Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Praktijkonderzoek

Als plan A niet werkt, zijn er nog 25 letters over

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek Explora Breda
Explora Breda, een voorziening voor parttime hoogbegaafdenonderwijs, is een programma gestart waarbij talentvolle leerlingen uit twee economisch en maatschappelijk verschillende wijken samen hoogbegaafdenonderwijs volgen. Via wetenschappelijk onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Scaliq, wordt...

Artikelen

Hoogbegaafdheid en autisme

Overeenkomsten en verschillen beschreven in whitepaper ASS

Van hoogbegaafde mensen wordt nogal eens ten onrechte aangenomen dat ze autistisch zijn. Andersom komt ook voor: dat van mensen met autisme ten onrechte wordt vermoed dat ze hoogbegaafd zijn. Ook gebeurt het dat een autismespectrumstoornis niet gezien wordt vanwege sterke cognitieve capaciteiten. Een foute diagnose ...

Stelling

'Het moet maar eens afgelopen zijn met het afschuiven van problemen op de beruchte verbaal-performaalkloof'

De WISC-III was in Nederland lange tijd de meest gebruikte intelligentietest. Deze test maakte een verdeling in enerzijds verbale en anderzijds praktische, handelingsgerichte (ofwel performale) intelligentie. De scores op deze twee domeinen konden nog weleens verschillen. Gebrekkige schoolresultaten werden dan vaak ...

Challenges

Kijk nou eens!

EXPOSITIE GAME ON
In Forum Groningen kun je terecht voor de expositie Game On - Experience 50 years of videogames. Dit is een interactieve tentoonstelling waarin je wordt meegenomen in de evolutie van het computerspel en waar je meer dan honderd computerspellen en arcade games kunt spelen, van klassiekers als Space ...

Redactioneel

Kleine kinderen worden groot

Het valt mij op hoe vaak de vraag ‘Hoe gaat het?’ beantwoord wordt met: ‘Druk’. ‘Druk’ is het nieuwe ‘goed’. En het gaat kennelijk ‘goed’ als we ons volledig kunnen storten op dat wat er nú moet gebeuren en we daarbij het hoofd boven water kunnen houden. Het hoofd boven water kunnen houden, is natuurlijk ook goed. H...

Interviews

Zelfde knoppen, ander effect

Wat kunnen we leren van de hulpvragen van hoogbegaafde volwassenen?

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en volwassenen? Kan goede begeleiding op school voorkomen dat kinderen, als ze volwassen zijn hulp nodig hebben? Rianne van de Ven, coach voor hoogbegaafde volwassenen, aan het woord.

 

Praktijkonderzoek

Motivatie bij academisch getalenteerden met en zonder topsportachtergrond

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Columns

Een verbonden missie

Iemand met een missie’, dat klonk mij altijd supergroot in de oren. Groter dan ikzelf, groter dan mijn directe omgeving. Iemand met een missie, dat was eerder de oprichter van Greenpeace of de CliniClowns dan ikzelf. Bewust schrijf ik dit in de verleden tijd, want ik ben hier het afgelopen jaar anders over gaan denk...

Artikelen

Opvoeden van (geniale) kinderen

Relativeren, falen en excentriek zijn

Geniale kinderen zijn van alle tijden. Maar waar komt hun genialiteit vandaan? En wat hebben deze kinderen nodig in hun opvoeding om tot bloei te kunnen komen? Kunnen relativeren, bereidheid tot falen hebben en excentriek durven zijn zouden een rol kunnen krijgen in de opvoeding.  

 

Nieuws

Boek: Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen ongewenst gedrag vertonen dat niet kan worden bijgestuurd met correcties of ondersteuning die bij de meeste kinderen wel werken. In dit boek wordt beschreven wat een ontwikkelingsvoorsprong inhoudt, hoe deze zich ...

Artikelen

Da Vinci Berkelland

Voltijds en deeltijds HB-onderwijs

Veel scholen proberen te voorzien in de behoeften van hoogbegaafde leerlingen binnen de kaders van een reguliere basisschool. Is dat handig en logisch? Da Vinci Berkelland besloot het HB-onderwijs onder te brengen in een school voor speciaal basisonderwijs. Locatiecoördinator Cindy Posthuma legt uit waarom.  

 

...
Columns

Flipperkast

Toen we zes jaar geleden in de Plusklas een intakegesprek hadden voor Nienke, vertelde haar moeder verontwaardigd: ’…en als ze haar werk heel snel af heeft, dan laat haar juf haar koffie halen!’. Wat Nienke trouwens best leuk leek te vinden.

 

In de krokusvakantie sprak ik Nienke, inmiddels 14 jaar, toevallig weer...

Praktijkonderzoek

'De klas moet de hemel zijn en je tweede huis'

Onderzoek naar de leerbehoeftes van zeer hoogbegaafde leerlingen

In 2020-2021 had basisschool Kronenburgh een relatief grote groep van zeer hoogbegaafden. Dat maakte het mogelijk om een exploratief onderzoek te doen naar de leerbehoeftes op cognitief, sociaal en emotioneel vlak van deze groep in vergelijking met andere hoogbegaafde leerlingen.  

 

Theorie en praktijk

Schilderkunst

Vooruit Lesidee

Leerdoel:
kennis
Informatie opzoeken over De Nachtwacht
Vaardigheid
Verplaatsen in een andere tijd en een ander persoon
Vaardigheid
Beargumenteren

Doelgroep:
leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw

Tijdsduur:
60 - 90 minuten

 

De Nachtwacht van Rembrandt staat erg in de belangstelling. Dat enorme schilderij is nameli...

Artikelen

Wat struisvogels en tunnelvisie met elkaar gemeen hebben

Het onderwijsleven van alledag is erg druk. Dat is geen nieuws, het lijkt alsof dat altijd zo is geweest. Het is dan ook niet vreemd dat er geen tijd lijkt te zijn om bij alles dat we doen stil te staan. Gelukkig zijn we in staat informatie te filteren op basis van onze eerdere ervaringen en kunnen we daardoor snell...

Stelling

'Om een goede leraar te kunnen zijn van leerlingen met kenmerken van begaafdheid, moet iemand die kenmerken zelf ook hebben'

In het werkveld zijn sommigen er stellig van overtuigd dat alleen leraren die zelf kunnen worden aangemerkt als hoogbegaafd, goed les kunnen geven aan de doelgroep. Anderen stellen dat vooral bepaalde aangeboren of leerbare eigenschappen van belang zijn. Er is geen onderzoek gedaan naar of leraren hoogbegaafd moeten...

Challenges

Kijk nou eens

Open minded
Open minded is een spel van Earth Games waarbij de deelnemers elkaar filosofische, maatschappelijke en creatieve vragen stellen of uitdagingen geven. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als de hele wereld vanaf morgen geen internet en telefoon meer heeft? Kun je in het leven altijd je eigen keuzes maken? En ...

Artikelen

Heel slim en toch zonder werk

Hoe kan het dat een deel van de hoogbegaafden onvrijwillig werkloos is?

Hoogbegaafden zijn bofkonten. Terwijl voor een ‘normale’ sterveling een boek lezen al een heel geploeter kan zijn, slaan sommige hoogbegaafden zich met speels gemak door de lastigste studies en meest complexe vakliteratuur heen. Voor hoogbegaafden ligt maatschappelijk succes voor het oprapen. Of ligt het genuanceerd...

Artikelen

Waarom verrijkingslessen?

Onderbouwing bij de lesideeën in Talent

Wat is nou fijner en belangrijker voor een kind op school, dan greep op de wereld krijgen door moeilijke dingen te leren begrijpen? De verrijkingslessen van Talent bieden daartoe mogelijkheden. Het leerdoel is de leerlingen aan te moedigen vragen te stellen, na te denken over dingen die ze opmerken, en vooral: om zi...

Portretten

'De lessen op school zijn vaak zo saai! Dat kan anders'

Thijs Hogenhuis

HB-portret

Recensies

Intens mens

De bundel Lyrische reflecties op zingeving, emotionele ontwikkeling, begaafdheid en meer van auteur Lotte van Lith bevat onder de noemer Intens mens 47 teksten, waarin de schrijfster beschouwelijk kijkt naar het leven, zichzelf en soms naar anderen.

 

Interviews

Ontdekken wie je bent

Zelfbeeldontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

Janet van Horssen studeerde levenslooppsychologie aan de Open Universiteit en doet nu promotieonderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafden. We praten in dit interview met haar over het belang van een goede zelfbeeldontwikkeling.  

 

Redactioneel

Dat wordt dweilen

Met het oog op (nieuwe) visies, zoals ik in de vorige editie noemde, blik ik graag even terug op eind november vorig jaar. Toen vond er in Nijmegen een editie vanRadboud Reflects plaats over labels in het onderwijs. Hoogleraren Lianne Hoogeveen en Harold Bekkering verzorgden twee lezingen over de zin en onzin van la...

Artikelen

Buckminster College

Een eerste indruk

In dit artikel bespreken we een nieuwe vorm van aanvullend onderwijs voor middelbare scholieren tussen 12 en 18 jaar. We bekeken daarvoor op aanraden van een docent (Lotte van Lith) de betreffende socials én vroegen een aantal hoogbegaafde (145+) tieners hetzelfde te doen en hun mening te geven.

 

Interviews

Onbenut potentieel

Wind mee voor beleid rond cognitief sterke leerlingen in Vlaanderen

Opleidingen tot specialist begaafdheid, scholen met specifiek aanbod voor hoogbegaafden: Nederland is er verder mee dan Vlaanderen. Sinds een paar jaar waait er bij onze zuiderburen een nieuwe wind.  

 

 

Challenges

Kijk nou eens

Kunstbende
Kunstbende is een wedstrijd voor scholieren van 13 t/m 18 jaar. In allerlei creatieve categorieën gaan jongeren de strijd met elkaar aan. De wedstrijd bestaat uit workshops, voorrondes en een finaleronde. Dit jaar zijn er op de website ook tutorials toegevoegd. Leuke filmpjes waarin je tips en uitleg krijg...

Theorie en praktijk

'Ze zitten voor de deur te wachten'

Hoogbegaafden blij met peergroup zonder structuur

Begin aan iets zonder plan en er komt ellende van, zou je denken. Quen van Meer en Frederique Lampe dachten er anders over. Ze zetten een peergroup voor hoogbegaafden op zonder specifiek doel of programma en deden wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat.  

 

Recensies

Een intense reis

In Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma vertelt moeder Marije Hofland het ervaringsverhaal van haar hoogbegaafde zoon. Alle geijkte onderwerpen komen aan bod: van de overexcitabilities, perfectionisme, faalangst en fixed en growth mindset tot asynchrone ontwikkel...

Interviews

Ziek van school

Jongeren aan het woord over hun ervaringen

De banken in de raadzaal van de gemeente Amersfoort, zijn op deze vrijdagmiddag hoofdzakelijk gevuld met tieners. Ze zijn er voor de bijeenkomst 'Ziek van school' georganiseerd door Stichting Hoogbegaafd. Als ze vertellen hoe school ze ziek heeft gemaakt, is het muisstil in de zaal. Hun verhalen gaan door merg en be...

Theorie en praktijk

Experimenteren met zwaartekracht

Leerdoel:
Kennis: Inzicht in zwaartekracht
Vaardigheid: Analyseren van de zwaartekracht in objecten van verschillende vormen
Vaardigheid Creativiteit inzetten voor het bedenken van experimenten met zwaartekracht “


Doelgroep:  
Leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw

 

Inspiratiebron:
Vicky Cobb & Kathy Darling: Wa...

Columns

Zo klinkt verandering

In september vorig jaar verscheen het eerste prentenboek van Amanda Gorman. Deze jonge dichteres werd wereldwijd bekend door de voordracht van haar gedicht The Hill We Climb tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Haar prentenboek heet Zo klinkt verandering, een prachtige titel, die in mijn hoofd bleef zinge...

Artikelen

Thuiszittersonderzoek, zes jaar later

Behoud vertrouwen, creëer een marktplein voor samenwerking en betrek het verandermodel

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek gedaan is binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Artikelen

Noodzaak van een goede diagnose

Diagnosticeren en misdiagnoses

Specialist hoogbegaafdheid Jeanne Siaud-Facchin (1957, Avignon) is bekend geworden door de invoering van haar term ‘zebra’ om kinderen met een hoog intellectueel potentieel aan te duiden. Ze gebruikt die term om namen te vermijden die ze stigmatiserender vindt.

 

Nieuws

Nieuws

BOEK: Differentiëren in 5, 4, 3…
Alle leerlingen in een klas zijn anders. Ze hebben niet dezelfde voorkennis, leerprestaties en interesses. Dat stelt de docent voor een moeilijke taak: differentiëren. Hoe je dat doet? Daar geven de auteurs van Differentiëren in 5, 4, 3… antwoord op. In het boek wordt onderscheid gem...

Redactioneel

Kwestie van perspectief

Een nieuw jaar ligt aan onze voeten! Dat is een mooi moment voor nieuwe perspectieven en visies. En passend bij theorieën, modellen en gedachten over hoogbegaafdheid die zich telkens blijven ontwikkelen, hebben we ook de look van Talent zich verder laten ontwikkelen, zoals je waarschijnlijk al wel gezien hebt. We wi...