Artikelen

Voor wie maak jij het verschil?

De inaugurele rede van Lianne Hoogeveen

Annemieke van Manen

Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counselling of Talent bij de Radboud Universiteit, ziet het herkennen van de verborgen talenten als grootste uitdaging in haar eigen werk en dat van docenten en pedagogen. Want talenten die niet gezien worden, kunnen zich niet ontwikkelen. 

 

Lianne Hoogeveen. Foto: Henk Hulshof

Er zijn allerlei factoren die ervoor zorgen dat je als leraar talenten over het hoofd ziet. Dubbel bijzon­dere kinderen, dat zijn slimme kinderen met een leerstoornis, kunnen een leerstoornis bijvoorbeeld camoufleren met hun cognitieve vaardigheden. Of, andersom, als een kind lage cijfers haalt vanwege een leerstoornis, blijven diens cognitieve capaciteiten onopgemerkt. Daarnaast gebeurt het nogal eens dat zodra een kind naar school gaat, het zich aanpast aan de groep en daardoor zijn of haar uitzonderlijke cognitieve capaciteiten onbedoeld verbergt. Er ontstaat dan een verschil tussen wat een kind op school en thuis laat zien.  

 

Impliciete theorieën versus onderzoek en kennis
Daar komt nog bij dat we onze ver­wachtingen en interpretaties vaak laten sturen door vooronderstellingen, stereotypen en eerdere ervaringen.  Deze ‘impliciete theorieën’ bepalen bijvoorbeeld hoe we kinderen uit ach­terstandsgezinnen benaderen. Als we onbewust lagere verwachtingen heb­ben van deze groep, lopen deze kinde­ren dubbel risico om niet op waarde geschat te worden. Hoogeveen stelt dat onderzoek en kennis essentieel zijn om af te rekenen met onze impliciete theorieën. Toegeven dat we het mis hadden, is daarbij heel belangrijk.  

 

Wetenschappelijke kennis om verschil mee te maken
Hoogeveen bouwt haar betoog op aan de hand van zeven vragen en sluit af met de vraag: voor wie maak jij het ver­schil? Ze gunt ieder kind een leraar die talenten ziet en die het verschil maakt in diens ontwikkeling. Of je als kind zo iemand tegenkomt, hangt af van toe­val en geluk. Waar we wel invloed op kunnen uitoefenen, is de wijze waarop wijzelf een positieve impact hebben op het leven van kinderen. Daarbij is ken­nis van de problematiek onontbeerlijk. Om verborgen talenten te ontdekken, is professionaliteit nodig. Hoogeveen en haar collega’s willen leraren en ande­ren de wetenschappelijk onderbouwde kennis en ervaring leveren die ze nodig hebben om talenten te herkennen, omarmen en ondersteunen. Zodat leraren het talent van elke leerling tot bloei kunnen laten komen en echt het verschil gaan maken voor ieder kind, ongeacht achtergrond of andere moge­lijke uitdagingen. 

 

Meer informatie
Bekijk de hele oratie Talents’ needs. Identification, Support and Counseling of Talent via www.tiny.cc/oratie   

 

OPROEP!

Geïnspireerd door de oratie van Lianne Hoogeveen is de redactie van Talent op zoek naar verhalen van (ex-)leerlingen en leraren onder de noemer: Wie maakte voor jou het verschil en voor wie ben jij de verschilmaker? Stuur je verhaal van maximaal 300 woorden naar redactie@tijdschrifttalent.nl.  

 

Deel dit artikel