Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Portretten

'Ik ga niet naar school, maar ik leer wel veel'

HB-portret Sofia van Veen, 12 jaar

Jij krijgt thuisonderwijs, waarom is dat?
‘Toen ik klein was, zijn mijn ouders bij een heleboel scholen gaan kijken. Geen van die scholen paste bij hun idee over wat goed onderwijs voor mij zou zijn. Dus hebben ze me vanaf het begin thuisonderwijs gegeven. Ik ben nog nooit naar school geweest, maar ik leer wel veel....

Een meme maken

Leerdoel:

 • Kennis:
  -
  schilderijen van Johannes Vermeer
 • betekenis van memes
 • Vaardigheden:
  • Analytisch: de belangrijkste karakteristieken van een afbeelding herkennen
  • Creatief: ongewone middelen gebruiken om een herkenbaar beeld te scheppen

                           

Doelgroep: leerlingen po midden- ...

Redactioneel

Cloud Nine

Onlangs ging ik naar een concert van een Amerikaans duo. Voor de geïnteresseerden: ze heten Watchhouse. Dit duo is een beetje speciaal voor mij. Ik heb hen zelf ontdekt, niet door anderen of Spotifysuggesties. Toen ik jaren geleden voor het eerst alleen, zonder vrienden, naar een concert ging, was dat bij een optred...

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief minister Wiersma

Op 23 december heeft minister Wiersma van OCW in een kamerbrief zijn visie op het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid en een bijbehorend plan van aanpak uiteengezet. Hierbij heeft hij zich onder andere gebaseerd op onderzoek onder betrokken partijen...

Kijk nou eens!

ESERO NL

Bij ESERO NL is gratis lesmateriaal verkrijgbaar over alles wat met ruimtevaart te maken heeft. Er zijn lessenseries beschikbaar over bijvoorbeeld reizen naar de maan, de planeet Mars, raketten en de rol van satellieten bij het monitoren van klimaatverandering. Daarnaast zijn er meer dan 500 losse lessen ...

Interviews

'We staan aan de vooravond van een curriculumverandering'

Meer aandacht voor begaafdheid op de pabo

Spreek hoogbegaafden of mensen met kennis van hoogbegaafdheid en je hoort nogal eens: ‘Leerkrachten in het basisonderwijs hebben te weinig kennis van begaafdheid. In het curriculum van de pabo’s zou meer aandacht voor begaafdheid moeten zijn.’ Eens kijken of dat klopt.

 

Artikelen

Gelukkig hoogbegaafd

Over een hoogbegaafde met wie het wel goed gaat

Er is al veel gepubliceerd over hoogbegaafden met problemen. De vraag dringt zich op of er ook eens aandacht besteed zou kunnen worden aan hoogbegaafden met wie het wel goed gaat. Komen er gelukkige hoogbegaafden voor? Ik bedoel dan niet de kinderen die door extra begeleiding tot gelukkige hoogbegaafden uitgroeiden,...

Columns

Survivors

Laatst zag ik een Australische generaal - een gerespecteerd leider - die zei: ‘De prestaties van de generaties voor mij gingen niet veel verder dan overleven. Pas nu ik ouder ben, begrijp ik hoezeer dit inderdaad een prestatie was.’ Een interessant inzicht, dat de getalenteerden van nu zijn voortgekomen uit de overl...

Artikelen

Armoede en het brein

De invloed van armoede op de ontwikkeling van kinderhersenen

In dit artikel staat een aspect van armoede centraal dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Armoede is vaak goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij kinderen die met honger naar school gaan. Wat niet direct zichtbaar is, is de invloed van armoede op de hersenen van kinderen.  

 

Portretten

'Tip: geef af en toe een compliment'

Noah Kortram, 12 jaar, klas 1

Waar ben je zoal goed in?
‘Op school ben ik best goed. Ik kan ook heel snel Rubik’s-kubussen oplossen, ik ben een goede gamer en ik maak mooie muziek op de computer met het programma FruityLoops. Maar waar ik het allerbest in ben, is basketbal. Dat is echt míjn sport, mijn allergrootste passie. Een topsportclub in Z...

Artikelen

Niet alleen kennis, ook taalbegrip is macht

Gelijke kansen voor leerlingen door extra taalonderwijs

Hoe kan het dat voorzieningen voor (hoog)begaafde kinderen – plusklassen, voltijds HB-onderwijs, coachingsen begeleidingspraktijken – voornamelijk bezocht worden door kinderen met hoogopgeleide ouders en Nederlands als thuistaal? Waar zijn de begaafde kinderen uit andersoortige gezinnen? Waarom zien we ze over het h...

Artikelen

Drie keer geluk

Sanyu Onderwijs in Haarlem

De beste stuurlui staan aan wal. Dat moest maar eens veranderen, vonden Riannette Minnes en Betsy Dommerholt. Ze besloten niet langer kritisch te zijn op het HB-beleid van basisscholen, maar samen met een enthousiaste club professionals en ouders zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Interviews

Hoogbegaafd en niet naar school: waarom?

‘Scholen hebben te weinig kennis van hoogbegaafdheid in huis’

Goed kunnen leren is geen garantie voor een soepele gang door de basisschool en de middelbare school. Hoogbegaafden doen het lang niet altijd goed op school en sommigen vallen langdurig uit. Waarom? Wat zouden we kunnen verbeteren om deze talentvolle leerlingen binnenboord te houden? Jarmo Schoemaker deed er wetensc...

Artikelen

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

Leerkrachten met een hoogbegaafd kind vertellen over de invloed van die ontdekking op hun werk

In november 2022 verscheen op LinkedIn een bericht van Marije Hofland – auteur van het boek Een intense reis – met de titel: ‘Oproep aan alle leerkrachten: neem zorgen van ouders serieus!’ Marije vertelt in dit stuk dat ze op een verjaardag werd aangesproken door een oud-leerkracht die het verhaal over haar hoogbega...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Bij onderzoekswerkplaats POINT zijn de effecten van de coronalockdown in 2020 op het gebied van welbevinden, motivatie en de psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie bij basisschoolleerlingen in kaart gebracht. De onderzoekers hebben daarbij ook gekeken naar mogelijke verschi...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Lesmodules over de Romeinen in Nederland
Duik de vaderlandse geschiedenis in met allerlei lesmodules over de Romeinse tijd in Nederland. Aan de hand van thema’s zoals de Romeinse Limes, bouwkunst en techniek, het dagelijks leven en cultuur en religie komen leerlingen meer te weten over hoe het was om te leven in Nede...

Columns

168 tegels

Ik was bij mijn broer, omdat mijn neef Gijs 21 werd. We zien allemaal dat het beter gaat met hem. Langzaam ontgroeit hij zijn diagnoses. Hij heeft een vriendin, wil aan een studie beginnen. Zo af en toe vertelt hij iets over zijn tijd op de basisschool.

‘Je moest echt niks op die school, hè. Ik wilde niet rekenen, ...

Artikelen

Gamers: de makers van de toekomst

Waarom gamen meer in de belangstelling mag staan

Tijdens vrije momenten in de Plusklas in Houten blijkt steeds vaker hoeveel de leerlingen gamen, zowel de jongens als de meiden. Dit is in overeenstemming met de laatste rapportage van het Trimbos-instituut [1] en vind je ook terug in rapportages uit andere delen van de wereld (Amerika, Engeland, Turkije). Overal zi...

Recensies

Hoogbegaafdheid ont-wikkelt

In het boek Hoogbegaafdheid ont-wikkelt beschrijft auteur Sanne Dooren samen met co-auteur Lijnie Reijers haar zoektocht naar haar identiteit. Het ervaringsverhaal van Dooren beoogt taboes omtrent hoogbegaafdheid te doorbreken en inzicht te geven in de belevingswereld van een hoogbegaafde adolescent.

 

Columns

Leren voor het leven

Een school, het is een bijzondere plek als je erbij stilstaat. Als kind kreeg ik een beeld van een ‘snelkookpan’ als ik dacht aan school: daar moest je ‘in’ en aan het eind was je ‘klaar’. Toen al vond ik dat jammer, want wie besliste dan dat ik ‘klaar’ was en wat daar bij hoorde? School was op een gegeven moment wé...

Stelling

‘Het is hoog tijd om muren tussen onderwijs en zorg af te breken voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid’

Gelukkig is er in het onderwijs steeds meer kennis over en aandacht voor de behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Maar dat is niet altijd genoeg. Het onderwijssysteem sluit niet bij al deze leerlingen aan. Mogelijke gevolgen zijn vastlopen in het systeem of ongelukkig, eenzaam of angstig worden...

Redactioneel

Best een beetje gek

Op het gebied van hoogbegaafdheid doen we in Nederland een aantal opvallende dingen. Vergeleken met de Engelstalige wetenschappelijke literatuur, durf ik ze zelfs ‘best een beetje gek’ te noemen. Zo zijn de profielen van Betts en Neihart [1] bij menig begaafdheidsspecialist in Nederland bekend, terwijl deze in de in...

Geleiders maken

Je gaat een circuit maken waarmee je een lampje laat branden. Je gaat op zoek naar materiaal dat stroom geleidt. Wie maakt het langste circuit?

 

Redactioneel

Dubbele pet

In ons leven zetten we vaak verschillende petten op. Soms ont­komen we er niet aan er meerdere tegelijk op te zetten. Als ik het op mezelf betrek: ik probeer bij mijn werk voor Talent vooral de Talent­-pet de boventoon te laten voeren. Het grootste deel van mijn werktijd heb ik echter mijn (spreekwoordelijke!) Radbo...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Leden van expertise­centrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATIO) hebben onlangs een arti­kel gepubliceerd over de ervaringen van (hoog)begaafde leerlingen in de plusklas en de thuisklas op het gebied van motivatie en de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en relatie. De leerlingen uit h...

Praktijkonderzoek

Ex-peer-imenteren met peers

In deze editie een praktijkonderzoek van Daniëlle Goos in het kader van de onderzoekswerkplaats POINT013. Daniëlle is werkzaam als bovenschoolse coördinator/specialist hoogbegaafdheid voor Xpect Primair en neemt deel aan de onderzoekswerkplaats POINT013. Daarnaast werkt zij in het TalentLab op BegaafdheidsProfielSch...

Portretten

Julia Monden 9 jaar, groep 6

‘Het is echt niet fijn om op school niet je best te hoeven doen’

Jij bent op je negende al aan je derde school toe?

‘Klopt. Ik had aan geen enkele school een hekel, daar lag het niet aan. Mijn eerste school was heel gezellig en dichtbij, ik kon erheen fietsen. Maar in groep 3, terwijl mijn klasgenootjes hun best deden op de losse letters, las ik al boekjes – ik had mezelf al ler...

Columns

Extra formatie

Afgelopen zomer trof ik mijn oud­ collega John, die vertelde dat hij was gestopt. ‘Hoe dat zo?’ vroeg ik. Lang verhaal kort: hij is gillend weggerend bij de HB­-school waar hij het inmiddels toch zo’n acht jaar had uitgehouden. Hij kon het niet langer aanzien dat de ‘makkelijke’ hoogbegaafden (IQ van 145+, harmonisc...

Stelling

De stelling

‘De sociale en emotionele behoeften van kinderen met kenmerken van begaafdheid kun je niet vangen in testresultaten’

Psychologen richten zich bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid steeds vaker op behoeften en hoe daarbij aangesloten moet worden. Bij het testen van de social een emotionele ontwikkeling van kinderen gaat het doorgaans om één of meer van deze vier domeinen: sociale competentie, emotionele comp...

Interviews

Van SLO naar NTCN

Nieuw Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Na 22 jaar deel te hebben uitgemaakt van SLO is het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling gestopt en is een nieuw Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gestart bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Nora Steenbergen, curriculumontwikkelaar bij SLO, blikt terug.

 

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Het verhaal van Koning Schaak

Aan de hand van sprookjes over de dwaze koning Trippel worden in dit spel de schaakregels op een eenvoudige en leuke manier uitgelegd, zodat ook jonge kinderen deze snel onder de knie hebben. Bij elk schaakstuk hoort een geïllustreerd verhaal waarmee wordt uitgelegd hoe dit schaakstuk...

Sprookjes

Hield jij vroeger ook zo van sprookjes? Heb je weleens gemerkt dat de structuur van verschillende sprookjes vaak dezelfde is? Dikwijls maakt er iemand een fout waardoor alles mis dreigt te lopen. Gelukkig komt het aan het eind meestal toch goed en ‘leven ze nog langen gelukkig’. Het sprookje heeft ons dan iets gelee...

Bloom is meer dan (we) denken

De taxonomie van Bloom als kader voor differentiatie

Bij de meeste leerkrachten is de taxonomie van Bloom inmiddels bekend, zeker bij diegenen die met begaafde leerlingen werken.[1] Toch komen veel mensen niet verder dan ‘hogere orde denkvaardigheden’. Dat is jammer, want de taxonomie van Bloom biedt een prachtig kader voor differentiatie en rijk onderwijs. In dit art...

Theorie en praktijk

Hoe onderzoek doen zelfredzaamheid stimuleert

Wetenschapsknooppunten als inspiratie voor lessen voor het leven

Veel scholen doen tegenwoordig aan onderzoekend en ontwerpend leren. Grote kans dat universiteiten aan deze opmars bijgedragen hebben: sinds 2009 werken ze samen met het primair onderwijs in zogenaamde wetenschapsknooppunten.

 

Columns

Proud to be fout

Door een keynote* van Dr. Matthew Zakreski met als titel Failure is Fun...damental werd ik opnieuw aan het denken gezet over het omgaan met het maken van fouten. Hij stelt dat het maken van fouten een onvermijdelijk onder­deel van het leven is en dat je in plaats van dit een ho­peloze gedachte te vinden, beter kunt ...

Recensies

Hoogbegaafdheid in zorg en onderwijs

Met het boek Hoogbegaafdheid. Emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen. Toolbox voor de praktijk schrijft GZ-psycholoog Mia Frumau een gedegen verhaal over hoogbegaafdheid vanuit GGZ-perspectief. Frumau, die nog les kreeg van professor Franz Josef Mönks, put uit een rijke praktijkervaring. Zij bespr...