Nieuws

Mensafonds Awards

Ben of ken jij iemand die zich inzet voor (hoog)begaafden? Dan kun je diegene nog tot 14 februari voordragen voor de Mensafonds Awards via www.mensafonds.nl. De twee categoriee?n waarvoor je iemand kunt voordragen zijn: Uitblinker Award en Publieksaward. De Uitblinker Award is voor een persoon die een bijdrage heeft geleverd aan positieve beeldvorming over en maatschappelijke kansen voor hoogbegaafden. De Publieksaward gaat naar iemand die op het gebied van werk, onderwijs, maatschappij of op andere wijze hoogbegaafden heeft geholpen.

 

 

Moties Heerema

In de recente debatten over het passend onderwijs zijn twee moties van Rudmer Heerema over hoogbegaafdheid aangenomen. Hij verzocht in de moties om de basisnorm voor ondersteuning op te hogen voor hoogbegaafde leerlingen en zo een beter aanbod te realiseren, zo?nder dat er extra kosten voor in rekening worden gebracht. Daarnaast moet het kenniscentrum begaafdheid onderzoek gaan doen naar de vraag waarom het samenwerkingsverbanden onvoldoende lukt om middelen ter ondersteuning van hoogbegaafden goed in te zetten.

 

 

Bestuurswissel IHBV

Rianne van de Ven treedt na ruim zeven jaar af als voorzitter van het IHBV. Zij draagt het stokje per 1 januari over aan de huidig secretaris: Wendy Haanschoten (foto). Rianne blijft wel algemeen bestuurslid en vrijwilliger in de expert-pool. Ook penningmeester Bryant Heng draagt na drie jaar het stokje over. Binnen het bestuur ontstaan dus twee vacatures, die in de loop van januari ingevuld worden.

 

 

HB-HO meeting

In november hebben 55 hoogbegaafde studenten van verschillende onderwijsinstellingen elkaar digitaal ontmoet. Daarin ging het onder andere over wat de instellingen aanbieden voor hoogbegaafde studenten. Bij de WUR loopt het Giftedness Project, voor en door studenten. Op de Universiteit Leiden worden goed bezochte meetings georganiseerd en op een aantal hogescholen zijn er studentbegeleiders die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafde studenten. De andere instellingen bieden momenteel helaas nog niets aan.

 

 

Top 20 principes

In 2017 publiceerde de American Psychological Association de top-20-principes uit de psychologie voor begaafdheidsonderzoek. Recent is de Nederlandse versie van deze principes gepubliceerd. Deze zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de POINT-onderwijsonderzoekswerkplaats. De principes zijn in verschillende thema’s gerangschikt: 1) Hoe denken en leren leerlingen? 2) Wat motiveert leerlingen? 3) Waarom zijn sociale context, interpersoonlijke relaties en emotioneel welzijn belangrijk voor het leren van leerlingen? 4) Hoe kan de klas het best gemanaged worden? 5) Hoe kan de voortgang van leerlingen worden gemeten. www.talenstimuleren.nl

 

Persoonlijkheid van hoogbegaafde volwassenen

Student Can Polat van de Universiteit Utrecht voert een onderzoek uit naar de persoonlijkheidskenmerken die voorkomen bij hoogbegaafde volwassenen en hoe die zich verhouden tot de rest van de populatie. Alle hoogbegaafde volwassenen kunnen deelnemen aan het onderzoek via www. ihbv.nl. Je maakt een korte IQ-test in en vult een vragenlijst in over persoonlijkheid. Als je dat wilt, ontvang je deze na afloop per e-mail. Na afronding zullen de resultaten van het onderzoek op de website van het IHBV worden gepubliceerd.

 

 

Kamerbrief passend onderwijs

Afgelopen november stuurde minister Slob een brief naar de Kamer over de evaluatie van het passend onderwijs. Belangrijker nog dan de evaluatiepunten zijn de 25 verbetervoorstellen met als doel een nieuwe weg in te slaan met het passend onderwijs. De voorstellen zijn gebaseerd op onderzoek e?n gesprekken met betrokkenen. Twee van de voorstellen raken het onderwijs voor (hoog)begaafden. Ten eerste is het doel een landelijke norm voor basisondersteuning vast te stellen. De norm geeft dan duidelijkheid over welke ondersteuning er minimaal geregeld moet worden. Onderwijs voor hoogbegaafden is daar expliciet een onderdeel van. Het tweede voorstel is de ambitie om meer te doen om het thuiszitten van hoogbegaafde leerlingen te voorkomen. Slob gaat daarom aan de slag met mogelijkheden voor afstandsonderwijs voor thuiszitters.

Deel dit artikel