Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Artikelen in de categorie: Praktijkonderzoek ×
Praktijkonderzoek

Professionalisering: positief voor leerling, leraar en school

Stappen naar een schoolbreed gedragen beleid

Opleidingen rond de doelgroep leerlingen met kenmerken van begaafdheid richten zich vaak op (zorg)leraren. Een leraar maakt echter deel uit van een school, waar het beleid wordt gemaakt door directieleden. Zij zijn een essentiële factor in het ontwikkelen van een duurzaam, gedragen en kwalitatief beleid, ook als het...

Praktijkonderzoek

Kijk nou eens

Congres Talent in de klas

Op 11 april 2024 wordt in Amersfoort het congres Talent in de klas georganiseerd. Hiervoor krijg je een dag vol inspiratie. Zo geeft Els Pronk een lezing over het thema ‘Talentgedreven Onderwijs’ en geeft Joep Dohmen een lezing over Bildung als nieuwe cultuur voor jongeren. Er zijn drie pa...

Praktijkonderzoek

Leven in twee werelden

Hoogbegaafd en een migratieachtergrond

In het kader van de opleiding tot RITHA Specialist deed Fatima El Hasnaoui-Aitouny literatuuronderzoek naar hoogbegaafden met een migratieachtergrond. Ze vertelt over de uitkomsten van haar onderzoek. Ze schrok van de invloed van cultuurverschillen: ‘De bescheidenheid creëert onzichtbaarheid. Hoogbegaafde kinderen m...

Praktijkonderzoek

(Vroeg)signalering

Wat zegt de wetenschap erover

Aandacht voor hoogbegaafdheid gaat terug tot aan de oudheid. [1] Aanvankelijk werden gaven en talenten gezien als mysterieus of zelfs goddelijk. Inmiddels zijn er veel verschillende theorieën, modellen en visies die uit proberen te leggen waar gaven en talenten vandaan komen en hoe ze wel of niet tot uiting kunnen k...

Praktijkonderzoek

Verborgen talenten

Inzicht in de dubbele bijzonderheid van hoogbegaafdheid en dyspraxie

Stel dat te midden van een klas vol enthousiaste leerlingen een groep kinderen verborgen bleef, omdat hun potentieel niet herkend en overschaduwd wordt. Dubbel bijzondere leerlingen bezitten zowel een hoog cognitief vermogen of talent op specifieke gebieden als een leer-, emotionele, fysieke, zintuiglijke of ontwikk...

Praktijkonderzoek

Ex-peer-imenteren met peers

In deze editie een praktijkonderzoek van Daniëlle Goos in het kader van de onderzoekswerkplaats POINT013. Daniëlle is werkzaam als bovenschoolse coördinator/specialist hoogbegaafdheid voor Xpect Primair en neemt deel aan de onderzoekswerkplaats POINT013. Daarnaast werkt zij in het TalentLab op BegaafdheidsProfielSch...

Praktijkonderzoek

Prikkelen voor de wetenschap

Sterrenkundeclub Radboud Universiteit

Maak een top drie van onderwerpen die hoogbegaafde kinderen buitengewoon boeien en de kans is groot dat astronomie erin staat. Helaas voor hen: verdieping op dit vak krijgen ze op z’n vroegst in de vijfde klas van het vwo. Tenzij ze zich natuurlijk aanmelden voor de Sterrenkundeclub van de Radboud Universiteit!

 

...
Praktijkonderzoek

Als plan A niet werkt, zijn er nog 25 letters over

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Praktijkonderzoek

Motivatie bij academisch getalenteerden met en zonder topsportachtergrond

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Praktijkonderzoek

'De klas moet de hemel zijn en je tweede huis'

Onderzoek naar de leerbehoeftes van zeer hoogbegaafde leerlingen

In 2020-2021 had basisschool Kronenburgh een relatief grote groep van zeer hoogbegaafden. Dat maakte het mogelijk om een exploratief onderzoek te doen naar de leerbehoeftes op cognitief, sociaal en emotioneel vlak van deze groep in vergelijking met andere hoogbegaafde leerlingen.  

 

Praktijkonderzoek

Waar zijn de meisjes?

Waarom er minder hoogbegaafde meisjes dan jongens deelnemen aan verrijkingsprogramma’s

 

Uit een Amerikaanse meta-analyse van 130 onderzoeken, gepubliceerd tussen 1975 en 2011, blijkt dat de kans dat hoogbegaafdheid bij jongens opgemerkt wordt en ze kunnen deelnemen aan verrijkingstrajecten groter is dan bij meisjes. Hoewel dit een Amerikaans onderzoek betreft is de situatie in Nederland enigszins ve...

Praktijkonderzoek

Leerprestaties HB-leerlingen De Blinker onaangedaan door coronacrisis

Extra aandacht voor positiviteit

Scholen voor voltijds HB-onderwijs vind je vooral in de stedelijke gebieden: daar waar de bevolkingsdichtheid hoog is en dus relatief veel hoogbegaafde kinderen wonen. Toch vind je ook scholen voor voltijds HB-onderwijs in kleinere plaatsen, bijvoorbeeld Kerk-Avezaath. Hoe goed was je in topo?

Praktijkonderzoek

Excelleren doe je niet alleen

Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoeken en Ontwerpend Leren op een basisschool in Lelystad. de school doet met groep 6, 7 en 8 me aan de BE COOL! lessenserie 'Ontwerp een huis op de maan'.