbegaafdheid in alle kleuren van de regenboog

Ervaringen van LHBTIQ+-leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Dr. Orla Dunne is onderzoeker bij Centre for Talented Youth Ireland (CTYI) van Dublin City University. Zij promoveerde vorig jaar op de ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (LHBTIQ+-)leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Deze leerlingen voelen zich dubbel ander...

Nieuws

Nieuws

Brochure over peergroup-onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) brochures over thema’s rond (hoog)begaafdheid. In de publicatie over peergroup-onderwijs wordt zowel het wetenschappelijk perspectief als het perspect...

Kijk nou eens!

Uitdagend of verrijkend onderwijs?

In het nieuwe boek Uitdagend of verrijkend onderwijs geeft Sonja Morbé maar liefst 78 antwoorden op vragen over hoogbegaafdheid, beleid en de praktische implementatie ervan. Elk hoofdstuk behandelt een vraag zoals: ‘Wat is hoogbegaafdheid wel én niet?’ of ‘Hoogbegaafde leerlingen ...

Interviews

Talent Waarderend Werken

Op basisschool De Hofvilla wordt ‘talentgericht’ gewerkt. De kinderen gaan in verschillende ateliers aan de slag met onder andere koken, sporten of techniek. In de talentklassen denk, zijn en doen wordt gedifferentieerd op basis van hoofd, hart en handen. ‘Doen waar je goed in bent, maakt je gelukkig.' Dat is de vis...

Portretten

‘Zij leerden ‘vis’ lezen, ik was al aan verhalen toe’

HB-portret Hannah Redlich, 16 jaar, thuiszitter vwo 5

Wanneer kwam jouw hoogbegaafdheid aan het licht?

‘Toen ik 6 was, vroeg m’n juf mijn ouders mee naar een lezing over hoofbegaafdheid. Alle drie herkenden ze mij in die lezing, vooral dat ik een enorme leerhonger heb en overal diep over nadenk. Dat deed ik al als peuter. Als driejarige keek ik eens op tijdens mijn sp...

Columns

Aan de leerkracht van Maryse

Beste juf,

 

Vorige week bereikte ons het bericht dat je de schoolresultaten van Maryse vindt tegenvallen en dat je er daarom op aandringt dat Maryse er komend schooljaar in groep 8 de hele week bij is. Dat impliceert dat de ochtend op de Plusklas wegvalt. Als Plusklasteam maken wij ons zorgen, omdat uit onderzoek...

Columns

Zoals men zaait...

In het ‘plan van aanpak hoogbegaafdheid’ zet het kabinet in 2023 tien maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Dit is in allerlei opzichten natuurlijk erg goed nieuws. Een van de maatregelen, maatregel negen, beschrijft: ‘Meer aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen in (leraren...

Artikelen

Hoogbegaafden in heterogene groep, graag!

Betekenis van hoogbegaafden voor andere kinderen

Er is al veel gedacht en geschreven over hoogbegaafden. Vaak gaat het om vragen over wat er voor die groep gedaan moet worden. Maar volgens mij vraagt men zich te weinig af wat hoogbegaafden eigenlijk voor niet-hoogbegaafden kunnen betekenen. Vanuit mijn eigen onderwijservaringen en gesteund door de beperkte literat...

Artikelen

Onderwijs en zorg bundelen krachten

Maatwerktraject voor leerlingen met hoog ontwikkelingspotentieel

Een samenwerking tussen onderwijs en zorg kan schoolteams helpen om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van basisschoolleerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Door deze leerlingen maatwerk te bieden, wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs gecreëerd. Dat is belangrijk, want zo k...

Kunst die je niet kunt vastpakken

Leerdoel:

  • Kennis: werk van verschillende kunstenaars googelen
  • Vaardigheden:
    • Creatief denken: voorwerpen op een ongewone manier bekijken en belichten
    • Ruimtelijk denken: mogelijkheden verkennen om een driedimensionaal voorwerp door belichting om te zetten in een interessante 2D-projectie

 

Doelgroep:...

Voltijds HB-onderwijs na de basisschool

Eckartcollege Eindhoven biedt masterclasses

Het Nederlandse basisonderwijs kent steeds meer voorzieningen voor begaafde leerlingen: compacten, verrijken, plusklassen en zelfs voltijds HB-onderwijs. Als zo’n leerling uitstroomt naar het vwo vallen die voorzieningen vaak weg. Dat vonden ze op het Eindhovense Eckartcollege geen goed idee.

 

Recensies

Kronkels in de gedachtewereld van een hoogbegaafd kind

Auteur Hannah Redlich beschrijft haar ervaringen in het boek Het hoogbegaafde zusje in een autistische familie. Heel je jongere zelf voor het geluk van later. De vijftienjarige auteur maakt gebruik van dagboekfragmenten die inzicht geven in haar leefwereld van haar tiende tot haar vijftiende jaar.

 

De lat hoger leggen

Professionaliseren van leraren voor onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid

In de meest recente plannen van het ministerie van OCW staat onder andere dat er meer aandacht moet komen voor de professionalisering van leraren van begaafde leerlingen. Dat is mooi, want dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. De volgende stap is dat er nagedacht moet worden over de vra...

Interviews

'Laten we per kind bepalen wat passend onderwijs is'

Sinds dit jaar heeft het Nationaal Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuwe voorzitter: Katalin de Kleuver. Wie is ze en wat stelt ze zichzelf ten doel?

 

Artikelen

Van harte welkom!

Hoogbegaafden (met autisme) bij AFAS

In Leusden staat het hoofdkantoor van het Nederlandse softwarebedrijf AFAS. Met meer dan 700 medewerkers is het een van de grootste softwarebedrijven in ons land. Maar waarom staat dit in Talent? Omdat dit bedrijf, onlangs nog uitgeroepen tot beste werkgever in Europa, ook graag hoogbegaafden met autisme in dienst n...

Portretten

'Voor het eerst in drie jaar ga ik weer de hele week naar school'

HB-portret Sifra Grit, 11 jaar

Vertel eens over jouw moeite met school?

‘Al vanaf de peuterspeelzaal liep het mis. Ik vond het elke keer moeilijk om afscheid van mama te nemen. Na een uurtje was ik wel uitgespeeld, dan moest ik nog heel lang wachten tot ik weer naar huis mocht. Ik voelde me er ook niet echt bij horen. Niet om op te scheppen, maa...

Columns

Havo voor hoogbegaafden?

Iedere directeur kent dat dilemma: hoe vrij laat ik hoogbegaafde leerlingen, hoeveel kennis komt ze inderdaad ‘vanzelf’ aanwaaien en welk risico neem ik daarbij als het op onze uitstroomscores aankomt?

 

Alinda zit op een school waar hoogbegaafden een deel van de dag bij elkaar zitten en een deel van de dag mengen...

Columns

Verhalen(d)

In mijn boekenkast staan veel kinderboeken, van uit mijn jeugd en van daarna. Het verzamelen van series werd een doel op zich. Mijn voorkeur heeft een reeks (liefst dikke) boeken, waarin je uitgebreid kennismaakt met personages en samen via allerlei wegen avonturen beleeft. Met stip op 1: twee trilogieën van Thea Be...

Artikelen

Ander brein, andere aanpak

Autisme bij hoogbegaafde kinderen herkennen en begeleiden

Intelligente kinderen met autisme vertonen op het eerste gezicht soms hetzelfde gedrag als kinderen die ‘alleen maar’ hoogbegaafd zijn. Maar het autisme zit er wel degelijk; om dat te signaleren moet je kijken naar hoe ze denken. Dat is vaak heel anders dan wat je van hoogbegaafde kinderen gewend bent. De ondersteun...

Artikelen

Het nut van ChatGPT

De betekenis van kunstmatige intelligentie voor hoogbegaafde kinderen

Er is momenteel veel te doen over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Terecht zijn daar ernstige zorgen over, want deze software kan heel verkeerd gebruikt worden. Er zal de nodige regelgeving of misschien zelfs verboden op verschillende gebieden noodzakelijk zijn. Maar kunstmatige intelligentie, zoals ChatGP...

Interviews

Wat moet de stamppot kosten?

Leren samenwerken met online restaurant game

Vorig jaar studeerde Cees Jol af aan de TU Delft in de richting Informatica. Sinds januari 2023 biedt hij een online game aan die begaafde kinderen van 7 tot 14 jaar kan stimuleren tot meer samenwerking. De kinderen beheren in een groepje een restaurant en samen proberen ze zoveel mogelijk punten te halen. Cees bege...

Redactioneel

Eendracht maakt macht

Op 5 april vond het commissiedebat Passend onderwijs plaats. Voor dat debat zijn verschillende experts op het gebied van hoogbegaafdheid gevraagd naar hun visie en hebben zij ook position papers geschreven. Uit de position papers en de aanloop ernaartoe wordt duidelijk dat deze experts verschillende visies hebben me...

Nieuws

Nieuws

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid

Voor de periode 2019 tot 2023 heeft het ministerie van OCW subsidie beschikbaar gesteld voor het inrichten van een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Jaarlijks wordt aan samenwerkingsverbanden een ...

Kijk nou eens!

Forten en waterlinies

In Nederland werden door de eeuwen heen forten, vestingen en waterlinies gebouwd om het land te verdedigen tegen invallers. Hiervan zijn er nog vele bewaard gebleven en te bezoeken. Op deze manier krijgen leerlingen een mooi inkijkje in hoe Nederland zich via deze bouwwerken eeuwenlang heeft ...

Dat is tekenend!

De (on)mogelijkheden van kindertekeningen als screeningsinsturment voor hoogbegaafdheid

‘Kun je conclusies trekken uit de manier waarop kinderen een menstekening maken?’ Deze vraag houdt psychologen en pedagogen al honderd jaar bezig. Wetenschappers zijn er nog steeds niet uit.  

 

Interviews

Wat zou jij doen met negen miljoen?

Dit jaar investeert minister Dennis Wiersma ruim negen miljoen extra in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Dit bedrag komt boven op de veertien miljoen die al gepland was. In 2024 loopt het totaalbedrag op tot 28 miljoen.

 

'Kinderen door de leerkuil trekken'

Talent Tilburg: HB-voorziening voor de hele regio Tilburg

Veel hoogbegaafdheidsvoorzieningen zijn ondergebracht bij (en staan ten dienste van) een stichting van basisscholen. In Tilburg is het anders georganiseerd. Alle basisscholen (en dus alle stichtingen) dragen bij aan een gemeenschappelijke voorziening: Talent. Talent legt de lat hoog, voor leerlingen maar ook voor zi...

Recensies

Hoogbegaafdheid positief bekeken

Vanessa Teune schreef het boek Hoogbegaafd positief bekeken (68 bladzijden) speciaal voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders. Het motto voor in het boek zet de toon: ‘Iedereen is uniek, dus ik ben niet anders.’ Het is een quote van Teunes dochter Isa, die zelf sinds vier jaar weet dat ze hoogbegaafd is. Het maakte ...

Een prachtig verschijnsel: flow

Hoe je in de flow raakt en de effecten ervan

Nagenoeg iedereen, ook ieder kind, heeft momenten van flow. [1] Om dat te verduidelijken moet ik denken aan de mijn vroegere leerling, de twaalfjarige Sophie die urenlang zeer fanatiek en succesvol aan het schilderen was. Ze was dolgelukkig, volledig betrokken, zeer geconcentreerd en ze ging volledig op in haar zelf...

Columns

Eigen Unieke Specialiteit

Het derde en tevens laatste deel van De Gorgels is een feest om voor te lezen. De Gorgels en de laatste kans van Jochem Myjer neemt de lezers mee in een waar avontuur om de ondergang van de Gorgels te voorkomen. Gorgels, kleine wezentjes die kinderen beschermen tegen allerlei ziektes door de strijd aan te gaan met d...

Interviews

'Ik denk soms wel: schoenmaker blijf bij je leest'

Hoogbegaafdheid vergt specialisme in onderwijs én zorg

Nathalie Schmidt en Mirjam Zwaan, beiden orthopedagoog-generalist bij de onderwijs-zorgvoorziening ECHT Gooi, breken een lans voor het sneller inzetten van gespecialiseerde ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. ‘Als het met een hoogbegaafd kind op één ontwikkeldomein niet goed gaat, mogen onderwijspr...