Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Artikelen in de categorie: Stelling ×
Stelling

‘Het is hoog tijd om muren tussen onderwijs en zorg af te breken voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid’

Gelukkig is er in het onderwijs steeds meer kennis over en aandacht voor de behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Maar dat is niet altijd genoeg. Het onderwijssysteem sluit niet bij al deze leerlingen aan. Mogelijke gevolgen zijn vastlopen in het systeem of ongelukkig, eenzaam of angstig worden...

Stelling

De stelling

‘De sociale en emotionele behoeften van kinderen met kenmerken van begaafdheid kun je niet vangen in testresultaten’

Psychologen richten zich bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid steeds vaker op behoeften en hoe daarbij aangesloten moet worden. Bij het testen van de social een emotionele ontwikkeling van kinderen gaat het doorgaans om één of meer van deze vier domeinen: sociale competentie, emotionele comp...

Stelling

De stelling

‘Het signaleren van behoeften is belangrijker dan het signaleren van begaafdheid’

Hoogbegaafdheid krijgt steeds meer aandacht in het (onderwijs)veld, wat blijkt uit de groeiende aantallen specialisten en onderwijsaanpassingen. Verschillende wetenschappelijke bevindingen hebben de praktijk al bereikt; de op IQ gebaseerde kijk heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een focus op kenmerken en gedragingen...

Stelling

'Het moet maar eens afgelopen zijn met het afschuiven van problemen op de beruchte verbaal-performaalkloof'

De WISC-III was in Nederland lange tijd de meest gebruikte intelligentietest. Deze test maakte een verdeling in enerzijds verbale en anderzijds praktische, handelingsgerichte (ofwel performale) intelligentie. De scores op deze twee domeinen konden nog weleens verschillen. Gebrekkige schoolresultaten werden dan vaak ...

Stelling

'Om een goede leraar te kunnen zijn van leerlingen met kenmerken van begaafdheid, moet iemand die kenmerken zelf ook hebben'

In het werkveld zijn sommigen er stellig van overtuigd dat alleen leraren die zelf kunnen worden aangemerkt als hoogbegaafd, goed les kunnen geven aan de doelgroep. Anderen stellen dat vooral bepaalde aangeboren of leerbare eigenschappen van belang zijn. Er is geen onderzoek gedaan naar of leraren hoogbegaafd moeten...

Stelling

'De ontwikkelingen in het veld van hoogbegaafdheid verlopen veel te traag'

Er lijkt vooruitgang te zitten in het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Er komt steeds meer aandacht voor de transfer van wat kinderen leren in een plusklas naar hun reguliere klas – en dat die transfer er niet vanzelf komt, maar dat kinderen daarbij geholpen en begeleid moeten worden. In Talen...

Stelling

De stelling

'In essentie zijn de behoeften van (hoog)begaafde leerlingen niet anders dan die van andere leerlingen'

De sociale basisbehoeften van hoogbegaafde kinderen verschillen niet van die van anderen, schreef Nancy Robinson al in 2008.1 Zoals alle kinderen hebben hoogbegaafde kinderen ‘peers’ en hechte vriendschappen nodig. Maar wie goed kijkt, ziet dat klasgenoten niet altijd ‘peers’ zijn (in de zin van ontwikkelingsgelijke...

Stelling

De stelling

'Val kleuters niet lastig met labels als ‘hoogbegaafd’ of ‘ontwikkelingsvoorsprong’. Signaleren in groep 3 of 4 is vroeg genoeg.'

Jonge kinderen maken vaak grote sprongen in hun ontwikkeling. Moet je ze daarbij hun eigen tempo laten volgen in onderzoekend, nieuwsgierig en leergierig zijn – en ze dus niet te vroeg labelen? Of is het gevaar te groot dat ze geen passend aanbod krijgen als hun slimheid niet herkend wordt? En als je uitgaat van zo ...

Stelling

Initiatiefwet ‘Leerrecht in de Leerplichtwet’ – denkt u mee?

Op 27-11-20 diende Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D’66) de initiatiefwet ‘Leerrecht in de Leerplichtwet’ in. Het uitgangspunt hiervan is dat iedere jongere recht heeft op (door de overheid bekostigd) onderwijs. Via een zogenoemde internetconsultatie wordt aan burgers gevraagd om mee te denken over verbetermogelijk...

Stelling

Passend, inclusief onderwijs is het beste, ook voor hoogbegaafde kinderen

 

Alle kinderen zijn anders. Onderwijs moet inspelen op verschillen en openstaan voor alle kinderen. Zo kunnen ze samen opgroeien en met (en van) elkaar leren. Buiten de schoolmuren hebben ze immers ook met heel verschillende mensen te maken.

Al in 1994 ondertekenden landen wereldwijd De Salamanca Verklaring van d...