Columns

Superheld-leraar

Wat mooi dat Janneke in onze vorige column schreef hoe onhandig het zou zijn als superhelden een ‘redprotocol’ zouden hebben. Superhelden moeten juist snel op elke unieke situatie kunnen inspringen. Het deed mij terugdenken aan mijn tijd voor de klas. Niet omdat ik me een superheld voelde hoor, wel vanwege de grote ...

Artikelen

Opvoedmethode Positive Discipline in de klas

De groep als mini community en oefenveld

Hoe zouden ouders en leraren hun kinderen en leerlingen willen terugzien wanneer zij eenentwintig zijn? Dat is een basisvraag van Positive Discipline, een opvoedmethode uit Amerika, van Jane Nelsen en Lynn Lott. Woorden die dan klinken zijn: zelfstandig, verantwoordelijk, met zelfkennis en zelfreflectie, in staat om...

Columns

Het raadsel van de meisjes

In dit tijdschrift geen nieuwe vraag, maar omdat voor mij het raadsel nog niet is opgelost, toch maar weer: waarom zitten er in plusklassen zo weinig meisjes? Waarom deze vraag? Omdat ik in een plusgroep voor peuters namelijk een heel ander beeld zie. Regelmatig weten organisaties mij te vinden om te adviseren rondo...

Artikelen

Haagse Hoop

Hoe hoogbegaafdheid op de Haagse agenda kwam te staan

Het is opvallend hoe er in het afgelopen anderhalf jaar meer aandacht is voor passend hoogbegaafdenonderwijs in de politiek. Vanuit verschillende kanten wordt Den Haag ingelicht over de problemen waar hoogbegaafde kinderen op school tegenaan lopen.

 

 

Artikelen

Explora Raamsdonksveer

Waarom parttime HB-onderwijs?

Op dinsdag 6 april 2021 startte basisschool De Schoof in Raamsdonksveer met hoogbegaafdenonderwijs. Geen wereldnieuws want specifiek HB-basisonderwijs wordt inmiddels op 109 scholen in ons land aangeboden. Wél bijzonder is dat het in Raamsdonksveer gaat om parttime HB-onderwijs. Een bewuste keuze, leggen Marleen Kil...

Artikelen

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs in het voortgezet onderwijs

Hoe zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn?

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Recensies

Pakket met handvatten

Drie stappen bij hoogbegaafdheid is een signaleringsinstrument voor professionals in gezondheidszorg, jeugdhulp en kind- en jongerenbegeleiding. De uitgever, Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong, beoogt handvatten te bieden om hoogbegaafdheid op te merken en er adequaat op te reageren.

 

Artikelen

Spelen met perspectief

Vooruit Lesidee

Uitleg van de les:

Je denkt dat je kijkt met je ogen, maar je gebruikt daar ook je hersenen bij. Zonder dat je daar altijd bewust van bent, maak je gebruik van dingen die je wéét, om te kunnen begrijpen wat je ogen zien. In deze les kijken we hoe dat werkt.

 

Leerdoelen:

Analyseren: Wat helpt je om een foto te b...

Portretten

Hb-portret

'Als de les niet uitdagend genoeg is, dwaal ik af'

Franklin Remak (13 jaar, 2 vwo)

 

Tips

Gaaf!

Nationale Voorleeswedstrijd

In september start de 29e editie van De Nationale Voorleeswedstrijd. In verschillende wedstrijdrondes nemen leerlingen uit groep 7 en 8 het tegen elkaar op. Organiseer een voorronde op jouw school en meld je schoolkampioen uiterlijk 6 december 2021 aan voor de regionale voorrondes. Wil j...

Artikelen

Hoogbegaafden van de toekomst

Van belang voor de opbouw van een nieuwe samenleving

De waardering voor hoogbegaafden varieert van bewondering voor een kind met briljante mogelijkheden tot een kind dat gezien wordt als een soort kermisattractie. Maar wat nu als we ook kijken naar wat hoogbegaafden de samenleving kunnen bieden?

 

 

Nieuws

Nieuws

Rectificatie: Tilburg Top Track

In de tweede editie van Talent schreven we over het Tilburgse Top Track: een bovenschoolse voorziening waar leerlingen van het voortgezet onderwijs een paar dagen per week terecht kunnen, naast het onderwijs op hun eigen school. We schreven ook dat het nog niet duidelijk was of de pi...

Artikelen

Nieuwe tool geeft inzicht in HB

Begaafdheid op je bord

Een stevige doos, fraai vormgegeven met daarin een bord en kaarten in diverse kleuren. Je denkt: een gezelschapsspel. Leuk! Maar Begaafheid op je bord is geen spel, verzekeren Astrid Loontjens en Wendy Jacobs. 

 

 

Artikelen

'We appen nu gewoon'

Lessen uit de lockdown

Dat de coronamaatregelen enorme impact hadden op het onderwijs, weten we allemaal. Wat zijn de lessen uit de lockdown? Talent vroeg het aan een ouder en twee onderwijsprofessionals en geeft praktische bruikbare tips voor het onderwijs. ‘Samen vind je oplossingen.

 

 

De Stelling

‘Hoog tijd dat leraren beter leren om kenmerken van hoogbegaafdheid ook te herkennen bij kinderen die (qua culturele achtergrond) niet meteen op henzelf lijken’

Het is niet altijd makkelijk om (kenmerken van) hoogbegaafdheid te herkennen, want niet alle hoogbegaafde kinderen excelleren en halen hoge cijfers. Dit geldt des te meer voor kinderen met een migratieachtergrond. 1 De kansenongelijkheid binnen het Nederlandse onderwijs groeit de laatste jaren. Opleidingsniveau van ...

Redactioneel

Getalenticapt

Sinds de mens gefascineerd is geraakt door intelligentie, talent en hoogbegaafdheid heeft die er verschillende visies op losgelaten. Lo en Porath1 hebben hier een mooi overzicht van gemaakt. Daarin is te zien dat de visie zich ontwikkelde van ‘uitzonderlijke capaciteiten zijn iets mysterieus of goddelijks’, via ‘uit...

Nieuws

Winterschool 2022

De aanmeldingen voor Winterschool 2022 zijn geopend

Waarom linken mensen letters aan kleuren? Hoe werkt onze geur en kunnen we onze neus een handje helpen als die niet goed werkt? En, hoe onderzoek je verschillen binnen een religie? Dit zijn vragen die centraal staan in de Winterschool 2022. 

Vooruit

Plattegrond voor een Marsbewoner

Uitleg van de les: Je hebt een afspraak met een Marsbewoner die geen talen spreekt en onbekend is met onze wereld. Jij wordt zijn gids op deze onbekende planeet. Maak een plattegrond om te laten zien waar hij je kan ontmoeten: aan je tafeltje op school, in de klas.

Leerdoelen:

Analyseren: Hoe maak je een platteg...

Veerkracht

Waaruit put je kracht om vol te houden?

De pandemie die de wereld al ruim een jaar in zijn greep
houdt, kruipt onder ieders huid. Om dit te weerstaan, is
een flinke dosis veerkracht nodig. In dit artikel besteden we
aandacht aan de vraag: wat kan ons veerkracht geven?

 

 

De stelling

‘Focus op de voordelen van dubbelbijzonderheid, niet op de nadelen’

Sietske van Viersen, auteur Richtlijn Lees- en Spellingproblemen i.c.m. Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafde kinderen met een leerprobleem hebben te maken met twee extremen – een enorm potentieel aan de ene kant en een lastige beperking aan de andere kant. Dat maakt ze eerder ‘dubbeluitzonderlijk’ dan dubbel bijzonder. V...

Liefdevol stimuleren

De invloed van ouders op de motivatie van hun begaafde kind

In Talent delen we graag wat wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek is gedaan binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort. Het zijn dus geen gepubliceerde onder...

Rust en resultaten

Groningse Schoolvereniging gaat voor voltijds HB-onderwijs

Switchen van regulier onderwijs naar voltijd HB-onderwijs gaat gepaard met hobbels. De afdeling HB van de Groningse Schoolvereniging, kortweg GSV-HB, nam ze de afgelopen tien jaar allemaal. Directeur Ton Wiegman en teamleider Erika van der Veen mogen niet mopperen; ouders geven de school een 7.9.

 

Redactioneel

‘Peers’ versus ‘vrienden’

Als er iets is dat uit de literatuur over hoogbegaafdheid zijn weg heeft gevonden naar de praktijk en zich daar heeft genesteld, dan is het wel het belang van ‘peers’. De behoefte aan een goede relatie met de mensen om ons heen en het vinden van aansluiting lijkt alom te worden (h)erkend. Dit komt ook naar voren in ...

Recensie

Werk doelgericht vanuit je schoolambitie

Het boek Werk doelgericht vanuit je schoolambitie. 7 aanraders is de nieuwste toevoeging in de reeks TIBTools . Een praktisch boek voor intern begeleiders en leerkrachten, waarin aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid om specifieke leerlijnen te ontwikkelen en de beno...

Nieuws

De wetenschappelijke injectie

Vier keer per jaar organiseert dr. Stijn Smeets van Modesto ‘De wetenschappelijke injectie’. Tijdens dit webinar krijgt de deelnemer een overzicht van recente en voor de praktijk relevante wetenschappelijke inzichten over cognitieve begaafdheid. De informatie komt uit gerenommeerde wet...

De mastercoach

Waaraan herken je een goede mastercoach?

Wat zijn de noodzakelijke kwaliteiten van een mastercoach? Hieronder verstaan we ouders, leerkrachten en (sport)coaches, die allemaal (en liefst gezamenlijk) de hen toevertrouwde kinderen optimale kansen tot ontplooiing van hun talenten willen bieden.

Leren signaleren

Experts in het hele land

Om hoogbegaafde kinderen de goede begeleiding te kunnen bieden, is het van belang dat zoveel mogelijk professionals, die met kinderen werken, leren hoe ze een ontwikkelingsvoorsprong tijdig kunnen signaleren. De Expertgroep Ontwikkelings voorsprong timmert intensief en vruchtbaar aan de weg om die situatie te realis...

HB-portret

Jort van der Meulen (16 jaar, 5 vwo)

‘Zoek een bijbaan waar je iets van kunt leren’

Hoe vind je een HB-expert?

Vier registers met HB-experts onder de loep

Anno 2021 telt ons land honderden HB-experts, maar wat zegt dat als iedereen zich zo mag noemen? Kortom: hoe vind je de kanjer die jouw specifieke vraag beantwoordt? Wellicht via een register. Talent bekeek er vier.

 

Gaaf!

A boy and his atom

Een korte stop-motionfi lm uit 2013, gemaakt door IBM: een jongen speelt met een bal, danst en springt op een trampoline. Fascinerend om je te realiseren dat de plaatjes die je ziet niet bestaan uit potloodstipjes, maar uit atomen. Het making-of-filmpje is razend interessant: hoe verplaats je één...

Edu-coaching

Durf ambitieus te zijn

Dat hoogbegaafde leerlingen een ander aanbod nodig hebben dan het standaard curriculum, begint in het primair onderwijs langzaam door te dringen. In het voortgezet en hoger onderwijs is hier nog minder aandacht voor. Hoogbegaafde jongeren voelen zich niet gezien, vervelen zich, raken gedeprimeerd of gaan ten onder a...

Digitale uitdaging

Kwalitatief en uitdagend onderwijs met digitale leermiddelen

Digitale technologie heeft een noodgedwongen opmars gemaakt in het onderwijs. En die kun je heel goed inzetten om uitdagende opdrachten te maken. In dit artikel bespreken we bekende en minder bekende digitale tools om uitdagende opdrachten te maken voor leerlingen.

 

Columns

Cartoon

Vanochtend raakte een cartoon van Kamagurka mij: een mannetje op een vijfsprong met daarbij een wegwijzer: IQ 25 rechtsaf, IQ 135 linksaf. Onderschrift: ‘…hij stond er al een tijdje’. Dit als reactie op de aankondiging van Topografie van de domheid, een ironische atlas.

Ik had net een zeer droevig bericht over een ou...

Columns

Redding nabij

Mijn collega Liesbet Stam-Gommans schreef in haar vorige column dat zij gedreven wordt door de vraag: ‘Zien we wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen?’ Een vraag die ook mij drijft, zij het vanuit een andere hoek.

 

Mijn ervaring ligt in het voortgezet onderwijs, waar ik als docente Nederlands, men...

Challenge

Write Now!

Write Now! is een grote schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar. De editie van 2021 vindt plaats in het najaar. De precieze data voor de voorrondes zijn nog niet bekend, maar de instuurdeadline al wel: 1 oktober 2021. De vorm van je ingezonden tekst is vrij. Gedicht, filmscenario, verhaa...

Artikelen

Codes kraken en maken

Les: Kraak een ongewone tegel-code en bedenk daarna zelf een nieuwe code.

Leerdoel: Analyseren om de code te kraken
Creativiteit voor het bedenken van een nieuwe code
Doelgroep: leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw
Tijdsduur: 30 - 60 minuten  

 

Inleiding


Codes zijn puzzels die belangrijke intellectuele vaard...