Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt

Hoogbegaafdheid vroegtijdig herkennen met goed signaleringsbeleid

Wordt het makkelijker om leerlingen met kenmerken van begaafdheid passend onderwijs te bieden als hun behoeften beter worden gesignaleerd? Wie zijn die leerlingen met kenmerken van begaafdheid? Hoe vinden we deze leerlingen en worden ze überhaupt wel (op tijd) ontdekt? Met dit artikel hopen we leerkrachten te inspir...

Artikelen

Hoogbegaafdheid in alle kleuren van de regenboog

Ervaringen van LHBTIQ+-leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid

Dr. Orla Dunne is onderzoeker bij Centre for Talented Youth Ireland (CTYI) van Dublin City University. Zij promoveerde vorig jaar op de ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer (LHBTIQ+-)leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Deze leerlingen voelen zich dubbel ander...

Artikelen

Hoogbegaafden in heterogene groep, graag!

Betekenis van hoogbegaafden voor andere kinderen

Er is al veel gedacht en geschreven over hoogbegaafden. Vaak gaat het om vragen over wat er voor die groep gedaan moet worden. Maar volgens mij vraagt men zich te weinig af wat hoogbegaafden eigenlijk voor niet-hoogbegaafden kunnen betekenen. Vanuit mijn eigen onderwijservaringen en gesteund door de beperkte literat...

Artikelen

Onderwijs en zorg bundelen krachten

Maatwerktraject voor leerlingen met hoog ontwikkelingspotentieel

Een samenwerking tussen onderwijs en zorg kan schoolteams helpen om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van basisschoolleerlingen met een hoog ontwikkelingspotentieel. Door deze leerlingen maatwerk te bieden, wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs gecreëerd. Dat is belangrijk, want zo k...

Artikelen

Van harte welkom!

Hoogbegaafden (met autisme) bij AFAS

In Leusden staat het hoofdkantoor van het Nederlandse softwarebedrijf AFAS. Met meer dan 700 medewerkers is het een van de grootste softwarebedrijven in ons land. Maar waarom staat dit in Talent? Omdat dit bedrijf, onlangs nog uitgeroepen tot beste werkgever in Europa, ook graag hoogbegaafden met autisme in dienst n...

Artikelen

Ander brein, andere aanpak

Autisme bij hoogbegaafde kinderen herkennen en begeleiden

Intelligente kinderen met autisme vertonen op het eerste gezicht soms hetzelfde gedrag als kinderen die ‘alleen maar’ hoogbegaafd zijn. Maar het autisme zit er wel degelijk; om dat te signaleren moet je kijken naar hoe ze denken. Dat is vaak heel anders dan wat je van hoogbegaafde kinderen gewend bent. De ondersteun...

Artikelen

Het nut van ChatGPT

De betekenis van kunstmatige intelligentie voor hoogbegaafde kinderen

Er is momenteel veel te doen over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Terecht zijn daar ernstige zorgen over, want deze software kan heel verkeerd gebruikt worden. Er zal de nodige regelgeving of misschien zelfs verboden op verschillende gebieden noodzakelijk zijn. Maar kunstmatige intelligentie, zoals ChatGP...

Artikelen

Gelukkig hoogbegaafd

Over een hoogbegaafde met wie het wel goed gaat

Er is al veel gepubliceerd over hoogbegaafden met problemen. De vraag dringt zich op of er ook eens aandacht besteed zou kunnen worden aan hoogbegaafden met wie het wel goed gaat. Komen er gelukkige hoogbegaafden voor? Ik bedoel dan niet de kinderen die door extra begeleiding tot gelukkige hoogbegaafden uitgroeiden,...

Artikelen

Armoede en het brein

De invloed van armoede op de ontwikkeling van kinderhersenen

In dit artikel staat een aspect van armoede centraal dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Armoede is vaak goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij kinderen die met honger naar school gaan. Wat niet direct zichtbaar is, is de invloed van armoede op de hersenen van kinderen.  

 

Artikelen

Niet alleen kennis, ook taalbegrip is macht

Gelijke kansen voor leerlingen door extra taalonderwijs

Hoe kan het dat voorzieningen voor (hoog)begaafde kinderen – plusklassen, voltijds HB-onderwijs, coachingsen begeleidingspraktijken – voornamelijk bezocht worden door kinderen met hoogopgeleide ouders en Nederlands als thuistaal? Waar zijn de begaafde kinderen uit andersoortige gezinnen? Waarom zien we ze over het h...

Artikelen

Drie keer geluk

Sanyu Onderwijs in Haarlem

De beste stuurlui staan aan wal. Dat moest maar eens veranderen, vonden Riannette Minnes en Betsy Dommerholt. Ze besloten niet langer kritisch te zijn op het HB-beleid van basisscholen, maar samen met een enthousiaste club professionals en ouders zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Artikelen

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

Leerkrachten met een hoogbegaafd kind vertellen over de invloed van die ontdekking op hun werk

In november 2022 verscheen op LinkedIn een bericht van Marije Hofland – auteur van het boek Een intense reis – met de titel: ‘Oproep aan alle leerkrachten: neem zorgen van ouders serieus!’ Marije vertelt in dit stuk dat ze op een verjaardag werd aangesproken door een oud-leerkracht die het verhaal over haar hoogbega...

Artikelen

Gamers: de makers van de toekomst

Waarom gamen meer in de belangstelling mag staan

Tijdens vrije momenten in de Plusklas in Houten blijkt steeds vaker hoeveel de leerlingen gamen, zowel de jongens als de meiden. Dit is in overeenstemming met de laatste rapportage van het Trimbos-instituut [1] en vind je ook terug in rapportages uit andere delen van de wereld (Amerika, Engeland, Turkije). Overal zi...

Artikelen

Voor wie maak jij het verschil?

De inaugurele rede van Lianne Hoogeveen

Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counselling of Talent bij de Radboud Universiteit, ziet het herkennen van de verborgen talenten als grootste uitdaging in haar eigen werk en dat van docenten en pedagogen. Want talenten die niet gezien worden, kunnen zich niet ontwikkelen. 

 

Artikelen

Niet alleen kennis vergaren, maar ook ervaringen opdoen

De Andersenschool in Woerden

Dat hoogbegaafden gebaat zijn bij uitdagend onderwijs, daar is iedereen het over eens. Verdiepen dus. In het gebouw, maar ook tijdens het technisch lezen en vakkendag, is in Woerden het HB-onderwijs verweven door de hele school.  

 

Artikelen

Slim en onbezonnen

Over het puberbrein

Regelmatig horen we over negatief gedrag van pubers: berovingen, geweldpleging, bedreigingen of drugshandel.[1] Er is al veel onderzoek gedaan naar de achtergronden hiervan en we krijgen er steeds meer inzicht in.[2] Bovendien weten we dat het soort criminaliteit ook varieert; in de coronatijd kwamen er weer andere ...

Artikelen

Door de ogen van Haviq

Een veilige plek voor hoogbegaafde adolescenten

In Papendrecht bevindt zich sinds ruim drie jaar de stichting ‘Hart voor IQ’, kortweg Haviq. Hier worden sinds augustus 2020 in een eenvoudig opgezet gebouw twee groepen hoogbegaafde adolescenten opgevangen voor wie naar school gaan tijdelijk geen optie is. Maddy Hageman, specialist ontwikkelingsvoorsprong en coördi...

Artikelen

Verschillend gedrag in verschillende situaties

Samen van psychologisch onderzoek naar passend advies

Willem (8 jaar) werd bij CBO Talent Development aangemeld. Een beweeglijke jongen die op school ‘nors of onverzettelijk’ kon zijn en thuis enthousiast en spraakzaam. De schoolresultaten van Willem waren zéér wisselend. De school vroeg om een breed psychologisch onderzoek om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften v...

Artikelen

Hoogbegaafdheid en autisme

Overeenkomsten en verschillen beschreven in whitepaper ASS

Van hoogbegaafde mensen wordt nogal eens ten onrechte aangenomen dat ze autistisch zijn. Andersom komt ook voor: dat van mensen met autisme ten onrechte wordt vermoed dat ze hoogbegaafd zijn. Ook gebeurt het dat een autismespectrumstoornis niet gezien wordt vanwege sterke cognitieve capaciteiten. Een foute diagnose ...

Artikelen

Opvoeden van (geniale) kinderen

Relativeren, falen en excentriek zijn

Geniale kinderen zijn van alle tijden. Maar waar komt hun genialiteit vandaan? En wat hebben deze kinderen nodig in hun opvoeding om tot bloei te kunnen komen? Kunnen relativeren, bereidheid tot falen hebben en excentriek durven zijn zouden een rol kunnen krijgen in de opvoeding.  

 

Artikelen

Da Vinci Berkelland

Voltijds en deeltijds HB-onderwijs

Veel scholen proberen te voorzien in de behoeften van hoogbegaafde leerlingen binnen de kaders van een reguliere basisschool. Is dat handig en logisch? Da Vinci Berkelland besloot het HB-onderwijs onder te brengen in een school voor speciaal basisonderwijs. Locatiecoördinator Cindy Posthuma legt uit waarom.  

 

...
Artikelen

Wat struisvogels en tunnelvisie met elkaar gemeen hebben

Het onderwijsleven van alledag is erg druk. Dat is geen nieuws, het lijkt alsof dat altijd zo is geweest. Het is dan ook niet vreemd dat er geen tijd lijkt te zijn om bij alles dat we doen stil te staan. Gelukkig zijn we in staat informatie te filteren op basis van onze eerdere ervaringen en kunnen we daardoor snell...

Artikelen

Heel slim en toch zonder werk

Hoe kan het dat een deel van de hoogbegaafden onvrijwillig werkloos is?

Hoogbegaafden zijn bofkonten. Terwijl voor een ‘normale’ sterveling een boek lezen al een heel geploeter kan zijn, slaan sommige hoogbegaafden zich met speels gemak door de lastigste studies en meest complexe vakliteratuur heen. Voor hoogbegaafden ligt maatschappelijk succes voor het oprapen. Of ligt het genuanceerd...

Artikelen

Waarom verrijkingslessen?

Onderbouwing bij de lesideeën in Talent

Wat is nou fijner en belangrijker voor een kind op school, dan greep op de wereld krijgen door moeilijke dingen te leren begrijpen? De verrijkingslessen van Talent bieden daartoe mogelijkheden. Het leerdoel is de leerlingen aan te moedigen vragen te stellen, na te denken over dingen die ze opmerken, en vooral: om zi...

Artikelen

Buckminster College

Een eerste indruk

In dit artikel bespreken we een nieuwe vorm van aanvullend onderwijs voor middelbare scholieren tussen 12 en 18 jaar. We bekeken daarvoor op aanraden van een docent (Lotte van Lith) de betreffende socials én vroegen een aantal hoogbegaafde (145+) tieners hetzelfde te doen en hun mening te geven.

 

Artikelen

Thuiszittersonderzoek, zes jaar later

Behoud vertrouwen, creëer een marktplein voor samenwerking en betrek het verandermodel

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek gedaan is binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Artikelen

Noodzaak van een goede diagnose

Diagnosticeren en misdiagnoses

Specialist hoogbegaafdheid Jeanne Siaud-Facchin (1957, Avignon) is bekend geworden door de invoering van haar term ‘zebra’ om kinderen met een hoog intellectueel potentieel aan te duiden. Ze gebruikt die term om namen te vermijden die ze stigmatiserender vindt.

 

Artikelen

Potenties van weeskinderen

Het is best lang geleden dat ik een weeskind in mijn groep had. Het was een onopvallend, rustig jongetje van een jaar of tien. Ik ging er op dezelfde manier mee om als met de andere kinderen. Pas later ontdekte ik dat deze kinderen eigenlijk op diverse gebieden bijzondere kwaliteiten kunnen hebben. Had ik misschien ...

Artikelen

Hyperhoogbegaafdheid

Moet deze groep als aparte categorie beschouwd worden?

Voor de ECHA-opleiding onderzocht Kinder- & Jeugdpsycholoog Annet ten Cate of leerlingen met een IQ-score van 145+ zich onderscheiden door specifieke eigenschappen, prestaties en onderwijs- en begeleidingsbehoeften ten opzichte van andere hoogbegaafden. ‘We mogen terughoudend zijn met adviezen ten aanzien van hyperh...

Artikelen

Pas op de plaats om daarna door te stoten

Titus Tussenjaar Oss

Als een warm mes door een pakje boter, zo vlot gaat je kind door de basisschool. In acht jaar is het klaar. Naar de brugklas dan maar? Je twijfelt. Je kind is nog jong. Houdt het zich staande op zo’n drukke middelbare school? Tja, dilemma’s… Behalve als je in de regio Oss woont. Dan kan je kind naar het Titus Tussen...

Artikelen

Het onderzoeken van oplossingen

Design Thinking in een notendop

Je hoort in het bedrijfsleven steeds vaker over Design Thinking. Kan dit ook voor opvoeders en leerkrachten waardevol zijn? Er bestaan talrijke definities over wat Design Thinking is. Voor mij is de kern: het onderzoeken van oplossingen in plaats van het onderzoeken van problemen. Het is een bepaalde mindset met de ...

Artikelen

Webben en stapelen

Denkprocessen bij hoogbegaafde kinderen

Een beter inzicht in de leerprocessen van hoogbegaafde kinderen is niet enkel belangrijk om het leerrendement van deze leerlingen te optimaliseren, maar levert ook verrassende inzichten op voor een betere begeleiding van andere leerlingen.  

 

 

Artikelen

Kijken, zien en onthouden

Vooruit

Uitleg van de les: Je kijkt met je ogen, maar je gebruikt daar ook je hersenen bij. Je hersenen zorgen dat je niet over alles nadenkt wat via je ogen naar binnen komt, want dat is te veel informatie. Soms is dat jammer, bijvoorbeeld als je een signalement van iemand moet geven aan de politie. Kun je je hersenen trai...

Artikelen

De gemiddelde leerling voorbij

Eisen aan nieuw lesmateriaal voor flexibel leren

We leven in een samenleving waarin we kritisch naar het verleden durven te kijken en willen discussiëren over diepgewortelde tradities. We hebben het lef om die onder een vergrootglas te leggen, opnieuw te bezien en aan te passen aan een nieuwe, meer eigentijdse visie. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of hoe we teg...

Artikelen

Krijg nou het heen-en-weer!

Plusklassen onder de loep

(Hoog)begaafde kinderen hebben vaak niet genoeg uitdaging in hun gewone klas. Daarom zijn de afgelopen decennia in Nederland, naast voltijds hoogbegaafdenscholen, veel plusklassen opgezet. Jade van Rossen, Astrid Poorthuis en Lisette Hornstra onderzochten het effect van plusklassen op de relaties van begaafde kinder...

Artikelen

Elke dag een raadsel

Grej of the day in Nederland

Overgewaaid uit Zweden komt de miniles Grej of the day (GOTD) oftewel ‘Ding van de dag’, bedacht door Micael Hermansson. Grej of the day is in korte tijd heel populair geworden in Nederland. Ook veel plusklasleerkrachten en docenten voltijd HB-onderwijs werken ermee. Wat maakt deze minilessen zo populair?

 

...