Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie

Talentologie

Een andere visie op talent

In een tijdschrift als Talent is het goed om ook eens te kijken naar andere visies op talent dan de gebruikelijke. In dit artikel staat het concept Talentologie centraal, waarin talent gezien wordt als een vermogen tot groei.[1] Dit betekent dat de focus vooral ligt op emoties, ambities en persoonsvorming van kinder...

Veel vraag naar een tussenjaar

Intermezzo: pauzeren zonder tijd te verliezen

Twee jaar overslaan op de basisschool en dan linea recta naar de brugklas van het vwo? Dat is niet altijd handig. Soms loopt de intellectuele ontwikkeling van een kind immers een flink eind voor op diens sociaal­-emotionele en fysieke ontwikkeling. In Nijmegen vonden ze er wat op.

 

Redactioneel

Meneer Van Walstijn

Wie maakte voor jou het verschil en voor wie ben jij de verschilmaker?’ Dat was de vraag waarmee we in de vorige editie een oproep aan de lezers van Talent deden. Ik hoefde zelf niet lang na te denken over wie voor mij het verschil heeft gemaakt: meneer Van Walstijn.

Meneer Van Walstijn was mijn geschiedenisdocent ...

Recensies

Het mysterie van het leren

Ben Daeters nieuwe boek Het mysterie van leren. De rol van myeline, ignition, deep practice en mastercoaching is gebaseerd op Daniel Coyles boek The Talent Code. Greatness isn’t born. It’s grown. Daeters belangrijkste doel is om de opvattingen van Coyle in Nederland meer bekendheid te geven. Hij verwijst dan ook vee...

Leren voor het leven (en niet voor het VO)

Linus-onderwijs in Drunen

Van één naar honderdvijftig leerlingen in twaalf jaar tijd: Linus-onderwijs in Drunen groeide hard. Verdere groei is mogelijk, maar niet zonder meer draagvlak, stelt directeur Nicole Smits. ‘Zie maar eens de steun van vier samenwerkingsverbanden te krijgen.’

 

Columns

Zomers opladen door het jaar heen

Op het moment van schrijven, het is bijna zomervakantie, zijn er nog flink wat afrondende taken die mijn aandacht vragen en krijgen. Dit vind ik persoonlijk zo’n heerlijk vanzelfsprekende, natuurlijke deadline. Dat heb ik ook zo in de weken voor kerst. Daarna begint het weer ‘opnieuw’. Als ik nadenk over wat er voor...

Te intelligent om gelukkig te zijn?

Over perfectionisme

De Franse specialiste op het gebied van hoogbegaafdheid, Jeanne Siaud-Facchin (1957), schreef het boek Te intelligent om gelukkig te zijn? Hoogbegaafdheid bij volwassenen. Als geen ander weet zij dat perfectionismenauw kan samenhangen met hoge intelligentie. Het is een veelvoorkomend kenmerk van intelligente persone...

Portretten

Thijs Kuperus 9 jaar, groep 6

‘Bij vreemden aanbellen voor een klusje: voor de plastic soep durfde ik dat’

Wat wil je later worden

‘Ik wil de wereld redden. Ik zag de speech van Greta Thunberg voor de Verenigde Naties. Ze is zó boos over hoe grote mensen de aarde vernielen, terwijl wij kinderen er nog lang op willen leven. Ik wil later net zo worden als zij en met haar samenwerken. Ik hou heel erg van de natuur. We moet...

Conflictwijs

Waar komen conflicten van hoogbegaafde kinderen vandaan en hoe gaan we ermee om?

In de literatuur over hoogbegaafden was niets te vinden dat specifiek over conflicten bij hoogbegaafden ging. Wel was er een artikel over conflicten tussen ouders van hoogbegaafde kinderen en de school.[1] Uit casuïstiek met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen wisten we al wel dat (arbeids)conflicten bij hoogbeg...

wetenschappelijk onderzoek naar plakband

Wetenschap is gebaseerd op feiten: dingen die altijd waar zijn, voor iedereen. Als een wetenschapper onderzoek doet naar iets, bijvoorbeeld hoe een vogel kan vliegen, dan is het belangrijk dat de uitkomst van zo’n onderzoek objectief waar is, en dat ieder ander die datzelfde onderzoek goed uitvoert tot precies dezel...

Columns

Hah, september!*

Als de zomervakantie voorbij is, is het september. Dat betekent uitgerust of toch niet, en een lekker kleurtje op het gezichten de armen. Het haar mag verwaaid zijn. Door zon en zee is het stugger en bleker. Een geweldige look, zonder tussenkomst van de kapper of een spray! Daarmee ga je met flair de deur uit, man o...

Nieuws

Nieuws

Boek: hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong-)volwassenen

Dit boek van Mia Frumau heeft als ondertitel ‘Toolbox voor de praktijk’ en is geschreven voor professionals in de jeugd-GGZ. Het biedt nieuwe inzichten en praktische tools voor het omgaan met hoogbegaafde cliënten. Uitgangspunt is een...

Interviews

Onder de grond

Het thuiszittersinitiatief Agora Underground

Agora-onderwijs [1] dat inmiddels haar sporen heeft verdiend en landelijk navolging heeft gekregen, is met Agora Underground een nieuwe weg ingeslagen: richting thuiszitters. Toen tijdens coronableek dat online thuisonderwijs goed werkte, zag initiatiefnemer Jan Fasen nieuwe kansen voor thuiszitters. Hij benaderde T...

Stelling

De stelling

‘Het signaleren van behoeften is belangrijker dan het signaleren van begaafdheid’

Hoogbegaafdheid krijgt steeds meer aandacht in het (onderwijs)veld, wat blijkt uit de groeiende aantallen specialisten en onderwijsaanpassingen. Verschillende wetenschappelijke bevindingen hebben de praktijk al bereikt; de op IQ gebaseerde kijk heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een focus op kenmerken en gedragingen...

Kijk nou eens!

Fabrique des Lumières

In april is in Amsterdam het digitale kunstcentrum Fabrique des Lumières geopend. In een negentiende-eeuws gebouw kunnen bezoekers genieten van kunstwerken die door middel van lichtprojecties en begeleidende muziek tot leven worden gebracht. Hiertoe worden de exposities op alle oppervlakken va...

Interviews

Uitdagend leren in het primair onderwijs

In deze editie een interview naar aanleiding van het eindproduct van Janneke de Wolf, ontwikkeld in het kader van de opleiding Radboud International Training on High Abilities (RITHA) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. De Wolf ontwierp in het kader van haar afstuderen een integrale aanpak voor verrijking...

Praktijkonderzoek

Prikkelen voor de wetenschap

Sterrenkundeclub Radboud Universiteit

Maak een top drie van onderwerpen die hoogbegaafde kinderen buitengewoon boeien en de kans is groot dat astronomie erin staat. Helaas voor hen: verdieping op dit vak krijgen ze op z’n vroegst in de vijfde klas van het vwo. Tenzij ze zich natuurlijk aanmelden voor de Sterrenkundeclub van de Radboud Universiteit!

 

...

In memoriam Frank Stienissen (1959-2022)

Op zaterdag 10 september is oud-hoofdredacteur van Talent Frank Stienissen overleden.

 

Frank was betrokken bij een aantal titels van Uitgeverij Van Gorcum. De ervaringen met Frank waren dermate positief dat Uitgeverij Van Gorcum Frank in 2009 vroeg hoofdredacteur van Talent te worden. Die functie heeft hij ruim t...

Nieuws

Kennisevent hoogbegaafdheid

Op maandag 20 juni 2022 organiseert de Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! in samenwerking met Fontys Hogescholen het evenement Hoogbegaafdheid, waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten. Van 16:00 tot 18:00 uur gaan experts en ervaringsdeskundige jongeren met elkaar in gesprek over de kennis en expertise o...

Artikelen

Voor wie maak jij het verschil?

De inaugurele rede van Lianne Hoogeveen

Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counselling of Talent bij de Radboud Universiteit, ziet het herkennen van de verborgen talenten als grootste uitdaging in haar eigen werk en dat van docenten en pedagogen. Want talenten die niet gezien worden, kunnen zich niet ontwikkelen. 

 

Recensies

Uitdagende peuters en kleuters uitdagen

Recensie

Marijne Sammels en Willeke Rol schreven het boek Uitdagende peuters en kleuters uitdagen, om inzicht in het gedrag van pientere peuters en kleuters te geven. Zij stellen dat hoogbegaafdheid niet op latere leeftijd ontstaat: pientere baby’s onderscheiden zich door alertheid en activiteit. 

 

Artikelen

Niet alleen kennis vergaren, maar ook ervaringen opdoen

De Andersenschool in Woerden

Dat hoogbegaafden gebaat zijn bij uitdagend onderwijs, daar is iedereen het over eens. Verdiepen dus. In het gebouw, maar ook tijdens het technisch lezen en vakkendag, is in Woerden het HB-onderwijs verweven door de hele school.  

 

Columns

Dat mag ik toch hopen...

Een korte zoektocht op internet naar missies van verschillende scholen, liet me zien dat daarin enerzijds veel overlap is en dat anderzijds ogenschijnlijk kleine verschillen een groot verschil kunnen maken wat betreft fundamentele opvattingen over onderwijs. Logischerwijs kwam het woord ‘leren’ vaak voor. Maar hoe l...

Artikelen

Slim en onbezonnen

Over het puberbrein

Regelmatig horen we over negatief gedrag van pubers: berovingen, geweldpleging, bedreigingen of drugshandel.[1] Er is al veel onderzoek gedaan naar de achtergronden hiervan en we krijgen er steeds meer inzicht in.[2] Bovendien weten we dat het soort criminaliteit ook varieert; in de coronatijd kwamen er weer andere ...

Portretten

'Mijn carrière is best geslaagd, maar ik heb nooit een baan kunnen krijgen'

Maxim Februari. ZZP'er, schrijver, jurist, NRC-columnist en filosoof

HB-portret

 

Artikelen

Door de ogen van Haviq

Een veilige plek voor hoogbegaafde adolescenten

In Papendrecht bevindt zich sinds ruim drie jaar de stichting ‘Hart voor IQ’, kortweg Haviq. Hier worden sinds augustus 2020 in een eenvoudig opgezet gebouw twee groepen hoogbegaafde adolescenten opgevangen voor wie naar school gaan tijdelijk geen optie is. Maddy Hageman, specialist ontwikkelingsvoorsprong en coördi...

Artikelen

Verschillend gedrag in verschillende situaties

Samen van psychologisch onderzoek naar passend advies

Willem (8 jaar) werd bij CBO Talent Development aangemeld. Een beweeglijke jongen die op school ‘nors of onverzettelijk’ kon zijn en thuis enthousiast en spraakzaam. De schoolresultaten van Willem waren zéér wisselend. De school vroeg om een breed psychologisch onderzoek om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften v...

Schilderkunst deel 2: portret

Vooruit

Kunst gaat altijd over manieren van nadenken. In deel 1 van deze lessen over schilderkunst verdiepten we ons in De Nachtwacht van Rembrandt. Het schilderij speelt hier de rol van een ’venster’, een raam naar een andere wereld. Eeuwenlang werden schilderijen op die manier opgezet, maar op een gegeven moment begonnen ...

Columns

Omarmen

Een juf die stevig in haar schoenen staat, schrikt niet van een explosie van boosheid.

 

Juf Maaike is zo’n juf…

 

Pasgeleden mocht ik meekijken in de klas van juf Maaike, omdat een paar slimmeriken werk op maat nodig hadden. Eén jongen viel me direct op. Zijn donkere ogen namen mij wantrouwend op vanonder zijn ...

Praktijkonderzoek

Als plan A niet werkt, zijn er nog 25 letters over

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek Explora Breda
Explora Breda, een voorziening voor parttime hoogbegaafdenonderwijs, is een programma gestart waarbij talentvolle leerlingen uit twee economisch en maatschappelijk verschillende wijken samen hoogbegaafdenonderwijs volgen. Via wetenschappelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Scaliq, wordt...

Artikelen

Hoogbegaafdheid en autisme

Overeenkomsten en verschillen beschreven in whitepaper ASS

Van hoogbegaafde mensen wordt nogal eens ten onrechte aangenomen dat ze autistisch zijn. Andersom komt ook voor: dat van mensen met autisme ten onrechte wordt vermoed dat ze hoogbegaafd zijn. Ook gebeurt het dat een autismespectrumstoornis niet gezien wordt vanwege sterke cognitieve capaciteiten. Een foute diagnose ...

Stelling

'Het moet maar eens afgelopen zijn met het afschuiven van problemen op de beruchte verbaal-performaalkloof'

De WISC-III was in Nederland lange tijd de meest gebruikte intelligentietest. Deze test maakte een verdeling in enerzijds verbale en anderzijds praktische, handelingsgerichte (ofwel performale) intelligentie. De scores op deze twee domeinen konden nog weleens verschillen. Gebrekkige schoolresultaten werden dan vaak ...

Challenges

Kijk nou eens!

EXPOSITIE GAME ON
In Forum Groningen kun je terecht voor de expositie Game On - Experience 50 years of videogames. Dit is een interactieve tentoonstelling waarin je wordt meegenomen in de evolutie van het computerspel en waar je meer dan honderd computerspellen en arcade games kunt spelen, van klassiekers als Space ...

Redactioneel

Kleine kinderen worden groot

Het valt mij op hoe vaak de vraag ‘Hoe gaat het?’ beantwoord wordt met: ‘Druk’. ‘Druk’ is het nieuwe ‘goed’. En het gaat kennelijk ‘goed’ als we ons volledig kunnen storten op dat wat er nú moet gebeuren en we daarbij het hoofd boven water kunnen houden. Het hoofd boven water kunnen houden, is natuurlijk ook goed. H...

Interviews

Zelfde knoppen, ander effect

Wat kunnen we leren van de hulpvragen van hoogbegaafde volwassenen?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en volwassenen? Kan goede begeleiding op school voorkomen dat kinderen, als ze volwassen zijn hulp nodig hebben? Rianne van de Ven, coach voor hoogbegaafde volwassenen, aan het woord.