Welkom

Talent biedt verdieping, actuele kennis en achtergrondinformatie, zodat je als professional begaafde kinderen kunt helpen bij een goede schoolcarrière.

Talent richt zich op begeleiders (leerkrachten en andere professionele begeleiders) van begaafde kinderen.

Bekijk alle Vooruit

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

contact met de redactie
Stelling

De stelling

‘De sociale en emotionele behoeften van kinderen met kenmerken van begaafdheid kun je niet vangen in testresultaten’

Psychologen richten zich bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid steeds vaker op behoeften en hoe daarbij aangesloten moet worden. Bij het testen van de social een emotionele ontwikkeling van kinderen gaat het doorgaans om één of meer van deze vier domeinen: sociale competentie, emotionele comp...

Interviews

Van SLO naar NTCN

Nieuw Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Na 22 jaar deel te hebben uitgemaakt van SLO is het Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling gestopt en is een nieuw Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gestart bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Nora Steenbergen, curriculumontwikkelaar bij SLO, blikt terug.

 

Boeken en spellen

Kijk nou eens!

Het verhaal van Koning Schaak

Aan de hand van sprookjes over de dwaze koning Trippel worden in dit spel de schaakregels op een eenvoudige en leuke manier uitgelegd, zodat ook jonge kinderen deze snel onder de knie hebben. Bij elk schaakstuk hoort een geïllustreerd verhaal waarmee wordt uitgelegd hoe dit schaakstuk...

Sprookjes

Hield jij vroeger ook zo van sprookjes? Heb je weleens gemerkt dat de structuur van verschillende sprookjes vaak dezelfde is? Dikwijls maakt er iemand een fout waardoor alles mis dreigt te lopen. Gelukkig komt het aan het eind meestal toch goed en ‘leven ze nog langen gelukkig’. Het sprookje heeft ons dan iets gelee...

Bloom is meer dan (we) denken

De taxonomie van Bloom als kader voor differentiatie

Bij de meeste leerkrachten is de taxonomie van Bloom inmiddels bekend, zeker bij diegenen die met begaafde leerlingen werken.[1] Toch komen veel mensen niet verder dan ‘hogere orde denkvaardigheden’. Dat is jammer, want de taxonomie van Bloom biedt een prachtig kader voor differentiatie en rijk onderwijs. In dit art...

Theorie en praktijk

Hoe onderzoek doen zelfredzaamheid stimuleert

Wetenschapsknooppunten als inspiratie voor lessen voor het leven

Veel scholen doen tegenwoordig aan onderzoekend en ontwerpend leren. Grote kans dat universiteiten aan deze opmars bijgedragen hebben: sinds 2009 werken ze samen met het primair onderwijs in zogenaamde wetenschapsknooppunten.

 

Columns

Proud to be fout

Door een keynote* van Dr. Matthew Zakreski met als titel Failure is Fun...damental werd ik opnieuw aan het denken gezet over het omgaan met het maken van fouten. Hij stelt dat het maken van fouten een onvermijdelijk onder­deel van het leven is en dat je in plaats van dit een ho­peloze gedachte te vinden, beter kunt ...

Recensies

Hoogbegaafdheid in zorg en onderwijs

Met het boek Hoogbegaafdheid. Emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen. Toolbox voor de praktijk schrijft GZ-psycholoog Mia Frumau een gedegen verhaal over hoogbegaafdheid vanuit GGZ-perspectief. Frumau, die nog les kreeg van professor Franz Josef Mönks, put uit een rijke praktijkervaring. Zij bespr...

Talentologie

Een andere visie op talent

In een tijdschrift als Talent is het goed om ook eens te kijken naar andere visies op talent dan de gebruikelijke. In dit artikel staat het concept Talentologie centraal, waarin talent gezien wordt als een vermogen tot groei.[1] Dit betekent dat de focus vooral ligt op emoties, ambities en persoonsvorming van kinder...

Veel vraag naar een tussenjaar

Intermezzo: pauzeren zonder tijd te verliezen

Twee jaar overslaan op de basisschool en dan linea recta naar de brugklas van het vwo? Dat is niet altijd handig. Soms loopt de intellectuele ontwikkeling van een kind immers een flink eind voor op diens sociaal­-emotionele en fysieke ontwikkeling. In Nijmegen vonden ze er wat op.

 

Redactioneel

Meneer Van Walstijn

Wie maakte voor jou het verschil en voor wie ben jij de verschilmaker?’ Dat was de vraag waarmee we in de vorige editie een oproep aan de lezers van Talent deden. Ik hoefde zelf niet lang na te denken over wie voor mij het verschil heeft gemaakt: meneer Van Walstijn.

Meneer Van Walstijn was mijn geschiedenisdocent ...

Recensies

Het mysterie van het leren

Ben Daeters nieuwe boek Het mysterie van leren. De rol van myeline, ignition, deep practice en mastercoaching is gebaseerd op Daniel Coyles boek The Talent Code. Greatness isn’t born. It’s grown. Daeters belangrijkste doel is om de opvattingen van Coyle in Nederland meer bekendheid te geven. Hij verwijst dan ook vee...

Leren voor het leven (en niet voor het VO)

Linus-onderwijs in Drunen

Van één naar honderdvijftig leerlingen in twaalf jaar tijd: Linus-onderwijs in Drunen groeide hard. Verdere groei is mogelijk, maar niet zonder meer draagvlak, stelt directeur Nicole Smits. ‘Zie maar eens de steun van vier samenwerkingsverbanden te krijgen.’

 

Columns

Zomers opladen door het jaar heen

Op het moment van schrijven, het is bijna zomervakantie, zijn er nog flink wat afrondende taken die mijn aandacht vragen en krijgen. Dit vind ik persoonlijk zo’n heerlijk vanzelfsprekende, natuurlijke deadline. Dat heb ik ook zo in de weken voor kerst. Daarna begint het weer ‘opnieuw’. Als ik nadenk over wat er voor...

Te intelligent om gelukkig te zijn?

Over perfectionisme

De Franse specialiste op het gebied van hoogbegaafdheid, Jeanne Siaud-Facchin (1957), schreef het boek Te intelligent om gelukkig te zijn? Hoogbegaafdheid bij volwassenen. Als geen ander weet zij dat perfectionismenauw kan samenhangen met hoge intelligentie. Het is een veelvoorkomend kenmerk van intelligente persone...

Portretten

Thijs Kuperus 9 jaar, groep 6

‘Bij vreemden aanbellen voor een klusje: voor de plastic soep durfde ik dat’

Wat wil je later worden

‘Ik wil de wereld redden. Ik zag de speech van Greta Thunberg voor de Verenigde Naties. Ze is zó boos over hoe grote mensen de aarde vernielen, terwijl wij kinderen er nog lang op willen leven. Ik wil later net zo worden als zij en met haar samenwerken. Ik hou heel erg van de natuur. We moet...

Conflictwijs

Waar komen conflicten van hoogbegaafde kinderen vandaan en hoe gaan we ermee om?

In de literatuur over hoogbegaafden was niets te vinden dat specifiek over conflicten bij hoogbegaafden ging. Wel was er een artikel over conflicten tussen ouders van hoogbegaafde kinderen en de school.[1] Uit casuïstiek met betrekking tot hoogbegaafde volwassenen wisten we al wel dat (arbeids)conflicten bij hoogbeg...

wetenschappelijk onderzoek naar plakband

Wetenschap is gebaseerd op feiten: dingen die altijd waar zijn, voor iedereen. Als een wetenschapper onderzoek doet naar iets, bijvoorbeeld hoe een vogel kan vliegen, dan is het belangrijk dat de uitkomst van zo’n onderzoek objectief waar is, en dat ieder ander die datzelfde onderzoek goed uitvoert tot precies dezel...

Columns

Hah, september!*

Als de zomervakantie voorbij is, is het september. Dat betekent uitgerust of toch niet, en een lekker kleurtje op het gezichten de armen. Het haar mag verwaaid zijn. Door zon en zee is het stugger en bleker. Een geweldige look, zonder tussenkomst van de kapper of een spray! Daarmee ga je met flair de deur uit, man o...

Nieuws

Nieuws

Boek: hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong-)volwassenen

Dit boek van Mia Frumau heeft als ondertitel ‘Toolbox voor de praktijk’ en is geschreven voor professionals in de jeugd-GGZ. Het biedt nieuwe inzichten en praktische tools voor het omgaan met hoogbegaafde cliënten. Uitgangspunt is een...

Interviews

Onder de grond

Het thuiszittersinitiatief Agora Underground

Agora-onderwijs [1] dat inmiddels haar sporen heeft verdiend en landelijk navolging heeft gekregen, is met Agora Underground een nieuwe weg ingeslagen: richting thuiszitters. Toen tijdens coronableek dat online thuisonderwijs goed werkte, zag initiatiefnemer Jan Fasen nieuwe kansen voor thuiszitters. Hij benaderde T...

Stelling

De stelling

‘Het signaleren van behoeften is belangrijker dan het signaleren van begaafdheid’

Hoogbegaafdheid krijgt steeds meer aandacht in het (onderwijs)veld, wat blijkt uit de groeiende aantallen specialisten en onderwijsaanpassingen. Verschillende wetenschappelijke bevindingen hebben de praktijk al bereikt; de op IQ gebaseerde kijk heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een focus op kenmerken en gedragingen...

Kijk nou eens!

Fabrique des Lumières

In april is in Amsterdam het digitale kunstcentrum Fabrique des Lumières geopend. In een negentiende-eeuws gebouw kunnen bezoekers genieten van kunstwerken die door middel van lichtprojecties en begeleidende muziek tot leven worden gebracht. Hiertoe worden de exposities op alle oppervlakken va...

Interviews

Uitdagend leren in het primair onderwijs

In deze editie een interview naar aanleiding van het eindproduct van Janneke de Wolf, ontwikkeld in het kader van de opleiding Radboud International Training on High Abilities (RITHA) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. De Wolf ontwierp in het kader van haar afstuderen een integrale aanpak voor verrijking...

Praktijkonderzoek

Prikkelen voor de wetenschap

Sterrenkundeclub Radboud Universiteit

Maak een top drie van onderwerpen die hoogbegaafde kinderen buitengewoon boeien en de kans is groot dat astronomie erin staat. Helaas voor hen: verdieping op dit vak krijgen ze op z’n vroegst in de vijfde klas van het vwo. Tenzij ze zich natuurlijk aanmelden voor de Sterrenkundeclub van de Radboud Universiteit!

 

...

In memoriam Frank Stienissen (1959-2022)

Op zaterdag 10 september is oud-hoofdredacteur van Talent Frank Stienissen overleden.

 

Frank was betrokken bij een aantal titels van Uitgeverij Van Gorcum. De ervaringen met Frank waren dermate positief dat Uitgeverij Van Gorcum Frank in 2009 vroeg hoofdredacteur van Talent te worden. Die functie heeft hij ruim t...

Nieuws

Kennisevent hoogbegaafdheid

Op maandag 20 juni 2022 organiseert de Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! in samenwerking met Fontys Hogescholen het evenement Hoogbegaafdheid, waar zorg en onderwijs elkaar ontmoeten. Van 16:00 tot 18:00 uur gaan experts en ervaringsdeskundige jongeren met elkaar in gesprek over de kennis en expertise o...

Artikelen

Voor wie maak jij het verschil?

De inaugurele rede van Lianne Hoogeveen

Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counselling of Talent bij de Radboud Universiteit, ziet het herkennen van de verborgen talenten als grootste uitdaging in haar eigen werk en dat van docenten en pedagogen. Want talenten die niet gezien worden, kunnen zich niet ontwikkelen. 

 

Recensies

Uitdagende peuters en kleuters uitdagen

Recensie

Marijne Sammels en Willeke Rol schreven het boek Uitdagende peuters en kleuters uitdagen, om inzicht in het gedrag van pientere peuters en kleuters te geven. Zij stellen dat hoogbegaafdheid niet op latere leeftijd ontstaat: pientere baby’s onderscheiden zich door alertheid en activiteit. 

 

Artikelen

Niet alleen kennis vergaren, maar ook ervaringen opdoen

De Andersenschool in Woerden

Dat hoogbegaafden gebaat zijn bij uitdagend onderwijs, daar is iedereen het over eens. Verdiepen dus. In het gebouw, maar ook tijdens het technisch lezen en vakkendag, is in Woerden het HB-onderwijs verweven door de hele school.  

 

Columns

Dat mag ik toch hopen...

Een korte zoektocht op internet naar missies van verschillende scholen, liet me zien dat daarin enerzijds veel overlap is en dat anderzijds ogenschijnlijk kleine verschillen een groot verschil kunnen maken wat betreft fundamentele opvattingen over onderwijs. Logischerwijs kwam het woord ‘leren’ vaak voor. Maar hoe l...

Artikelen

Slim en onbezonnen

Over het puberbrein

Regelmatig horen we over negatief gedrag van pubers: berovingen, geweldpleging, bedreigingen of drugshandel.[1] Er is al veel onderzoek gedaan naar de achtergronden hiervan en we krijgen er steeds meer inzicht in.[2] Bovendien weten we dat het soort criminaliteit ook varieert; in de coronatijd kwamen er weer andere ...

Portretten

'Mijn carrière is best geslaagd, maar ik heb nooit een baan kunnen krijgen'

Maxim Februari. ZZP'er, schrijver, jurist, NRC-columnist en filosoof

HB-portret

 

Artikelen

Door de ogen van Haviq

Een veilige plek voor hoogbegaafde adolescenten

In Papendrecht bevindt zich sinds ruim drie jaar de stichting ‘Hart voor IQ’, kortweg Haviq. Hier worden sinds augustus 2020 in een eenvoudig opgezet gebouw twee groepen hoogbegaafde adolescenten opgevangen voor wie naar school gaan tijdelijk geen optie is. Maddy Hageman, specialist ontwikkelingsvoorsprong en coördi...

Artikelen

Verschillend gedrag in verschillende situaties

Samen van psychologisch onderzoek naar passend advies

Willem (8 jaar) werd bij CBO Talent Development aangemeld. Een beweeglijke jongen die op school ‘nors of onverzettelijk’ kon zijn en thuis enthousiast en spraakzaam. De schoolresultaten van Willem waren zéér wisselend. De school vroeg om een breed psychologisch onderzoek om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften v...

Schilderkunst deel 2: portret

Vooruit

Kunst gaat altijd over manieren van nadenken. In deel 1 van deze lessen over schilderkunst verdiepten we ons in De Nachtwacht van Rembrandt. Het schilderij speelt hier de rol van een ’venster’, een raam naar een andere wereld. Eeuwenlang werden schilderijen op die manier opgezet, maar op een gegeven moment begonnen ...