Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Artikelen

KarakterKracht: tool voor zelfbeeldontwikkeling

Op universiteiten, in scholen en in werkplaatsen: overal in ons land broeden bevlogen en betrokken leerkrachten en specialisten op methoden en materialen waarmee hoogbegaafde kinderen beter kunnen worden bediend. Wat hebben ze bedacht? Wat kun je ermee als leerkracht of begeleider? En vooral: wat levert het op? In d...

Interviews

‘Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben grote problemen’

Kun je eens wat over jezelf vertellen? 

‘Ik vind mijn leven leuk! Ik ga vrolijk naar school, vrolijk naar de plusklas en vrolijk naar voetbal en breakdance. Daarom vind ik het fijn om in Talent te staan, om te laten zien dat niet alle hoogbegaafde kinderen grote problemen hebben.’ 

 

Dat klinkt positief! Hoe gaat...

Interviews

Leonardopioniers aan het woord

Terugblik op de basisschooltijd

Jan Hendrickx zette in 2007 onder de naam Leonardo in Blerick, bij Venlo, de eerste voltijds hoogbegaafdheidsklassen op. Drie jaar later waren er al veertig, verspreid over basisscholen in heel Nederland. Bijvoorbeeld de twee klassen – Leonardo I voor groep 3/4/5 en Leonardo II voor groep 6/7/8 – van basisschool Oud...

Redactioneel

De gids 2.0: stevige onderbouwing

Stevig onderbouwde verhalen over hoogbegaafdheid, geschreven door experts vanuit verschillende invalshoeken. Dat was het idee van dr. Eleonoor van Gerven toen ze in 2016 De Gids publiceerde. Onlangs verscheen deel twee: De Gids 2.0. Over begaafdheid in het po en vo.

Columns

Even aan mijn moeder vragen

Kinderen stellen vaak honderden vragen en ik blijf dat fascinerend vinden. Op heel jonge leeftijd neemt een kind vaak genoegen met het antwoord van de volwassene. Naarmate het kind ouder wordt, worden de vragen complexer en neemt het minder snel genoegen met het antwoord. Een prachtig proces. Met twee kinderen in hu...

Praktijkonderzoek

Kijk nou eens

Congres Talent in de klas

Op 11 april 2024 wordt in Amersfoort het congres Talent in de klas georganiseerd. Hiervoor krijg je een dag vol inspiratie. Zo geeft Els Pronk een lezing over het thema ‘Talentgedreven Onderwijs’ en geeft Joep Dohmen een lezing over Bildung als nieuwe cultuur voor jongeren. Er zijn drie pa...

Praktijkonderzoek

Leven in twee werelden

Hoogbegaafd en een migratieachtergrond

In het kader van de opleiding tot RITHA Specialist deed Fatima El Hasnaoui-Aitouny literatuuronderzoek naar hoogbegaafden met een migratieachtergrond. Ze vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek. Ze schrok van de invloed van cultuurverschillen: ‘De bescheidenheid creëert onzichtbaarheid. Hoogbegaafde kinderen m...

Columns

Een ander perspectief

Tussen twee buien door fietste ik naar de brievenbus. Om plassen te vermijden nam ik een andere weg dan anders. Ik zag bomen die ik nog nooit had gezien: de huizen daar kijken uit op een groot grasveld in plaats van op de straat. Als je daar woont, heb je een heel ander dagelijks perspectief. Terwijl het bij mij om ...

Theorie en praktijk

Een, twee, drie, vier, brug van papier

In deze les leer je over verschillende constructies en ontwerpprincipes van bruggen. Je denkt na over wat bruggen stevig maakt, leert over vormverbindingen en bouwt een eigen brug.

Theorie en praktijk

Motiveren met een lange adem

Motivatie begaafde vo-leerlingen bevorderen

De vraag hoe motivatie bij leerlingen kan worden verbeterd levert docenten op met name vwo-scholen en gymnasia al vele jaren aardig wat hoofdbrekens op. Toen Sabine Sypré, al jaren bekend met de problematiek die kan spelen rondom hoogbegaafde kinderen en jongeren, op de universiteit van Gent en Leuven met deze vraag...

Praktijkonderzoek

(Vroeg)signalering

Wat zegt de wetenschap erover

Aandacht voor hoogbegaafdheid gaat terug tot aan de oudheid. [1] Aanvankelijk werden gaven en talenten gezien als mysterieus of zelfs goddelijk. Inmiddels zijn er veel verschillende theorieën, modellen en visies die uit proberen te leggen waar gaven en talenten vandaan komen en hoe ze wel of niet tot uiting kunnen k...

Artikelen

Snelle fietsers en onderhandelaars

Ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen signaleren

In 2016 ontmoetten Annemieke en Lilian elkaar op een congres en ontdekten ze dat ze dezelfde droom hadden: jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig herkennen en zorgen dat deze kinderen een goede start kunnen maken in het onderwijs. Die droom vond een vervolg toen zij in 2020 samen onderzoek deden naar ...

Interviews

Rijke leeromgeving en uitdagende hoeken

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en begeleiden

Frouke Blom-Bergwerf is kleuterleerkracht, intern begeleider van de kleuters en peuters, hoogbegaafdheidsspecialist en ze begeleidt een plusklas voor de kleuters en groep 3 op basisschool SOL De Bron in Hendrik-Ido-Ambacht. Linda van der Meulen is eveneens kleuterleerkracht en werkt in Berkel en Rodenrijs op de Pool...

Boeken en spellen

Het Dossier: (Boeken)tips

 

Literatuur en achtergrondkennis

 

Drie stappen bij hoogbegaafdheid

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong geeft het signaleringsinstrument Drie stappen bij hoogbegaafdheid uit. Het instrument bestaat uit een handleiding, veertien handzame losse kaarten en een kleine klapper waarin alle kaarten zitten.

 

Er z...

Kikkers en vogels - Een nieuw perspectief

Leerdoel:

Vaardigheden:

Creatief denken: een andere kijk door een ander perspectief.

Ruimtelijk denken: spelen met het standpunt om een optische illusie te maken.

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60 minuten

 

Dit heb je nodig:

  • camera

In deze les experimenteer je met het maken ...

Maatwerk is zo moeilijk niet

Praat met de hoogbegaafde leerling

In het primair onderwijs komt langzamerhand meer kennis over hoogbegaafdheid. Kinderen met kenmerken van begaafdheid krijgen daar steeds vaker onderwijsaanpassingen op maat. Hoe zit dat op het voortgezet onderwijs, waar de contacten tussen docenten en leerlingen veel gefragmenteerder zijn? Krijgen hoogbegaafde leerl...

‘Volop interactie tussen hoogbegaafden en andere leerlingen’

Dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs in een behoefte voorziet, wordt amper nog bestreden. Toch is zo’n separate groep niet ideaal. Soms vormt de hoogbegaafdengroep namelijk een enclave binnen de school. Maar niet op basisschool Het Talent in Lent.

 

Recensies

Het ‘oerwoud’ van het onderwijssysteem ontrafeld

Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf is een juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Auteur Fleur Terpstra, zelf hoogbegaafd en met een juridische achtergrond, moedigt professionals aan kennis te nemen van alle wetgeving rondom het onderwijssysteem. ‘Op die manier kun je ervoor zorgen dat alle kinder...

Praktijkonderzoek

Verborgen talenten

Inzicht in de dubbele bijzonderheid van hoogbegaafdheid en dyspraxie

Stel dat te midden van een klas vol enthousiaste leerlingen een groep kinderen verborgen bleef, omdat hun potentieel niet herkend en overschaduwd wordt. Dubbel bijzondere leerlingen bezitten zowel een hoog cognitief vermogen of talent op specifieke gebieden als een leer-, emotionele, fysieke, zintuiglijke of ontwikk...

Nieuws

Nieuws

Motivatie bij begaafde leerlingen

Recent hebben Hornstra en haar collega’s onderzoek gedaan naar de motivatie van intellectueel begaafde leerlingen en hun klasgenoten. Hiervoor volgden ze leerlingen van groep 3 tot en met groep 5. Motivatie is onlosmakelijk verbonden met hoe betrokken leerlingen zijn bij het leerpr...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

KarakterKracht

KarakterKracht is een nieuwe toolkit van onderzoekswerkplaats POINT040 om begaafde leerlingen en hun klasgenoten beter inzicht in henzelf te geven en begaafden zich beter begrepen te laten voelen, met als doel hun zelfbeeldontwikkeling te ondersteunen.

KarakterKracht heeft als theoretische basis de ...

Portretten

‘Door alle ruis in mijn leven kwam ik nauwelijks aan leren toe’

HB-portret Niek Silvan, 34 jaar, filmregisseur en docent-coach aan het Mediacollege

Ten eerste, van harte gefeliciteerd met je prijs voor je afstudeerfilm voor de filmacademie

‘Ja joh, zo tof! Voor mijn film Swans Reflecting Elephants kreeg ik van het Nederlands Filmfonds een Wildcard, een jaarlijkse prijs voor talentvolle afstudeerders. Ingekort schreef de jury: “De regisseur toont een uitermate ...

Columns

Wanneer loopt het?

Met een goed bevriende collega maakte ik een herfstwandeling langs het strand. Nat zand, een weids uitzicht en eindeloos aanrollende golven: heerlijk om zo samen te lopen. We bleken online dezelfde commissievergadering van de Tweede Kamer te hebben gevolgd op 30 maart dit jaar: ‘Passend onderwijs voor hoogbegaafde l...

Columns

Dat kan ik zélf

Belastbaarheid. Dit kan een beladen term zijn, zeker als je minder belastbaar bént. Er wordt dan gesproken over draagkracht versus draaglast. Meestal wordt met je meegedacht over het verlagen van de draaglast: minder doen, meer ‘niksen’. Voor mij klinkt dit steeds onlogischer, of op z’n minst onvolledig.

 

Stel, e...

Artikelen

‘Ontwikkelingsvoorsprong’ versus ‘hoogbegaafdheid’

In Nederland maken we onderscheid tussen ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Met ontwikkelingsvoorsprong wordt bedoeld: het vermogen van een kind om bepaalde vaardigheden of kennis sneller of beter te verwerven dan een ander kind van dezelfde leeftijd. Opvallend is dat dit onderscheid in de Engelse literatuu...

Artikelen

Uitdaging voor iedereen

Hoe kun je bestaande projecten aanpassen?

De afgelopen NOT keek ik mijn ogen uit. Er is zoveel projectmateriaal om je leerlingen op de basisschool mee te inspireren nieuwe leerervaringen op te doen. Maar hoe leuk en uitdagend projecten ook kunnen zijn voor de hele school, de uitdaging die ze bieden voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid is soms t...

Artikelen

De natuur als school

Vakoverstijgend leren

Natuur verlicht stress, bevordert zelfdiscipline en heeft een positief effect op de aandachtsspanne van kinderen. [1-3] Ouders ervaren minder gedragsproblemen wanneer hun kinderen in contact komen met de natuur en leren in en van de natuur bevordert de motivatie en betrokkenheid. [4-5] Meerdere onderzoeken tonen aan...

25 jaar Talent

In deze laatste editie van 2023 gaan we iets doen wat we dit jaar nog niet hebben gedaan: terugblikken op tijdschrift Talent zelf. We bestaan dit jaar namelijk 25 jaar.

 

Redactioneel

'Hup, naar buiten!'

We hebben het eerder nog niet gedaan, maar in het laatste nummer van deze 25e jaargang doen we het wel: stilstaan bij dit zilveren jubileum van Talent. In een paar jaar kan er al heel wat veranderen, laat staan in 25 jaar. Daarom hebben we een overzichtje van de veranderingen in deze editie opgenomen (zie pagina 20 ...

Doet-ie het? Of doet-ie het niet?

Leerdoel:

Vaardigheden:

  • Hypothesen opstellen en onderbouwen
  • Eenvoudige proefjes uitvoeren, observeren en evalueren
  • Discussiëren over mogelijke oorzaken voor de uitkomst van de onderzoekjes
  • Hypothesen eventueel aanpassen

 

Doelgroep: midden- en bovenbouwleerlingen po
Tijdsduur: 60-75 minuten

 

In deze l...

‘Er zakken leerlingen die geknipt zijn voor de universiteit’

Het Zuider Gymnasium: meer differentiatie in onderwijs aan hoogbegaafden

Wat bedoeld was als een reportage over het Zuider Gymnasium ontpopte zich tot een pleidooi voor goed onderwijs aan hoogbegaafden in het algemeen. Diep in zijn hart is conrector Chris van den Berg geen liefhebber van speciale arrangementen zoals verdieping en kleinere klassen. ‘Hoogbegaafden moeten leren zich te verh...

Redactioneel

In het ergste geval…

‘Laat ze zich niet bemoeien met wat ze niet willen zien groeien.’

 

Deze korte spreuk las ik in een dichtbundel van Jesse Laport op het Poetry International Festival in Rotterdam. Die dag kreeg ik een heel andere kijk op poëzie, omdat er een speciaal programma met voordrachten voor doven en slechthorenden was inge...

Recensies

Rust brengen in de woelige rivier

Marieke van der Zee, psycholoog en ouderbegeleider bij Bureau Mare, trekt de lezer vanaf de inhoudsopgave naar binnen in Het geheim van de rivier. Hoe je tolk wordt van je begaafde kind. Door middel van een sprookje maakt Van der Zee duidelijk dat je aandacht als ouder eerst naar jezelf mag gaan voor je die vervolge...

Artikelen

Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt

Hoogbegaafdheid vroegtijdig herkennen met goed signaleringsbeleid

Wordt het makkelijker om leerlingen met kenmerken van begaafdheid passend onderwijs te bieden als hun behoeften beter worden gesignaleerd? Wie zijn die leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Hoe vinden we deze leerlingen en worden ze überhaupt wel (op tijd) ontdekt? Met dit artikel hopen we leerkrachten te inspir...

Artikelen

Hoogbegaafdheid in alle kleuren van de regenboog

Ervaringen van LHBTIQ+-leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Dr. Orla Dunne is onderzoeker bij Centre for Talented Youth Ireland (CTYI) van Dublin City University. Zij promoveerde vorig jaar op de ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (LHBTIQ+-)leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Deze leerlingen voelen zich dubbel ander...

Nieuws

Nieuws

Brochure over peergroup-onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap publiceert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) brochures over thema’s rond (hoog)begaafdheid. In de publicatie over peergroup-onderwijs wordt zowel het wetenschappelijk perspectief als het perspect...