Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Theorie en praktijk

Schilderkunst

Vooruit Lesidee

Leerdoel:
kennis
Informatie opzoeken over De Nachtwacht
Vaardigheid
Verplaatsen in een andere tijd en een ander persoon
Vaardigheid
Beargumenteren

Doelgroep:
leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw

Tijdsduur:
60 - 90 minuten

 

De Nachtwacht van Rembrandt staat erg in de belangstelling. Dat enorme schilderij is nameli...

Artikelen

Wat struisvogels en tunnelvisie met elkaar gemeen hebben

Het onderwijsleven van alledag is erg druk. Dat is geen nieuws, het lijkt alsof dat altijd zo is geweest. Het is dan ook niet vreemd dat er geen tijd lijkt te zijn om bij alles dat we doen stil te staan. Gelukkig zijn we in staat informatie te filteren op basis van onze eerdere ervaringen en kunnen we daardoor snell...

Stelling

'Om een goede leraar te kunnen zijn van leerlingen met kenmerken van begaafdheid, moet iemand die kenmerken zelf ook hebben'

In het werkveld zijn sommigen er stellig van overtuigd dat alleen leraren die zelf kunnen worden aangemerkt als hoogbegaafd, goed les kunnen geven aan de doelgroep. Anderen stellen dat vooral bepaalde aangeboren of leerbare eigenschappen van belang zijn. Er is geen onderzoek gedaan naar of leraren hoogbegaafd moeten...

Challenges

Kijk nou eens

Open minded
Open minded is een spel van Earth Games waarbij de deelnemers elkaar filosofische, maatschappelijke en creatieve vragen stellen of uitdagingen geven. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als de hele wereld vanaf morgen geen internet en telefoon meer heeft? Kun je in het leven altijd je eigen keuzes maken? En ...

Artikelen

Heel slim en toch zonder werk

Hoe kan het dat een deel van de hoogbegaafden onvrijwillig werkloos is?

Hoogbegaafden zijn bofkonten. Terwijl voor een ‘normale’ sterveling een boek lezen al een heel geploeter kan zijn, slaan sommige hoogbegaafden zich met speels gemak door de lastigste studies en meest complexe vakliteratuur heen. Voor hoogbegaafden ligt maatschappelijk succes voor het oprapen. Of ligt het genuanceerd...

Artikelen

Waarom verrijkingslessen?

Onderbouwing bij de lesideeën in Talent

Wat is nou fijner en belangrijker voor een kind op school, dan greep op de wereld krijgen door moeilijke dingen te leren begrijpen? De verrijkingslessen van Talent bieden daartoe mogelijkheden. Het leerdoel is de leerlingen aan te moedigen vragen te stellen, na te denken over dingen die ze opmerken, en vooral: om zi...

Portretten

'De lessen op school zijn vaak zo saai! Dat kan anders'

Thijs Hogenhuis

HB-portret

Recensies

Intens mens

De bundel Lyrische reflecties op zingeving, emotionele ontwikkeling, begaafdheid en meer van auteur Lotte van Lith bevat onder de noemer Intens mens 47 teksten, waarin de schrijfster beschouwelijk kijkt naar het leven, zichzelf en soms naar anderen.

 

Interviews

Ontdekken wie je bent

Zelfbeeldontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

Janet van Horssen studeerde levenslooppsychologie aan de Open Universiteit en doet nu promotieonderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafden. We praten in dit interview met haar over het belang van een goede zelfbeeldontwikkeling.  

 

Redactioneel

Dat wordt dweilen

Met het oog op (nieuwe) visies, zoals ik in de vorige editie noemde, blik ik graag even terug op eind november vorig jaar. Toen vond er in Nijmegen een editie vanRadboud Reflects plaats over labels in het onderwijs. Hoogleraren Lianne Hoogeveen en Harold Bekkering verzorgden twee lezingen over de zin en onzin van la...

Artikelen

Buckminster College

Een eerste indruk

In dit artikel bespreken we een nieuwe vorm van aanvullend onderwijs voor middelbare scholieren tussen 12 en 18 jaar. We bekeken daarvoor op aanraden van een docent (Lotte van Lith) de betreffende socials én vroegen een aantal hoogbegaafde (145+) tieners hetzelfde te doen en hun mening te geven.

 

Interviews

Onbenut potentieel

Wind mee voor beleid rond cognitief sterke leerlingen in Vlaanderen

Opleidingen tot specialist begaafdheid, scholen met specifiek aanbod voor hoogbegaafden: Nederland is er verder mee dan Vlaanderen. Sinds een paar jaar waait er bij onze zuiderburen een nieuwe wind.  

 

 

Challenges

Kijk nou eens

Kunstbende
Kunstbende is een wedstrijd voor scholieren van 13 t/m 18 jaar. In allerlei creatieve categorieën gaan jongeren de strijd met elkaar aan. De wedstrijd bestaat uit workshops, voorrondes en een finaleronde. Dit jaar zijn er op de website ook tutorials toegevoegd. Leuke filmpjes waarin je tips en uitleg krijg...

Theorie en praktijk

'Ze zitten voor de deur te wachten'

Hoogbegaafden blij met peergroup zonder structuur

Begin aan iets zonder plan en er komt ellende van, zou je denken. Quen van Meer en Frederique Lampe dachten er anders over. Ze zetten een peergroup voor hoogbegaafden op zonder specifiek doel of programma en deden wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat.  

 

Recensies

Een intense reis

In Een intense reis. Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma vertelt moeder Marije Hofland het ervaringsverhaal van haar hoogbegaafde zoon. Alle geijkte onderwerpen komen aan bod: van de overexcitabilities, perfectionisme, faalangst en fixed en growth mindset tot asynchrone ontwikkel...

Interviews

Ziek van school

Jongeren aan het woord over hun ervaringen

De banken in de raadzaal van de gemeente Amersfoort, zijn op deze vrijdagmiddag hoofdzakelijk gevuld met tieners. Ze zijn er voor de bijeenkomst 'Ziek van school' georganiseerd door Stichting Hoogbegaafd. Als ze vertellen hoe school ze ziek heeft gemaakt, is het muisstil in de zaal. Hun verhalen gaan door merg en be...

Theorie en praktijk

Experimenteren met zwaartekracht

Leerdoel:
Kennis: Inzicht in zwaartekracht
Vaardigheid: Analyseren van de zwaartekracht in objecten van verschillende vormen
Vaardigheid Creativiteit inzetten voor het bedenken van experimenten met zwaartekracht “


Doelgroep:  
Leerlingen PO bovenbouw en VO onderbouw

 

Inspiratiebron:
Vicky Cobb & Kathy Darling: Wa...

Columns

Zo klinkt verandering

In september vorig jaar verscheen het eerste prentenboek van Amanda Gorman. Deze jonge dichteres werd wereldwijd bekend door de voordracht van haar gedicht The Hill We Climb tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Haar prentenboek heet Zo klinkt verandering, een prachtige titel, die in mijn hoofd bleef zinge...

Artikelen

Thuiszittersonderzoek, zes jaar later

Behoud vertrouwen, creëer een marktplein voor samenwerking en betrek het verandermodel

In Talent delen we graag wetenschappelijke inzichten met je in de vorm van scripties, waarvoor onderzoek gedaan is binnen het veld van hoogbegaafdheid. De kanttekeningen daarbij zijn dat het gaat om scripties van studenten en dat de scripties voor Talent sterk zijn ingekort en aangepast. Het zijn dus geen gepublicee...

Artikelen

Noodzaak van een goede diagnose

Diagnosticeren en misdiagnoses

Specialist hoogbegaafdheid Jeanne Siaud-Facchin (1957, Avignon) is bekend geworden door de invoering van haar term ‘zebra’ om kinderen met een hoog intellectueel potentieel aan te duiden. Ze gebruikt die term om namen te vermijden die ze stigmatiserender vindt.

 

Nieuws

Nieuws

BOEK: Differentiëren in 5, 4, 3…
Alle leerlingen in een klas zijn anders. Ze hebben niet dezelfde voorkennis, leerprestaties en interesses. Dat stelt de docent voor een moeilijke taak: differentiëren. Hoe je dat doet? Daar geven de auteurs van Differentiëren in 5, 4, 3… antwoord op. In het boek wordt onderscheid gem...

Redactioneel

Kwestie van perspectief

Een nieuw jaar ligt aan onze voeten! Dat is een mooi moment voor nieuwe perspectieven en visies. En passend bij theorieën, modellen en gedachten over hoogbegaafdheid die zich telkens blijven ontwikkelen, hebben we ook de look van Talent zich verder laten ontwikkelen, zoals je waarschijnlijk al wel gezien hebt. We wi...

Stelling

'De ontwikkelingen in het veld van hoogbegaafdheid verlopen veel te traag'

Er lijkt vooruitgang te zitten in het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Er komt steeds meer aandacht voor de transfer van wat kinderen leren in een plusklas naar hun reguliere klas – en dat die transfer er niet vanzelf komt, maar dat kinderen daarbij geholpen en begeleid moeten worden. In Talen...

Columns

Verwachtingen

Luuk van 9 is nieuw in de Plusklas. Hij is versneld op zijn eigen school (hij mocht als 5-jarige naar groep 3) en op weg naar passend onderwijs is hij getest. Daarbij bleek zijn IQ hoger dan 140. We zien dat hij opleeft in de Plusklas. Hij kan er bijvoorbeeld heel gelukkig van worden, dat er nu om zijn grapjes wordt...

Interviews

Piano plus persoonsontwikkeling

Speciale pianolessen voor hoogbegaafde kinderen

Heleen Vegter is liedpianist en pianodocent. Heleen en ik kennen elkaar van de ALL IN opleiding Talentbegeleider bij Novilo die we beiden volgden. Al vijftien jaar geeft Heleen pianoles en sinds een jaar biedt ze speciale PianoPlus-lessen aan voor hoogbegaafde kinderen.  

 

Artikelen

Potenties van weeskinderen

Het is best lang geleden dat ik een weeskind in mijn groep had. Het was een onopvallend, rustig jongetje van een jaar of tien. Ik ging er op dezelfde manier mee om als met de andere kinderen. Pas later ontdekte ik dat deze kinderen eigenlijk op diverse gebieden bijzondere kwaliteiten kunnen hebben. Had ik misschien ...

Interviews

'Op tv uit de kast als HB'

HB-portret Dolores Leeuwin

Wanneer ontdekte je dat je hoogbegaafd bent?
‘Daar kwam ik pas op mijn 42e achter. Op verzoek van een vriend van me, een tv-producent, deed ik mee met de Nationale IQ-test. Omdat ik daar niet zat om te winnen, kon ik heel ontspannen antwoorden geven. Toen kwam de uitslag: ‘Met het hoogste IQ ooit in dit programma ge...

In Memoriam Heleen Wientjes

Op 16 november jl. overleed op 77-jarige leeftijd Heleen Wientjes, de nestrix van de Nederlandse hoogbegaafdheidsdidactiek. Zij leerde aan honderden docenten hoe cognitief getalenteerde kinderen hun denktalent kunnen uitbouwen.

Ze was voorlopig nog niet van plan te stoppen met haar werk; helaas werd ze getroffen do...

Columns

Bijzondere vogel

Midden in ons gesprek in de achtertuin viel mijn nichtje stil.
Om zich heen kijkend vroeg ze: ‘Hoor je dat?’
Ik hoorde van alles en vroeg dus: ‘Wat dan?’ ‘
Een tjiftjaf!’
Sinds een tijdje weet ik dat dat een echte vogel is en niet een verzinsel van Toon Hermans, zoals ‘Poelifinario’. Na even zoeken, kon ze me hem ook...

Artikelen

Hyperhoogbegaafdheid

Moet deze groep als aparte categorie beschouwd worden?

Voor de ECHA-opleiding onderzocht Kinder- & Jeugdpsycholoog Annet ten Cate of leerlingen met een IQ-score van 145+ zich onderscheiden door specifieke eigenschappen, prestaties en onderwijs- en begeleidingsbehoeften ten opzichte van andere hoogbegaafden. ‘We mogen terughoudend zijn met adviezen ten aanzien van hyperh...

Artikelen

Pas op de plaats om daarna door te stoten

Titus Tussenjaar Oss

Als een warm mes door een pakje boter, zo vlot gaat je kind door de basisschool. In acht jaar is het klaar. Naar de brugklas dan maar? Je twijfelt. Je kind is nog jong. Houdt het zich staande op zo’n drukke middelbare school? Tja, dilemma’s… Behalve als je in de regio Oss woont. Dan kan je kind naar het Titus Tussen...

Artikelen

Het onderzoeken van oplossingen

Design Thinking in een notendop

Je hoort in het bedrijfsleven steeds vaker over Design Thinking. Kan dit ook voor opvoeders en leerkrachten waardevol zijn? Er bestaan talrijke definities over wat Design Thinking is. Voor mij is de kern: het onderzoeken van oplossingen in plaats van het onderzoeken van problemen. Het is een bepaalde mindset met de ...

'Mijn materiaal neemt hoogbegaafde kinderen serieus'

Sonia van Enter over deep level learning

Tijdens reportages van HB-scholen stuitten we verschillende keren op de naam Sonia van Enter en haar methode voor thematisch onderwijs: ‘Deep level learning met Topicmaps’. De Groningse Schoolvereniging werkt ermee, evenals de Christiaan Huygenschool in Dronten en Zeewolde, basisschool ’t Karregat in Eindhoven en ti...

Nieuws

Nieuws

Tijl Koenderink in Potentieel Goud
Podcastmaker Albert Goldsteen interviewde ondernemer en specialist hoogbegaafdheid Tijl Koenderink voor zijn podcast Potentieel Goud. Albert en Tijl spreken over het onderwijs als lerend ecosysteem, persoonlijk leiderschap bij verandering en de oprichting van de School of Understan...

Artikelen

Webben en stapelen

Denkprocessen bij hoogbegaafde kinderen

Een beter inzicht in de leerprocessen van hoogbegaafde kinderen is niet enkel belangrijk om het leerrendement van deze leerlingen te optimaliseren, maar levert ook verrassende inzichten op voor een betere begeleiding van andere leerlingen.  

 

 

Artikelen

Kijken, zien en onthouden

Vooruit

Uitleg van de les: Je kijkt met je ogen, maar je gebruikt daar ook je hersenen bij. Je hersenen zorgen dat je niet over alles nadenkt wat via je ogen naar binnen komt, want dat is te veel informatie. Soms is dat jammer, bijvoorbeeld als je een signalement van iemand moet geven aan de politie. Kun je je hersenen trai...