Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Interviews

Leonardopioniers aan het woord

Terugblik op de basisschooltijd

Jan Hendrickx zette in 2007 onder de naam Leonardo in Blerick, bij Venlo, de eerste voltijds hoogbegaafdheidsklassen op. Drie jaar later waren er al veertig, verspreid over basisscholen in heel Nederland. Bijvoorbeeld de twee klassen – Leonardo I voor groep 3/4/5 en Leonardo II voor groep 6/7/8 – van basisschool Oud...

Kikkers en vogels - Een nieuw perspectief

Leerdoel:

Vaardigheden:

Creatief denken: een andere kijk door een ander perspectief.

Ruimtelijk denken: spelen met het standpunt om een optische illusie te maken.

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60 minuten

 

Dit heb je nodig:

 • camera

In deze les experimenteer je met het maken ...

Maatwerk is zo moeilijk niet

Praat met de hoogbegaafde leerling

In het primair onderwijs komt langzamerhand meer kennis over hoogbegaafdheid. Kinderen met kenmerken van begaafdheid krijgen daar steeds vaker onderwijsaanpassingen op maat. Hoe zit dat op het voortgezet onderwijs, waar de contacten tussen docenten en leerlingen veel gefragmenteerder zijn? Krijgen hoogbegaafde leerl...

‘Volop interactie tussen hoogbegaafden en andere leerlingen’

Dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs in een behoefte voorziet, wordt amper nog bestreden. Toch is zo’n separate groep niet ideaal. Soms vormt de hoogbegaafdengroep namelijk een enclave binnen de school. Maar niet op basisschool Het Talent in Lent.

 

Recensies

Het ‘oerwoud’ van het onderwijssysteem ontrafeld

Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf is een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Auteur Fleur Terpstra, zelf hoogbegaafd en met een juridische achtergrond, moedigt professionals aan kennis te nemen van alle wetgeving rondom het onderwijssysteem. ‘Op die manier kun je ervoor zorgen dat alle kinder...

Praktijkonderzoek

Verborgen talenten

Inzicht in de dubbele bijzonderheid van hoogbegaafdheid en dyspraxie

Stel dat te midden van een klas vol enthousiaste leerlingen een groep kinderen verborgen bleef, omdat hun potentieel niet herkend en overschaduwd wordt. Dubbel bijzondere leerlingen bezitten zowel een hoog cognitief vermogen of talent op specifieke gebieden als een leer-, emotionele, fysieke, zintuiglijke of ontwikk...

Nieuws

Nieuws

Motivatie bij begaafde leerlingen

Recent hebben Hornstra en haar collega’s onderzoek gedaan naar de motivatie van intellectueel begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Hiervoor volgden ze leerlingen van groep 3 tot en met groep 5. Motivatie is onlosmakelijk verbonden met hoe betrokken leerlingen zijn bij het leerpr...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

KarakterKracht

KarakterKracht is een nieuwe toolkit van onderzoekswerkplaats POINT040 om begaafde leerlingen en hun klasgenoten beter inzicht in henzelf te geven en begaafden zich beter begrepen te laten voelen, met als doel hun zelfbeeldontwikkeling te ondersteunen.

KarakterKracht heeft als theoretische basis de ...

Portretten

‘Door alle ruis in mijn leven kwam ik nauwelijks aan leren toe’

HB-portret Niek Silvan, 34 jaar, filmregisseur en docent-coach aan het Mediacollege

Ten eerste, van harte gefeliciteerd met je prijs voor je afstudeerfilm voor de filmacademie

‘Ja joh, zo tof! Voor mijn film Swans Reflecting Elephants kreeg ik van het Nederlands Filmfonds een Wildcard, een jaarlijkse prijs voor talentvolle afstudeerders. Ingekort schreef de jury: “De regisseur toont een uitermate ...

Columns

Wanneer loopt het?

Met een goed bevriende collega maakte ik een herfstwandeling langs het strand. Nat zand, een weids uitzicht en eindeloos aanrollende golven: heerlijk om zo samen te lopen. We bleken online dezelfde commissievergadering van de Tweede Kamer te hebben gevolgd op 30 maart dit jaar: ‘Passend onderwijs voor hoogbegaafde l...

Columns

Dat kan ik zélf

Belastbaarheid. Dit kan een beladen term zijn, zeker als je minder belastbaar bént. Er wordt dan gesproken over draagkracht versus draaglast. Meestal wordt met je meegedacht over het verlagen van de draaglast: minder doen, meer ‘niksen’. Voor mij klinkt dit steeds onlogischer, of op z’n minst onvolledig.

 

Stel, e...

Artikelen

‘Ontwikkelingsvoorsprong’ versus ‘hoogbegaafdheid’

In Nederland maken we onderscheid tussen ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Met ontwikkelingsvoorsprong wordt bedoeld: het vermogen van een kind om bepaalde vaardigheden of kennis sneller of beter te verwerven dan een ander kind van dezelfde leeftijd. Opvallend is dat dit onderscheid in de Engelse literatuu...

Artikelen

Uitdaging voor iedereen

Hoe kun je bestaande projecten aanpassen?

De afgelopen NOT keek ik mijn ogen uit. Er is zoveel projectmateriaal om je leerlingen op de basisschool mee te inspireren nieuwe leerervaringen op te doen. Maar hoe leuk en uitdagend projecten ook kunnen zijn voor de hele school, de uitdaging die ze bieden voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid is soms t...

Artikelen

De natuur als school

Vakoverstijgend leren

Natuur verlicht stress, bevordert zelfdiscipline en heeft een positief effect op de aandachtsspanne van kinderen. [1-3] Ouders ervaren minder gedragsproblemen wanneer hun kinderen in contact komen met de natuur en leren in en van de natuur bevordert de motivatie en betrokkenheid. [4-5] Meerdere onderzoeken tonen aan...

25 jaar Talent

In deze laatste editie van 2023 gaan we iets doen wat we dit jaar nog niet hebben gedaan: terugblikken op tijdschrift Talent zelf. We bestaan dit jaar namelijk 25 jaar.

 

Redactioneel

'Hup, naar buiten!'

We hebben het eerder nog niet gedaan, maar in het laatste nummer van deze 25e jaargang doen we het wel: stilstaan bij dit zilveren jubileum van Talent. In een paar jaar kan er al heel wat veranderen, laat staan in 25 jaar. Daarom hebben we een overzichtje van de veranderingen in deze editie opgenomen (zie pagina 20 ...

Doet-ie het? Of doet-ie het niet?

Leerdoel:

Vaardigheden:

 • Hypothesen opstellen en onderbouwen
 • Eenvoudige proefjes uitvoeren, observeren en evalueren
 • Discussiëren over mogelijke oorzaken voor de uitkomst van de onderzoekjes
 • Hypothesen eventueel aanpassen

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60-75 minuten

 

In deze l...

‘Er zakken leerlingen die geknipt zijn voor de universiteit’

Het Zuider Gymnasium: meer differentiatie in onderwijs aan hoogbegaafden

Wat bedoeld was als een reportage over het Zuider Gymnasium ontpopte zich tot een pleidooi voor goed onderwijs aan hoogbegaafden in het algemeen. Diep in zijn hart is conrector Chris van den Berg geen liefhebber van speciale arrangementen zoals verdieping en kleinere klassen. ‘Hoogbegaafden moeten leren zich te verh...

Redactioneel

In het ergste geval…

‘Laat ze zich niet bemoeien met wat ze niet willen zien groeien.’

 

Deze korte spreuk las ik in een dichtbundel van Jesse Laport op het Poetry International Festival in Rotterdam. Die dag kreeg ik een heel andere kijk op poëzie, omdat er een speciaal programma met voordrachten voor doven en slechthorenden was inge...

Recensies

Rust brengen in de woelige rivier

Marieke van der Zee, psycholoog en ouderbegeleider bij Bureau Mare, trekt de lezer vanaf de inhoudsopgave naar binnen in Het geheim van de rivier. Hoe je tolk wordt van je begaafde kind. Door middel van een sprookje maakt Van der Zee duidelijk dat je aandacht als ouder eerst naar jezelf mag gaan voor je die vervolge...

Artikelen

Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt

Hoogbegaafdheid vroegtijdig herkennen met goed signaleringsbeleid

Wordt het makkelijker om leerlingen met kenmerken van begaafdheid passend onderwijs te bieden als hun behoeften beter worden gesignaleerd? Wie zijn die leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Hoe vinden we deze leerlingen en worden ze überhaupt wel (op tijd) ontdekt? Met dit artikel hopen we leerkrachten te inspir...

Artikelen

Hoogbegaafdheid in alle kleuren van de regenboog

Ervaringen van LHBTIQ+-leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Dr. Orla Dunne is onderzoeker bij Centre for Talented Youth Ireland (CTYI) van Dublin City University. Zij promoveerde vorig jaar op de ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (LHBTIQ+-)leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Deze leerlingen voelen zich dubbel ander...

Nieuws

Nieuws

Brochure over peergroup-onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) brochures over thema’s rond (hoog)begaafdheid. In de publicatie over peergroup-onderwijs wordt zowel het wetenschappelijk perspectief als het perspect...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Uitdagend of verrijkend onderwijs?

In het nieuwe boek Uitdagend of verrijkend onderwijs geeft Sonja Morbé maar liefst 78 antwoorden op vragen over hoogbegaafdheid, beleid en de praktische implementatie ervan. Elk hoofdstuk behandelt een vraag zoals: ‘Wat is hoogbegaafdheid wel én niet?’ of ‘Hoogbegaafde leerlingen ...

Interviews

Talent Waarderend Werken

Op basisschool De Hofvilla wordt ‘talentgericht’ gewerkt. De kinderen gaan in verschillende ateliers aan de slag met onder andere koken, sporten of techniek. In de talentklassen denk, zijn en doen wordt gedifferentieerd op basis van hoofd, hart en handen. ‘Doen waar je goed in bent, maakt je gelukkig.' Dat is de vis...

Portretten

‘Zij leerden ‘vis’ lezen, ik was al aan verhalen toe’

HB-portret Hannah Redlich, 16 jaar, thuiszitter vwo 5

Wanneer kwam jouw hoogbegaafdheid aan het licht?

‘Toen ik 6 was, vroeg m’n juf mijn ouders mee naar een lezing over hoofbegaafdheid. Alle drie herkenden ze mij in die lezing, vooral dat ik een enorme leerhonger heb en overal diep over nadenk. Dat deed ik al als peuter. Als driejarige keek ik eens op tijdens mijn sp...

Columns

Aan de leerkracht van Maryse

Beste juf,

 

Vorige week bereikte ons het bericht dat je de schoolresultaten van Maryse vindt tegenvallen en dat je er daarom op aandringt dat Maryse er komend schooljaar in groep 8 de hele week bij is. Dat impliceert dat de ochtend op de Plusklas wegvalt. Als Plusklasteam maken wij ons zorgen, omdat uit onderzoek...

Columns

Zoals men zaait...

In het ‘plan van aanpak hoogbegaafdheid’ zet het kabinet in 2023 tien maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Dit is in allerlei opzichten natuurlijk erg goed nieuws. Een van de maatregelen, maatregel negen, beschrijft: ‘Meer aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen in (leraren...

Artikelen

Hoogbegaafden in heterogene groep, graag!

Betekenis van hoogbegaafden voor andere kinderen

Er is al veel gedacht en geschreven over hoogbegaafden. Vaak gaat het om vragen over wat er voor die groep gedaan moet worden. Maar volgens mij vraagt men zich te weinig af wat hoogbegaafden eigenlijk voor niet-hoogbegaafden kunnen betekenen. Vanuit mijn eigen onderwijservaringen en gesteund door de beperkte literat...

Artikelen

Onderwijs en zorg bundelen krachten

Maatwerktraject voor leerlingen met hoog ontwikkelingspotentieel

Een samenwerking tussen onderwijs en zorg kan schoolteams helpen om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van basisschoolleerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Door deze leerlingen maatwerk te bieden, wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs gecreëerd. Dat is belangrijk, want zo k...

Kunst die je niet kunt vastpakken

Leerdoel:

 • Kennis: werk van verschillende kunstenaars googelen
 • Vaardigheden:
  • Creatief denken: voorwerpen op een ongewone manier bekijken en belichten
  • Ruimtelijk denken: mogelijkheden verkennen om een driedimensionaal voorwerp door belichting om te zetten in een interessante 2D-projectie

 

Doelgroep:...

Voltijds HB-onderwijs na de basisschool

Eckartcollege Eindhoven biedt masterclasses

Het Nederlandse basisonderwijs kent steeds meer voorzieningen voor begaafde leerlingen: compacten, verrijken, plusklassen en zelfs voltijds HB-onderwijs. Als zo’n leerling uitstroomt naar het vwo vallen die voorzieningen vaak weg. Dat vonden ze op het Eindhovense Eckartcollege geen goed idee.

 

Recensies

Kronkels in de gedachtewereld van een hoogbegaafd kind

Auteur Hannah Redlich beschrijft haar ervaringen in het boek Het hoogbegaafde zusje in een autistische familie. Heel je jongere zelf voor het geluk van later. De vijftienjarige auteur maakt gebruik van dagboekfragmenten die inzicht geven in haar leefwereld van haar tiende tot haar vijftiende jaar.

 

De lat hoger leggen

Professionaliseren van leraren voor onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid

In de meest recente plannen van het ministerie van OCW staat onder andere dat er meer aandacht moet komen voor de professionalisering van leraren van begaafde leerlingen. Dat is mooi, want dat kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. De volgende stap is dat er nagedacht moet worden over de vra...

Interviews

'Laten we per kind bepalen wat passend onderwijs is'

Sinds dit jaar heeft het Nationaal Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een nieuwe voorzitter: Katalin de Kleuver. Wie is ze en wat stelt ze zichzelf ten doel?

 

Artikelen

Van harte welkom!

Hoogbegaafden (met autisme) bij AFAS

In Leusden staat het hoofdkantoor van het Nederlandse softwarebedrijf AFAS. Met meer dan 700 medewerkers is het een van de grootste softwarebedrijven in ons land. Maar waarom staat dit in Talent? Omdat dit bedrijf, onlangs nog uitgeroepen tot beste werkgever in Europa, ook graag hoogbegaafden met autisme in dienst n...