Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Portretten

'Voor het eerst in drie jaar ga ik weer de hele week naar school'

HB-portret Sifra Grit, 11 jaar

Vertel eens over jouw moeite met school?

‘Al vanaf de peuterspeelzaal liep het mis. Ik vond het elke keer moeilijk om afscheid van mama te nemen. Na een uurtje was ik wel uitgespeeld, dan moest ik nog heel lang wachten tot ik weer naar huis mocht. Ik voelde me er ook niet echt bij horen. Niet om op te scheppen, maa...

Columns

Havo voor hoogbegaafden?

Iedere directeur kent dat dilemma: hoe vrij laat ik hoogbegaafde leerlingen, hoeveel kennis komt ze inderdaad ‘vanzelf’ aanwaaien en welk risico neem ik daarbij als het op onze uitstroomscores aankomt?

 

Alinda zit op een school waar hoogbegaafden een deel van de dag bij elkaar zitten en een deel van de dag mengen...

Columns

Verhalen(d)

In mijn boekenkast staan veel kinderboeken, van uit mijn jeugd en van daarna. Het verzamelen van series werd een doel op zich. Mijn voorkeur heeft een reeks (liefst dikke) boeken, waarin je uitgebreid kennismaakt met personages en samen via allerlei wegen avonturen beleeft. Met stip op 1: twee trilogieën van Thea Be...

Artikelen

Ander brein, andere aanpak

Autisme bij hoogbegaafde kinderen herkennen en begeleiden

Intelligente kinderen met autisme vertonen op het eerste gezicht soms hetzelfde gedrag als kinderen die ‘alleen maar’ hoogbegaafd zijn. Maar het autisme zit er wel degelijk; om dat te signaleren moet je kijken naar hoe ze denken. Dat is vaak heel anders dan wat je van hoogbegaafde kinderen gewend bent. De ondersteun...

Artikelen

Het nut van ChatGPT

De betekenis van kunstmatige intelligentie voor hoogbegaafde kinderen

Er is momenteel veel te doen over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Terecht zijn daar ernstige zorgen over, want deze software kan heel verkeerd gebruikt worden. Er zal de nodige regelgeving of misschien zelfs verboden op verschillende gebieden noodzakelijk zijn. Maar kunstmatige intelligentie, zoals ChatGP...

Interviews

Wat moet de stamppot kosten?

Leren samenwerken met online restaurant game

Vorig jaar studeerde Cees Jol af aan de TU Delft in de richting Informatica. Sinds januari 2023 biedt hij een online game aan die begaafde kinderen van 7 tot 14 jaar kan stimuleren tot meer samenwerking. De kinderen beheren in een groepje een restaurant en samen proberen ze zoveel mogelijk punten te halen. Cees bege...

Redactioneel

Eendracht maakt macht

Op 5 april vond het commissiedebat Passend onderwijs plaats. Voor dat debat zijn verschillende experts op het gebied van hoogbegaafdheid gevraagd naar hun visie en hebben zij ook position papers geschreven. Uit de position papers en de aanloop ernaartoe wordt duidelijk dat deze experts verschillende visies hebben me...

Nieuws

Nieuws

Monitor subsidie leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid

Voor de periode 2019 tot 2023 heeft het ministerie van OCW subsidie beschikbaar gesteld voor het inrichten van een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Jaarlijks wordt aan samenwerkingsverbanden een ...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Forten en waterlinies

In Nederland werden door de eeuwen heen forten, vestingen en waterlinies gebouwd om het land te verdedigen tegen invallers. Hiervan zijn er nog vele bewaard gebleven en te bezoeken. Op deze manier krijgen leerlingen een mooi inkijkje in hoe Nederland zich via deze bouwwerken eeuwenlang heeft ...

Dat is tekenend!

De (on)mogelijkheden van kindertekeningen als screeningsinsturment voor hoogbegaafdheid

‘Kun je conclusies trekken uit de manier waarop kinderen een menstekening maken?’ Deze vraag houdt psychologen en pedagogen al honderd jaar bezig. Wetenschappers zijn er nog steeds niet uit.  

 

Interviews

Wat zou jij doen met negen miljoen?

Dit jaar investeert minister Dennis Wiersma ruim negen miljoen extra in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Dit bedrag komt boven op de veertien miljoen die al gepland was. In 2024 loopt het totaalbedrag op tot 28 miljoen.

 

'Kinderen door de leerkuil trekken'

Talent Tilburg: HB-voorziening voor de hele regio Tilburg

Veel hoogbegaafdheidsvoorzieningen zijn ondergebracht bij (en staan ten dienste van) een stichting van basisscholen. In Tilburg is het anders georganiseerd. Alle basisscholen (en dus alle stichtingen) dragen bij aan een gemeenschappelijke voorziening: Talent. Talent legt de lat hoog, voor leerlingen maar ook voor zi...

Recensies

Hoogbegaafdheid positief bekeken

Vanessa Teune schreef het boek Hoogbegaafd positief bekeken (68 bladzijden) speciaal voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders. Het motto voor in het boek zet de toon: ‘Iedereen is uniek, dus ik ben niet anders.’ Het is een quote van Teunes dochter Isa, die zelf sinds vier jaar weet dat ze hoogbegaafd is. Het maakte ...

Een prachtig verschijnsel: flow

Hoe je in de flow raakt en de effecten ervan

Nagenoeg iedereen, ook ieder kind, heeft momenten van flow. [1] Om dat te verduidelijken moet ik denken aan de mijn vroegere leerling, de twaalfjarige Sophie die urenlang zeer fanatiek en succesvol aan het schilderen was. Ze was dolgelukkig, volledig betrokken, zeer geconcentreerd en ze ging volledig op in haar zelf...

Columns

Eigen Unieke Specialiteit

Het derde en tevens laatste deel van De Gorgels is een feest om voor te lezen. De Gorgels en de laatste kans van Jochem Myjer neemt de lezers mee in een waar avontuur om de ondergang van de Gorgels te voorkomen. Gorgels, kleine wezentjes die kinderen beschermen tegen allerlei ziektes door de strijd aan te gaan met d...

Interviews

'Ik denk soms wel: schoenmaker blijf bij je leest'

Hoogbegaafdheid vergt specialisme in onderwijs én zorg

Nathalie Schmidt en Mirjam Zwaan, beiden orthopedagoog-generalist bij de onderwijs-zorgvoorziening ECHT Gooi, breken een lans voor het sneller inzetten van gespecialiseerde ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. ‘Als het met een hoogbegaafd kind op één ontwikkeldomein niet goed gaat, mogen onderwijspr...

Portretten

'Ik ga niet naar school, maar ik leer wel veel'

HB-portret Sofia van Veen, 12 jaar

Jij krijgt thuisonderwijs, waarom is dat?
‘Toen ik klein was, zijn mijn ouders bij een heleboel scholen gaan kijken. Geen van die scholen paste bij hun idee over wat goed onderwijs voor mij zou zijn. Dus hebben ze me vanaf het begin thuisonderwijs gegeven. Ik ben nog nooit naar school geweest, maar ik leer wel veel....

Een meme maken

Leerdoel:

 • Kennis:
  -
  schilderijen van Johannes Vermeer
 • betekenis van memes
 • Vaardigheden:
  • Analytisch: de belangrijkste karakteristieken van een afbeelding herkennen
  • Creatief: ongewone middelen gebruiken om een herkenbaar beeld te scheppen

                           

Doelgroep: leerlingen po midden- ...

Redactioneel

Cloud Nine

Onlangs ging ik naar een concert van een Amerikaans duo. Voor de geïnteresseerden: ze heten Watchhouse. Dit duo is een beetje speciaal voor mij. Ik heb hen zelf ontdekt, niet door anderen of Spotifysuggesties. Toen ik jaren geleden voor het eerst alleen, zonder vrienden, naar een concert ging, was dat bij een optred...

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief minister Wiersma

Op 23 december heeft minister Wiersma van OCW in een kamerbrief zijn visie op het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid en een bijbehorend plan van aanpak uiteengezet. Hierbij heeft hij zich onder andere gebaseerd op onderzoek onder betrokken partijen...

Kijk nou eens!

ESERO NL

Bij ESERO NL is gratis lesmateriaal verkrijgbaar over alles wat met ruimtevaart te maken heeft. Er zijn lessenseries beschikbaar over bijvoorbeeld reizen naar de maan, de planeet Mars, raketten en de rol van satellieten bij het monitoren van klimaatverandering. Daarnaast zijn er meer dan 500 losse lessen ...

Interviews

'We staan aan de vooravond van een curriculumverandering'

Meer aandacht voor begaafdheid op de pabo

Spreek hoogbegaafden of mensen met kennis van hoogbegaafdheid en je hoort nogal eens: ‘Leerkrachten in het basisonderwijs hebben te weinig kennis van begaafdheid. In het curriculum van de pabo’s zou meer aandacht voor begaafdheid moeten zijn.’ Eens kijken of dat klopt.

 

Artikelen

Gelukkig hoogbegaafd

Over een hoogbegaafde met wie het wel goed gaat

Er is al veel gepubliceerd over hoogbegaafden met problemen. De vraag dringt zich op of er ook eens aandacht besteed zou kunnen worden aan hoogbegaafden met wie het wel goed gaat. Komen er gelukkige hoogbegaafden voor? Ik bedoel dan niet de kinderen die door extra begeleiding tot gelukkige hoogbegaafden uitgroeiden,...

Columns

Survivors

Laatst zag ik een Australische generaal - een gerespecteerd leider - die zei: ‘De prestaties van de generaties voor mij gingen niet veel verder dan overleven. Pas nu ik ouder ben, begrijp ik hoezeer dit inderdaad een prestatie was.’ Een interessant inzicht, dat de getalenteerden van nu zijn voortgekomen uit de overl...

Artikelen

Armoede en het brein

De invloed van armoede op de ontwikkeling van kinderhersenen

In dit artikel staat een aspect van armoede centraal dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Armoede is vaak goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij kinderen die met honger naar school gaan. Wat niet direct zichtbaar is, is de invloed van armoede op de hersenen van kinderen.  

 

Portretten

'Tip: geef af en toe een compliment'

Noah Kortram, 12 jaar, klas 1

Waar ben je zoal goed in?
‘Op school ben ik best goed. Ik kan ook heel snel Rubik’s-kubussen oplossen, ik ben een goede gamer en ik maak mooie muziek op de computer met het programma FruityLoops. Maar waar ik het allerbest in ben, is basketbal. Dat is echt míjn sport, mijn allergrootste passie. Een topsportclub in Z...

Artikelen

Niet alleen kennis, ook taalbegrip is macht

Gelijke kansen voor leerlingen door extra taalonderwijs

Hoe kan het dat voorzieningen voor (hoog)begaafde kinderen – plusklassen, voltijds HB-onderwijs, coachingsen begeleidingspraktijken – voornamelijk bezocht worden door kinderen met hoogopgeleide ouders en Nederlands als thuistaal? Waar zijn de begaafde kinderen uit andersoortige gezinnen? Waarom zien we ze over het h...

Artikelen

Drie keer geluk

Sanyu Onderwijs in Haarlem

De beste stuurlui staan aan wal. Dat moest maar eens veranderen, vonden Riannette Minnes en Betsy Dommerholt. Ze besloten niet langer kritisch te zijn op het HB-beleid van basisscholen, maar samen met een enthousiaste club professionals en ouders zelf de handen uit de mouwen te steken.

 

Interviews

Hoogbegaafd en niet naar school: waarom?

‘Scholen hebben te weinig kennis van hoogbegaafdheid in huis’

Goed kunnen leren is geen garantie voor een soepele gang door de basisschool en de middelbare school. Hoogbegaafden doen het lang niet altijd goed op school en sommigen vallen langdurig uit. Waarom? Wat zouden we kunnen verbeteren om deze talentvolle leerlingen binnenboord te houden? Jarmo Schoemaker deed er wetensc...

Artikelen

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’

Leerkrachten met een hoogbegaafd kind vertellen over de invloed van die ontdekking op hun werk

In november 2022 verscheen op LinkedIn een bericht van Marije Hofland – auteur van het boek Een intense reis – met de titel: ‘Oproep aan alle leerkrachten: neem zorgen van ouders serieus!’ Marije vertelt in dit stuk dat ze op een verjaardag werd aangesproken door een oud-leerkracht die het verhaal over haar hoogbega...

Nieuws

Nieuws

Onderzoek

Bij onderzoekswerkplaats POINT zijn de effecten van de coronalockdown in 2020 op het gebied van welbevinden, motivatie en de psychologische basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie bij basisschoolleerlingen in kaart gebracht. De onderzoekers hebben daarbij ook gekeken naar mogelijke verschi...

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Lesmodules over de Romeinen in Nederland
Duik de vaderlandse geschiedenis in met allerlei lesmodules over de Romeinse tijd in Nederland. Aan de hand van thema’s zoals de Romeinse Limes, bouwkunst en techniek, het dagelijks leven en cultuur en religie komen leerlingen meer te weten over hoe het was om te leven in Nede...

Columns

168 tegels

Ik was bij mijn broer, omdat mijn neef Gijs 21 werd. We zien allemaal dat het beter gaat met hem. Langzaam ontgroeit hij zijn diagnoses. Hij heeft een vriendin, wil aan een studie beginnen. Zo af en toe vertelt hij iets over zijn tijd op de basisschool.

‘Je moest echt niks op die school, hè. Ik wilde niet rekenen, ...

Artikelen

Gamers: de makers van de toekomst

Waarom gamen meer in de belangstelling mag staan

Tijdens vrije momenten in de Plusklas in Houten blijkt steeds vaker hoeveel de leerlingen gamen, zowel de jongens als de meiden. Dit is in overeenstemming met de laatste rapportage van het Trimbos-instituut [1] en vind je ook terug in rapportages uit andere delen van de wereld (Amerika, Engeland, Turkije). Overal zi...

Recensies

Hoogbegaafdheid ont-wikkelt

In het boek Hoogbegaafdheid ont-wikkelt beschrijft auteur Sanne Dooren samen met co-auteur Lijnie Reijers haar zoektocht naar haar identiteit. Het ervaringsverhaal van Dooren beoogt taboes omtrent hoogbegaafdheid te doorbreken en inzicht te geven in de belevingswereld van een hoogbegaafde adolescent.

 

Columns

Leren voor het leven

Een school, het is een bijzondere plek als je erbij stilstaat. Als kind kreeg ik een beeld van een ‘snelkookpan’ als ik dacht aan school: daar moest je ‘in’ en aan het eind was je ‘klaar’. Toen al vond ik dat jammer, want wie besliste dan dat ik ‘klaar’ was en wat daar bij hoorde? School was op een gegeven moment wé...