Vooruit

Plattegrond voor een Marsbewoner

Uitleg van de les: Je hebt een afspraak met een Marsbewoner die geen talen spreekt en onbekend is met onze wereld. Jij wordt zijn gids op deze onbekende planeet. Maak een plattegrond om te laten zien waar hij je kan ontmoeten: aan je tafeltje op school, in de klas.

Leerdoelen:

Analyseren: Hoe maak je een platteg...

Veerkracht

Waaruit put je kracht om vol te houden?

De pandemie die de wereld al ruim een jaar in zijn greep
houdt, kruipt onder ieders huid. Om dit te weerstaan, is
een flinke dosis veerkracht nodig. In dit artikel besteden we
aandacht aan de vraag: wat kan ons veerkracht geven?

 

 

De stelling

‘Focus op de voordelen van dubbelbijzonderheid, niet op de nadelen’

Sietske van Viersen, auteur Richtlijn Lees- en Spellingproblemen i.c.m. Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde kinderen met een leerprobleem hebben te maken met twee extremen – een enorm potentieel aan de ene kant en een lastige beperking aan de andere kant. Dat maakt ze eerder ‘dubbeluitzonderlijk’ dan dubbel bijzonder. V...

Liefdevol stimuleren

De invloed van ouders op de motivatie van hun begaafde kind

In Talent delen we graag wat wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort. Het zijn dus geen gepubliceerde onder...

Rust en resultaten

Groningse Schoolvereniging gaat voor voltijds HB-onderwijs

Switchen van regulier onderwijs naar voltijd HB-onderwijs gaat gepaard met hobbels. De afdeling HB van de Groningse Schoolvereniging, kortweg GSV-HB, nam ze de afgelopen tien jaar allemaal. Directeur Ton Wiegman en teamleider Erika van der Veen mogen niet mopperen; ouders geven de school een 7.9.

 

Redactioneel

‘Peers’ versus ‘vrienden’

Als er iets is dat uit de literatuur over hoogbegaafdheid zijn weg heeft gevonden naar de praktijk en zich daar heeft genesteld, dan is het wel het belang van ‘peers’. De behoefte aan een goede relatie met de mensen om ons heen en het vinden van aansluiting lijkt alom te worden (h)erkend. Dit komt ook naar voren in ...

Recensie

Werk doelgericht vanuit je schoolambitie

Het boek Werk doelgericht vanuit je schoolambitie. 7 aanraders is de nieuwste toevoeging in de reeks TIBTools . Een praktisch boek voor intern begeleiders en leerkrachten, waarin aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid om specifieke leerlijnen te ontwikkelen en de beno...

Nieuws

De wetenschappelijke injectie

Vier keer per jaar organiseert dr. Stijn Smeets van Modesto ‘De wetenschappelijke injectie’. Tijdens dit webinar krijgt de deelnemer een overzicht van recente en voor de praktijk relevante wetenschappelijke inzichten over cognitieve begaafdheid. De informatie komt uit gerenommeerde wet...

De mastercoach

Waaraan herken je een goede mastercoach?

Wat zijn de noodzakelijke kwaliteiten van een mastercoach? Hieronder verstaan we ouders, leerkrachten en (sport)coaches, die allemaal (en liefst gezamenlijk) de hen toevertrouwde kinderen optimale kansen tot ontplooiing van hun talenten willen bieden.

Leren signaleren

Experts in het hele land

Om hoogbegaafde kinderen de goede begeleiding te kunnen bieden, is het van belang dat zoveel mogelijk professionals, die met kinderen werken, leren hoe ze een ontwikkelingsvoorsprong tijdig kunnen signaleren. De Expertgroep Ontwikkelings voorsprong timmert intensief en vruchtbaar aan de weg om die situatie te realis...

HB-portret

Jort van der Meulen (16 jaar, 5 vwo)

‘Zoek een bijbaan waar je iets van kunt leren’

Hoe vind je een HB-expert?

Vier registers met HB-experts onder de loep

Anno 2021 telt ons land honderden HB-experts, maar wat zegt dat als iedereen zich zo mag noemen? Kortom: hoe vind je de kanjer die jouw specifieke vraag beantwoordt? Wellicht via een register. Talent bekeek er vier.

 

Gaaf!

A boy and his atom

Een korte stop-motionfi lm uit 2013, gemaakt door IBM: een jongen speelt met een bal, danst en springt op een trampoline. Fascinerend om je te realiseren dat de plaatjes die je ziet niet bestaan uit potloodstipjes, maar uit atomen. Het making-of-filmpje is razend interessant: hoe verplaats je één...

Edu-coaching

Durf ambitieus te zijn

Dat hoogbegaafde leerlingen een ander aanbod nodig hebben dan het standaard curriculum, begint in het primair onderwijs langzaam door te dringen. In het voortgezet en hoger onderwijs is hier nog minder aandacht voor. Hoogbegaafde jongeren voelen zich niet gezien, vervelen zich, raken gedeprimeerd of gaan ten onder a...

Digitale uitdaging

Kwalitatief en uitdagend onderwijs met digitale leermiddelen

Digitale technologie heeft een noodgedwongen opmars gemaakt in het onderwijs. En die kun je heel goed inzetten om uitdagende opdrachten te maken. In dit artikel bespreken we bekende en minder bekende digitale tools om uitdagende opdrachten te maken voor leerlingen.

 

Columns

Cartoon

Vanochtend raakte een cartoon van Kamagurka mij: een mannetje op een vijfsprong met daarbij een wegwijzer: IQ 25 rechtsaf, IQ 135 linksaf. Onderschrift: ‘…hij stond er al een tijdje’. Dit als reactie op de aankondiging van Topografie van de domheid, een ironische atlas.

Ik had net een zeer droevig bericht over een ou...

Columns

Redding nabij

Mijn collega Liesbet Stam-Gommans schreef in haar vorige column dat zij gedreven wordt door de vraag: ‘Zien we wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen?’ Een vraag die ook mij drijft, zij het vanuit een andere hoek.

 

Mijn ervaring ligt in het voortgezet onderwijs, waar ik als docente Nederlands, men...

Challenge

Write Now!

Write Now! is een grote schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar. De editie van 2021 vindt plaats in het najaar. De precieze data voor de voorrondes zijn nog niet bekend, maar de instuurdeadline al wel: 1 oktober 2021. De vorm van je ingezonden tekst is vrij. Gedicht, filmscenario, verhaa...

Artikelen

Codes kraken en maken

Les: Kraak een ongewone tegel-code en bedenk daarna zelf een nieuwe code.

Leerdoel: Analyseren om de code te kraken
Creativiteit voor het bedenken van een nieuwe code
Doelgroep: leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw
Tijdsduur: 30 - 60 minuten  

 

Inleiding


Codes zijn puzzels die belangrijke intellectuele vaard...

Artikelen

Gevoelig hoogbegaafd?

Onderzoek naar de overeenkomsten in de sensitiviteit van hoogbegaafde en niet-hoogbegaafde jonge kinderen

In Talent delen we graag wat wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van verkorte scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekening daarbij is dat het gaat om scripties van studenten. Het zijn dus geen gepubliceerde onderzoeksbevindingen. Desondanks zijn deze scriptie...

Artikelen

Montessori-onderwijs, walhalla voor hoogbegaafde leerlingen?

Veel hoogbegaafde leerlingen willen graag zelfstandig het tempo van hun schoolwerk bepalen. Bij montessorionderwijs staat zelfstandig werken hoog in het vaandel. Dus lijkt hoogbegaafdheid & montessori een ideale combinatie. Hoe pakt dat in de praktijk uit? Een gesprek met Emma Verheul, zorgconsulent meer- en hoogbeg...

Nieuws

Gaaf!

Dino Dana 

Nora van 5 stuurde me een filmpje: ‘Dino’s zijn mijn lievelingsdieren. Zie je mijn pterosaurus-pak met vleugels? Ik vind Dino Dana echt supersuper leuk! Ze is net als ik, ze onderzoekt alles over dino’s. Bijvoorbeeld hoe een mama dino haar eieren kan verdedigen tegen roofdino’s. De allerleukste afleverin...

Artikelen

Tien jaar voltijds HB in Dokkum

Een snoepwinkel aan verrijkingsmateriaal

Noordelijker dan Meppel waren we nog niet geweest, dus op naar Friesland. Welkom in de noordelijkste HB-school die ons land rijk is: de Burgerschool in Dokkum.

 

Columns

Wensen

Om iets te wensen te hebben, moet je ergens in kunnen geloven. In dúrven geloven. Lang geleden schreef Annie M.G. Schmidt een stukje over een huisvrouw, die van een fee zomaar iets mocht wensen. Een blonde prins, geld, gewoon geluk… Na een eerste reactie vol ongeloof, ziet de vrouw allerlei beren op de weg: de belas...

Artikelen

Oefening baart kunst

Om iets te bereiken is vaak veel oefening nodig. Daarbij is het nuttig te weten hoe het kind gemotiveerd raakt iets te doen (ignition) en wat zich daarbij afspeelt in de hersenen (myelinevorming). Maar hoe dan ook draait daarna alles om goede oefening (deep practice), 1 waarbij ouders en leerkrachten van (ook getale...

Challenges

Challenge

Uitstel ECHA conferentie 

Nadat de zeventiende internationale ECHA conferentie eerder was uitgesteld, zijn er nu nieuwe data bekend. Van 31 augustus tot 3 september 2021 zal het congres volledig online plaatsvinden, vanuit het Portugese Porto. De conferentie heeft als thema Gifts and Talents: Values for the Future....

Nieuws

Nieuws

Manifest hoogbegaafdenonderwijs 

 

De Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd heeft een manifest opgesteld over hoogbegaafdenonderwijs. Begin maart was het manifest al bijna duizend keer ondertekend en zijn op de website tientallen verhalen toegevoegd van kinderen en volwassenen die hiermee te maken hebben. ...

Artikelen

Kijken naar het kind achter het gedrag

Patsy Kerkhofs schreef met Ben ik dan een slechte mama? een boek over de worsteling die ouders kunnen ervaren als zij ontdekken dat er ‘iets’ is met hun kind. De openheid van de Belgische Kerkhofs raakt. ‘De emotionele reacties op mijn boek deden me tranen met tuiten wenen.’

 

 

Recensies

Recensies

De achterkant van het onderwijs 

 

Docenten en collega’s Marjan Velsink en Melanie Philips schreven samen het boek De achterkant van het onderwijs. Door middel van interviews met jongeren, zorgcoördinatoren en een onderwijsinspecteur geven zij aandacht aan de ongeveer 15.000 thuiszittende scholieren die Nederland ...

Artikelen

Hoogbegaafdheid als maatschappelijke beperking

Waarom is het nodig hoogbegaafdheid als handicap te presenteren en welke waarde heeft een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens? Fleur Terpstra geeft uitleg.  

Stelling

De stelling

'Val kleuters niet lastig met labels als ‘hoogbegaafd’ of ‘ontwikkelingsvoorsprong’. Signaleren in groep 3 of 4 is vroeg genoeg.'

Jonge kinderen maken vaak grote sprongen in hun ontwikkeling. Moet je ze daarbij hun eigen tempo laten volgen in onderzoekend, nieuwsgierig en leergierig zijn – en ze dus niet te vroeg labelen? Of is het gevaar te groot dat ze geen passend aanbod krijgen als hun slimheid niet herkend wordt? En als je uitgaat van zo ...

Redactioneel

Waar heb je dat vandaan?

De vorige keer schreef ik dat ik graag met jou op zoek ga naar de waarheid. De waarheid laat zich echter maar moeilijk vangen in losse onderzoeken. Zeker in sociale wetenschappen, waarbij veelal genoegen genomen wordt met 95% zekerheid dat wat uit het onderzoek blijkt de algemene regel is. Het is daarom belangrijk k...

‘Ik heb zó veel vragen in mijn hoofd!’

HB-portret van Levy van Leeuwen, 6 jaar, groep 3

Hoe vind jij het op school?

‘Met mijn vrienden is het fijn en als ik mag tekenen, ben ik ook blij. Maar ik krijg alleen maar véél te makkelijke werkjes. Ik kan dat al allemaal. Ik kan bijvoorbeeld al zó lang lezen! Al vanaf dat ik 2 jaar was of zo. Ik begon bij nummerborden van auto’s. Mijn moeder zag dat ik dat le...

Redactioneel

Op zoek naar de waarheid

Frank Stienissen liet in de vorige editie weten te stoppen als hoofdredacteur van Talent. Met veel plezier neem ik het stokje van hem over. Ik ben Sven Mathijssen, plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en de opleiding van de European Council for High Ability (EC...

Gaaf

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste en leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

 

Challenge

My First Lego League

De Lego League is op veel scholen al helemaal ingeburgerd. Minder bekend is de My First Lego League Discover: een uitdagend programma, speciaal voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Met behulp van het Discover-model maken de kinderen zelf nieuwe ontwerpen. Intussen werken ze aan allerlei vaardigheden...