Artikelen

'We appen nu gewoon'

Lessen uit de lockdown

Priscilla Keeman

Dat de coronamaatregelen enorme impact hadden op het onderwijs, weten we allemaal. Wat zijn de lessen uit de lockdown? Talent vroeg het aan een ouder en twee onderwijsprofessionals en geeft praktische bruikbare tips voor het onderwijs. ‘Samen vind je oplossingen.

 

 

De begaafde Madelief (7) was tijdens de lockdown na een half uur al klaar met haar schoolwerk, vertelt moeder Karen. Karen legde een vraag voor extra onder­ steuning neer bij de leerkrachten, maar deze waren juist geveld door corona. Toen Madelief zich dreigde te vervelen, ‘haalden wij onze creati­viteit uit de kast’, lacht Karen. Het spaarvarken van Madelief werd ‘geslacht’ om met geldeenheden te leren rekenen. ‘Dat werd natuurlijk steeds moeilijker. Madelief vond het geweldig.’ Karen, die als webdesigner werkt, leerde haar dochter via Google plaatjes te zoeken en via Airdrop te versturen. De plaatjes werden geprint en resulteerden in een presentatie over het zonnestelsel voor de familie. Via Duo-Lingo schaften de ouders ook een cursus Engels­Spaans voor Madelief aan. 

 

Verschillen

‘Toen vorig jaar in maart alles in één keer dicht ging, werden wij als leerkrachten overvallen,’ vertelt Stefan van Zaalen. De groep 5­leerkracht werkt in het Laakkwartier in Den Haag. ‘We moes­ten zo snel mogelijk onlineonderwijs organiseren voor de kinderen, zonder dat we daar ervaring in hadden’, herinnert hij zich. ‘Het duurde even voordat het lukte.’ Toen het onlineonderwijs eenmaal op poten stond, werd duidelijk dat er veel kinderen waren zonder iPad of computer. Het gaf de school een taak erbij, vertelt Van Zaalen. ‘Want hoe krijgen we die kinderen online?’ Zijn vrouw, intern begeleider Esther van Zaalen, valt hem bij. ‘Bij ons, in Transvaal (Den Haag), geldt de omgeving als één van de armste wijken van Nederland. Door corona werd alles uitvergroot. De verschillen, de kansongelijkheid, werden nog zichtbaarder. Er waren kinderen die één apparaat moesten delen. Kinderen lieten weten: ‘Ik kan nu even niet online komen, want mijn broer heeft les’. Contact leggen lukte soms helemaal niet.’ Ook de leerkrachten werden hierdoor creatief, zo blijkt uit het verhaal van het echtpaar Van Zaalen: ‘Contact met de ouders in wijken waar wij werken, is al jaren een issue. Doordat alles online ging, is dat makkelijker geworden. We appen nu gewoon.’

 

Voordelen online

Het online gaan leverde meer voordelen op. Esther vertelt: ‘Het werk van de kinderen is makkelijker nagekeken en ze krijgen sneller feedback. De leer­krachten hebben daardoor meer tijd voor instructie of om kinderen eruit te pikken die extra ondersteu­ning nodig hebben’. Stefan merkt op dat, toen een­maal de lessen begonnen, de slimmerds wat ‘luier’ waren geworden. ‘Fysiek in de klas is er gelegenheid om de kinderen die sneller door de stof gaan extra instructie te geven’, vertelt hij. ‘Online was daar niet echt een oplossing voor.’ Hij vertelt het voorbeeld van een jongen, een ‘superrekenaar’, die eenmaal terug in de klas een aantal weken bijna niks deed. ‘Juist de kinderen die online niet aan hun trekken kwamen, moesten wennen.’ Karen vond er voor haar dochter een oplossing voor: bij taken die voor school gemaakt wer­den en die Madelief saai leken, stond moeder klaar met een stopwatch. Het wedstrijdelement motiveerde haar dochter om extra snel klaar te zijn en dus door te pakken. Karen merkte ook dat haar dochter gemakkelijker haar werk kon doen doordat er geen klas en geen prikkels waren. Esther van Zaalen merkte dit bij sommige van de leerlingen op haar school ook: ‘De prikkelgevoe­lige kinderen deden het online vaak beter. Het maakt je als leerkracht alerter.’ 

 

Lessen

Wat springt eruit voor de beide onderwijsprofessi­onals na deze bijzondere periode? Voor Stefan is het het belang van luisteren naar de kinderen én het oudercontact. Hij vertelt van een jongetje uit zijn klas dat gevoelig was voor ‘verkeerde prikkels’ en telkens snel een grote mond had naar klasge­noten. ‘Door de online situatie hebben we meer meegekregen van de thuissituaties. Deze jongen maakte thuis en in de wijk zoveel mee. Dat moest er ’s ochtends steeds eerst uit. Nu neem ik hem ’s ochtends eerst 5 minuten op schoot en dan vertelt hij van alles. En daarna is het goed.’ Bij Esther op school gaan de MPO gelden (deze gelden worden door de overheid uitgekeerd aan scholen om achterstanden door corona te kunnen wegwerken) gebruikt worden om individuele leer­ krachten te coachen. Daarnaast worden Esther en een collega beiden een dag in de week vrij gemaakt voor kindercoaching. ‘We hebben gemerkt wat voor effect het heeft op leren en gedrag als een kind zich lekker voelt. Daar willen we meer aandacht aan kunnen besteden volgend schooljaar.’ Op beide scholen gaat men zich ook meer richten op oudercontact (zie kader: leraren en ouderbetrokkenheid). ‘Juist in deze periode is duidelijk geworden hoe belangrijk dit is voor het welzijn van de kinderen.’ Karen is er blij mee. Zij benoemt hoe belangrijk het is dat het onderwijs persoonsgericht is en dat er behalve naar niveau ook gekeken wordt naar interesses van het kind. ‘Samen vind je mak­kelijker oplossingen’, vindt ze, ‘ook voor de slim­mere kinderen, als je samen maar even overlegt.’ (Zie kader Samenwerken ouders en onderwijs voor tips). ‘Belangrijk bij deze kinderen is vooral dat je begrip toont’, denkt Karen. ‘Samen kom je er uit.’

Leraren en ouderbetrokkenheid

Uit een reviewstudie naar leraren en ouderbetrokkenheid blijkt dat voor leerlingen van alle leeftijden ouderbetrokkenheid de belangrijkste bijdra­ ge levert aan hun ontwikkeling.2 Ook blijkt uit deze studie dat leraren in staat zijn om een bijdrage te leveren aan de betrokkenheid van ouders, mits ze beschikken over een positieve houding, het vermogen om ouders concrete en praktisch bruikbare adviezen te geven, en hen te respecteren in de rol die ouders zichzelf toedichten in het leren van hun kinderen.

Leraren die opdrachten aan leerlingen meegeven om thuis met ouders te ondernemen, stimuleren de betrokkenheid van ouders bij huiswerk. De auteurs geven de praktische aanbeveling om de responsiviteit van leraren te vergroten. Zij benoemen onder meer dat het positief bijdraagt als leraren responsief zijn ten opzichte van de thuistaal en cultuur.

 

Samenwerken ouders en onderwijs

De National Association for Gifted Children (NAGC) concludeert in de uit­ gave van juni 2021 dat één van de opbrengsten van de onderwijskundige veranderingen door corona is dat ouders en onderwijs kunnen samen­ werken.1 Zij tippen vijf tools voor thuis en op school.

 

Flipgrid

Flipgrid is een platform dat samenwerking en interactie tussen jongeren bevordert. Een leerkracht kan een vraag stellen en jongeren uitnodi­ gen te reageren. Bijvoorbeeld door een video te posten. Flipgrid bevat bovendien een bibliotheek met duizenden voorbeeld topics waaruit leerkrachten kunnen kiezen. www.info.flipgrid.com

 

Flocabulary

Dit platform richt zich op het spelen van games en quizzen om de woor­ denschat te vergroten. Het heeft ook een muzikaal element en een Lyric Lab om songteksten te maken. www.flocabulary.com

 

Illuminations

Deze website van de National Council for Teachers of Mathematics biedt hersenkrakers, games en interactieve taken. De op games lijkende werk­ omgeving zal begaafde leerlingen aanspreken. www.illuminations.nctm.org

 

NASA

Deze website maakt het mogelijk om de ruimte ontdekken. Je kunt onder meer je eigen maan bouwen, je laten inspireren door de marslanding en er zijn virtuele field trips. www.spaceplace.nasa.gov

 

Teachrock

Teachrock verbindt academische inhoud met muziek. Er zijn gratis lessen te vinden voor basisschool en voortgezet onderwijs. www.teachrock.org

 

Referenties:

[1] National Association for Gifted Children. PHP Parenting for High Potential. (juni 2021).

 

[2] Joep Bakker, Eddie Denyssen, Marjolein Dennissen, Helma Oolbekkink-Marchand.  Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit naar ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. (2013). Behavioural Science Institute/Radboud Docenten Academie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Deel dit artikel